Kategoriler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Kamu Finansmanına Etkileri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

48,00
24,00
31,20

Toplam

Yazar : Tanzer Topal
Basım Tarihi : Nisan 2020
Sayfa Sayısı : 162
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-821-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dağıtım tabanlı geleneksel sosyal güvenlik sisteminde yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlardan dolayı, geleneksel sisteme gerek alternatif gerek yardımcı olması adına fonlama tabanlı bireysel emeklilik sistemine geçişin hızlandığı günümüzde, bireysel emeklilik sisteminin ülkemizdeki gelişimi ve bu gelişim sürecinde sistemde toplanan ve yatırıma yönlendirilecek fonların, makro bazda sermaye piyasalarına mikro bazda ise kamu finansmanına olan etkilerine ilişkin değerlendirmeler kitabımızda yapılmıştır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA   III
ÖNSÖZ  VII
TABLO LİSTESİ  XIII
ŞEKİL LİSTESİ  XV
KISALTMALAR XIX
GİRİŞ 1
1. TEMEL BİLGİLER 3

1.1. TÜRKİYE'DEKİ DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER 3
1.1.1. Türkiye’de 65 Yaşında Yaşam Beklentisi 3
1.1.2. Türkiye'de Doğurganlık Oranları 4
1.1.3. Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı 4
1.1.4. Türkiye'de Yaşlı Bağımlık Oranı 5
1.1.5. Türkiye'de Nüfus Artış Hızı 5
1.2. TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 6
1.2.1. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi Tarihi 6
1.2.2. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomik ve
          Mali Durumu 7
1.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 9
1.3.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Tarihsel Süreci 9
1.3.2. Özel Emeklilik Planları Türleri 10
1.4. SERMAYE PİYASASI, TASARRUF VE 2008 KÜRESEL
        KRİZİ  11
1.4.1. Sermaye Piyasası 11
1.4.1.1.Türkiye'de Sermaye Piyasaları 13
1.4.2. Tasarruf 19
1.4.2.1.Tasarrufun Önemi 19
1.4.2.2.Tasarruf Teorileri 20
1.4.3. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Tasarruf 26
1.4.4. 2008 Küresel Krizi 31
1.4.4.1.2008 Dünya Küresel Krizi 31
1.4.4.2.2008 Krizinde Türkiye'deki Genel Makroekonomik
         Göstergeler 33
1.4.4.3.2008 Küresel Kriz ve Türkiye'de Bireysel
            Emeklilik Sistemi 36
1.4.4.4.2008 Küresel Krizinin Türkiye'deki Etkileri
            Ve Sermaye Piyasaları 39
2. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 43
2.1. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve
       GENEL GÖSTERGELERİ 48
2.2. TÜRKİYE'DEKİ OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ ve
       GENEL GÖSTERGELERİ 60
2.3. TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI ve
        GENEL GÖSTERGELERİ 67
2.3.1. Türkiye'de Emeklilik Yatırım Fon Türlerinin Genel
          Göstergeleri 71
2.4. TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARININ
       PORTFÖY DAĞILIMI 76
2.5. TÜRKİYE ve DİĞER ÜLKELERDE ÖZEL EMEKLİLİK
        PLANLARI 77
2.5.1. ABD'deki Özel Emeklilik Planlarının Türleri 79
2.5.2. Portföy Dağılımı Özel Emeklilik Planları ve Özel
           Emeklilik Planları Türlerine Göre Özel Emeklilik
           Varlıkları 81
3. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN  KAMU
       FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 99

3.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KAMU
         FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 101
3.1.1. Vergisel Teşvikler 101
3.1.1.1. İşverenler İçin Getirilen Vergisel Teşvikler 101
3.1.1.1.1.Gerçek Kişi İşverenler İçin Getirilen
                                Vergisel Teşvikler 101
3.1.1.1.2. Tüzel Kişi İşverenler İçin Getirilen 
                                 Vergisel Teşvikler 102
3.1.1.2. BES Katılımcıları (Bireyler) İçin Getirilen
             Vergisel Teşvikler 103
3.1.1.2.1. Gerçek Kişiler İçin Getirilen Vergisel
                              Teşvikler 103
3.1.1.3. Diğer Vergisel Teşvikler 108
3.1.1.3.1. Fon Kazançları İstisnası 108
3.1.1.3.2. BSMV İstisnası 109
3.1.1.3.3. Damga Vergisi İstisnası 110
3.1.1.3.4. Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası 110
3.1.2. Katkılar 110
3.1.2.1. Devlet Desteği (Katkı Payı) 111
3.1.2.2. Ek Devlet Katkısı 114
3.1.2.3. Devlet Katkısı İle İlgili Özellikli Hususlar 114
3.2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KAMU
       FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ 117
3.2.1. Vergi Gelirleri 117
3.2.1.1. Katılımcılardan Elde Edilen Vergi Gelirleri 117
3.2.1.2. Emeklilik Yatırım Şirketlerinden Elde Edilen
             Vergi Gelirleri: 118
3.2.2. Düşük Maliyetli Fon Gelirleri 120
3.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KAMU
       FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ve OLUMSUZ
       ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 129
3.3.1.1. BES’in Kamu Finansmanına Faydaları 130
3.3.1.2. BES’in Kamu Finansmanına Zararları 131
4. SONUÇ 133
KAYNAKÇA  137