Kategoriler

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00
1.485,00
1.750,00
2.025,00
2.345,00
2.610,00
2.885,00
3.175,00
3.445,00
3.765,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.)kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere,

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

Adli Sicil Yönetmeliği,

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

Adli Kolluk Yönetmeliği

gibi Ceza Hukuku Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, uluslararası sözleşme ve özelge, bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi