Kategoriler

Beklediğimiz ve Bizden Beklenen Adalet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Vecdi Aral
Basım Tarihi : Ağustos 2014
Sayfa Sayısı : 137
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-55-6
ISBN (Online) : 978-605-315-418-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Prof. Dr. Vecdi ARAL

 

-         Beklediğimiz Adalet

-         Adaletin İnsandan Bekledikleri

-         Adalet ve Kültür

-         Adalet ve Gerçeklik

-         Adaletin Zorlaması

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. VII

İÇİNDEKİLER   XI

Giriş. 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BEKLEDİĞİMİZ ADALET

 

I – Toplum gerçeği olarak hukuk  13

II – Tinsel (manevî) gerçeklik olarak hukuk  17

1-Aklın bir gerçeği olarak hukuk  17

a ) Genel olarak  17

b ) Aklın hukuktan beklentileri 19

aa ) Barış  19

bb ) Güvenlik  20

cc ) Eşitlik  21

dd ) Özgürlük  22

ee ) Buyuruculuk ve zorlayıcılık  24

2 - Ahlâki bir gerçeklik olarak hukuk  25

 

İKİNCİ BÖLÜM

ADALETİN İNSANDAN BEKLEDİKLERİ

 

I – Değer olarak adalet 29

1 -Değerlerin “ gerçek” (real) olmadığı 29

2 -Değerlerin varlık temeli 33

3 -Tin’ in iki boyutu  34

a ) Akıl boyutu  34

b ) Duygu boyutu (emosyenel boyut). 35

II – Ahlâki değer olarak adalet 37

1 - Ahlâkın ne olduğu  37

a ) “ Ahlâken iyi ”nin tanımı 37

b ) Ahlâki değerlerin otonomisi 38

2 - Adaletin ahlâki boyutu  39

3 -Adaletin “ahlâken iyi” den ayrılığı 42

III - Hukuki değer olarak adalet 43

1 - Adaletin nesnelleşmesi olarak hukuk  43

a ) Adaletin nesnel bir içeriğe kavuşturulması 43

b ) Bilimin konusu olarak adalet 44

aa ) Genel olarak bilim. 44

bb ) Bilimin konusu olarak nesnel adalet 45

cc ) Adalet bilimi olarak hukuk  47

aaa ) Hukukun normlar sistemi olarak oluşturulması….47

bbb ) Adaletin sosyal gerçeklikte görünüm alanları…...51

2 -Adaletin istemleri 54

a ) Adalet ve düzen  54

aa ) Hukukun ideal düzeni. 54

bb )Düzenin kaynağı olarak akıl 55

b ) Adalet ve barış  57

c ) Adalet ve güvenlik  59

d ) Hukuk devleti 62

e ) Sosyal güvenlik önlemleri 62

f ) Adalet ve eşitlik  63

g ) Adalet ve özgürlük  68

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADALET VE KÜLTÜR

 

I – Genel olarak  71

II – Kültür nedir?  74

III – Adaletin hukuka bilimsellik kazandırması. 75

IV  – Kültüre hizmet olarak adalet. 81

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADALET VE GERÇEKLİK

 

I  – İnsan nedir ve kimdir?  85

II – Adaletin algılanması 94

III – Adaletin dışımızda gerçekleşmesi 98

IV – Gerçekleşmede trajik olaylar 104

1 - Genel olarak  104

2 - Değerlerin kavranmasındaki trajedi 106

3 - Değerlerin bulgulanmasındaki (keşfindeki) trajedi 107

4 - Değerlerin biçimlendirilmesinde trajik olan. 108

5 - Çözümsel düşünceler 108

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ADALETİN ZORLAMASI

 

I – İç zorlama  111

II – Dış zorlama  117

III – Yaptırımın tarihî gelişimi 123

SONUÇ.. ..127

KAYNAKÇA   133