Kategoriler

Çin Halk Cumhuriyeti Hukuk Derlemeleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 205,00
105,00
135,00

Toplam

Yazar : İbrahim Kıyma , İsmail Kıyma
Basım Tarihi : Haziran 2012
Sayfa Sayısı : 491
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-33-7
ISBN (Online) : 978-605-315-633-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Anayasası, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Medeni Hukuku, ÇinHalk Cumhuriyeti Devleti Ticaret Kanunu ana başlıkları altında Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Gümrük Kanunu, Devlet Konseyinin 322 No.lu Kararı, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Eşya Hukuku, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Sözleşmeler Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Teminat Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Haksız Fiilin Sorumluluğu Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,  Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Tahkim Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Şirketler İflasKanunu gibi konulara yer verilmiştir.


ÇİN HALK CUMHURİYETİ HUKUK DERLEMELERİİbrahim KIYMA, İsmail KIYMAÇin Halk Cumhuriyeti Devleti İdare Hukuku

Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Medeni Hukuku

Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Ticaret HukukuİÇİNDEKİLER

1. AYRIM ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ İDARE HUKUKU

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ ANAYASASI 3

ÖNSÖZ 3

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 4

2 BÖLÜM VATANDAŞIN TEMEL HAK VE MÜKELLEFİYETLERİ 11

3. BÖLÜM DEVLET ORGANLARI 15

1. KISIM ULUSAL HALK TEMSİLCİLER KONGRESİ 15

2. KISIM ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ CUMHURBAŞKANI 21

3. KISIM DEVLET KONSEYİ 22

4. KISIM MERKEZ ASKERİ KOMİTE 25

5. KISIM ÇEŞİTLİ KADEMELERDEKİ YEREL HALK TEMSİLCİLER KONGRESİ VE ÇEŞİTLİ KADEMEDEKİ YEREL HALK HÜKÜMETLERİ 25

6. KISIM AZINLIKLARIN KENDİ KENDİNİ YÖNETTİĞİ OTONOM ORGANLAR 30

7. KISIM HALK MAHKEMELERİ VE HALK SAVCILIĞI 32

4. BÖLÜM BAYRAK, SİMGE, BAŞKENT 34

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ GÜMRÜK KANUNU 34

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 34

2. BÖLÜM SINIRDAN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN TAŞIMA ARAÇLARI 37

3. KISIM SINIRDAN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN MALLAR 39

4. KISIM SINIRDAN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN EŞYALAR 43

5. KISIM VERGİLER 44

6. KISIM TEMİNAT 46

7. KISIM DENETİM 47

8. KISIM HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49

9. KISIM EK 52

§ DEVLET KONSEYİNİN 332. NOLU KARARI (İTHALAT-

İHRACAT REJİMİ YÖNETMELİĞİ)

1. KISIM GENEL HÜKÜMLER

2. KISIM MAL İTHALAT - İHRACAT REJİMİ

1. BÖLÜM İTHALATI YASAK MALLAR

2. BÖLÜM İTHALATI SINIRLANDIRILMIŞ MALLAR 55

3. BÖLÜM MALLARIN SERBEST İTHALATI 56

4. BÖLÜM GÜMRÜK TARİFE KOTASI 57

3. KISIM İHRACAT REJİMİ 58

1. BÖLÜM İHRACATI YASAKLANMIŞ MALLAR 58

3. BÖLÜM İHRACATI SINIRLANDIRILMIŞ MALLAR 58

3. KISIM DEVLETÇE YAPILAN TİCARET VE YETKİLİ İŞLETMELER 60

4. KISIM GÖZETİM VE GEÇİCİ TEDBİRLER 61

5. KISIM DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ 62

6. KISIM HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62

7. KISIM EK 64

§ DEVLET KONSEYİNİN 392 NUMARALI KARARI (ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ İTHALAT İHRACAT GÜMRÜK VERGİSİ YÖNETMELİĞİ) 65

