Kategoriler

Bilirkişilik Rehberi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

260,00 208,00
130,00 104,00
170,00 136,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 109
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-202-6
ISBN (Online) : 978-605-315-630-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bilirkişilere yönelik olarak hazırlanan bu kitapta, konularına göre tasniflenmiş, bilirkişiliğe kabul şartları, temel ilkeler, bilirkişi raporunda bulunması gerekli hususlar, bilirkişi rapor şablonları ile yasal mevzuata yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM VE BİLİRKİŞİ ŞABLONLARI
A. BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI 3
B. TEMEL İLKELER 4
C. BİLİRKİŞİ  RAPORUNDA  BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR 5
D. BİLİRKİŞİ RAPOR ŞABLONLARI 6
İKİNCİ  BÖLÜM
YASAL  MEVZUAT
A. 6100 SY. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK İLE 
     İLGİLİ YASAL MEVZUAT 19
a. Bilirkişi İncelemesi 19
b. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı 20
c. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 20
d. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi 21
e. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması Ve Reddi 22
f. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi 22
g. Bilirkişinin Görev Süresi 23
ğ. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 23
h. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 23
ı. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü 24
i. Bilirkişinin Yetkileri 24
j. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor 24
k. Bilirkişi Raporunun Verilmesi 25
l. Bilirkişi Raporuna İtiraz 25
m. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 26
n. Bilirkişi Gider ve Ücreti 26
o. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu 26
ö. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu 27
p. Davaların Açılacağı Mahkeme 27
r. Rücu Davasında Zamanaşımı 27
B. 5271 SY. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ 
     YASAL MEVZUAT 27
a. Bilirkişinin Atanması 27
b. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 28
c. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 28
d. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 28
e. Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası 29
f. Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması 29
g. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler 29
h. Bilirkişinin Reddi 29
C.6754 SAYILI YENİ  BİLİRKİŞİLİK KANUNU 30
D. BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 54
E. HUKUK MUHAKEMELERi KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ 61
F. BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 63