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 65

2. BÖLÜM GÜMRÜK TARİFESİNİN AYARLANMASI VE KULLANIMI 66

3. BÖLÜM İTHAL-İHRAÇ MALIN GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİ 68

4. BÖLÜM İTHAL-İHRAÇ MALIN GÜMRÜK VERGİSİNİN TAHSİLİ 71

5. BÖLÜM İTHAL EŞYANIN İTHALAT VERGİSİNİN TAHSİLİ 78

6. BÖLÜM EK 79

§ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ 124 NUMARALI TEBLİĞİ (ÇİN

HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ İTHALAT-İHRACAT

GÜMRÜK VERGİSİ TAHSİLATI İDARE USULÜ) 79

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 80

2. BÖLÜM İTHAL-İHRAÇ MALIN VERGİSİNİN TAHSİLATI 81

1. KISIM BEYAN İLE TESCİL 81

2. KISIM TAHSİLAT 82

3. BÖLÜM SPESİFİK İTHAL-İHRAÇ MALLARIN VERGİ BEDELİNİN

TAHSİLATI 87

1. KISIM BEDELSİZ MALLAR 87

1. KISIM İTHALATLI FİNANSAL KİRALAMA 89

2. KISIM GEÇİCİ OLARAK SINIRDAN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN

MAL (GEÇİCİ KABUL) 91

3. KISIM TAMİRAT İÇİN SINIRDAN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN MAL VE HARİÇTE İŞLENEN MALLAR(DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ) 92

4. KISIM MAHRECİNE İADE 95

4. BÖLÜM İTHALAT İHRACAT VERGİSİNİN İADESİ VE TAZMİNİ 95

5. BÖLÜM İTHAL-İHRAÇ MALIN VERGİ BEDELİNİN İNDİRİMLİ TAHSİLİ İLE MUAFİYETİ 99

6. BÖLÜM İTHAL-İHRAÇ MALIN VERGİ BEDELİ TEMİNATI 100

7. BÖLÜM EK 101

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ 16 NUMARALI TEBLİGATI

(İHRACAT VERGİ İADESİ BEYANI İDARE USULÜ) 102

ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE DOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ(ASEAN) ÇOK YÖNLÜ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI 104

ÖNSÖZ 104

1. BÖLÜM 106

2. BÖLÜM 111

3. BÖLÜM 111

§ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ 199 NUMARALI EMRİ “ ‘ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE DOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ(ASEAN) ÇOK YÖNLÜ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI’ İLGİLİ MAL İTHALATI VE İHRACATI MENŞEİ İDARE USULÜYLE HARKINDAKİ TEBLİGATI” 115

1. AYRIM ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ MEDENİ HUKUKU

1. FASIL TEMEL PRENSİPLER 129

2. FASIL VATANDAŞ (GERÇEK KİŞİ) 130

1. BÖLÜM HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ 130

2. BÖLÜM VELAYET 130

3. BÖLÜM KAYIP BİLDİRİSİ VE ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ 132

4. BÖLÜM ESNAF, KÖY HANELERİ KİRALAMA İŞLETMELERİ 133

5. BÖLÜM ORTAKLIK 133

3. FASIL HÜKMİ ŞAHSİYET 134

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 134

2. BÖLÜM TEŞEKKÜLERİN HÜKMİ ŞAHSİYETİ 134

3. BÖLÜM KURUM, KURULUŞ VE VAKIFLARIN HÜKMİ ŞAHSİYETİ 136

4. BÖLÜM BİRLİK (KOOPERATİF) 136

4. FASIL HUKUKİ FİİL VE VEKÂLET 136

1. BÖLÜM HUKUKİ FİİL 136

2. BÖLÜM VEKÂLET 138

5. FASIL MEDENİ HAKLAR 139

1. BÖLÜM MAL VARLIĞI VE MAL VARLIĞIYLA İLGİLİ MÜLKİYET HAKLARI 139

2. BÖLÜM ALACAK HAKKI 141

3. BÖLÜM FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI 144

4. BÖLÜM KİŞİLİK HAKKI 144

6. FASIL MEDENİ SORUMLULUKLAR 144

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 144

2. BÖLÜM AKTİN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR 145

3. BÖLÜM HAKSIZ FİİLİN SORUMLULUĞU 146

4. BÖLÜM MEDENİ SORUMLULUKLARIN ŞEKLİ 148

7. FASIL DAVANIN ZAMAN AŞIMI 148

8. BÖLÜM YABANCILARLA OLAN HUKUKİ İLİŞKİLERDE HUKUKUN KULLANILMASI 149

9. FASIL EK 150

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ EŞYA HUKUKU 151

1. FASIL GENEL HÜKÜMLER 151

1. BÖLÜM TEMEL PRENSİPLER 151

2. BÖLÜM MÜLKİYETİN KURULMASI,DEĞİŞİKLİĞİ,DEVRİ VE SONA ERMESİ 152

1. KISIM TAŞINMAZIN TAPU SİCİL KAYDI 152

2. KISIM TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 154

3. KISIM DİĞER HÜKÜMLER 154

3. BÖLÜM MÜLKİYETİN KORUNMASI 155

2. FASIL MÜLKİYET HAKKI 155

4. BÖLÜM STANDART HÜKÜMLER 155

5. BÖLÜM DEVLET MÜLKİYETİ, KAMU MÜLKİYETİ, ÖZEL MÜLKİYET 156

6. BÖLÜM KAT MÜLKİYETİ 159

7. BÖLÜM KOMŞU HAKKI 161

8. BÖLÜM BİRLİKTE MÜLKİYET 162

9. BÖLÜM MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASINA DAİR ÖZEL

HÜKÜMLER 164

3. FASIL İNTİFA HAKKI 165

10. BÖLÜM STANDART HÜKÜMLER 165

11. BÖLÜM TOPRAĞIN KİRALANARAK İŞLETİLME HAKKI 166

12. BÖLÜM TESİS İNŞASI İÇİN TOPRAĞI KULLANMA HAKKI 167

13. BÖLÜM KONUT TOPRAĞININ KULLANIM HAKKI 170

14. BÖLÜM İRTİFAK HAKKI 170

4. FASIL TEMİNAT 172

15. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 172

16. BÖLÜM İPOTEK 173

1. KISIM AZAMİ MEBLAĞ İPOTEĞİ 173

2. KISIM ÜST SINIR İPOTEĞİ 178

17. BÖLÜM REHİN 179

1. KISIM TAŞINIRIN REHİNİ 179

2. KISIM HAKLAR ÜZERİNDEKİ REHİN 181

BÖLÜM TUTU 182

1. FASIL ZİLYETLİK 183

19. BÖLÜM ZİLYETLİK 183

EK 184* ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ SÖZLEŞMELER

KANUNU 184

GENEL ESASLAR 184

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 184

2. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN KURULMASI 185

3. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI 190

4. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLMESİ 193

5. BÖLÜM SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVRİ 197

6. BÖLÜM SÖZLEŞME HAK VE MÜKELLEFİYETLERİNİN SONA ERMESİ 198

7. BÖLÜM AKDİ SORUMLULUK 201

8. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER 204

ÖZEL ESASLAR 205

9. BÖLÜM ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ 205

10. BÖLÜM ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ, SICAK SU TEDARİK SÖZLEŞMESİ 211

11. BÖLÜM BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 213

12. BÖLÜM KREDİ VE ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ 214

13. BÖLÜM KİRA SÖZLEŞMESİ 216

14. BÖLÜM FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 220

15. BÖLÜM İSTİSNA SÖZLEŞMESİ 221

16. BÖLÜM PROJE İNŞASI SÖZLEŞMESİ 224

17. BÖLÜM TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 227

1. KISIM GENEL HÜKÜMLER 227

2. KISIM YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 227

3. KISIM NAVLUN SÖZLEŞMESİ 229

4. KISIM MULTİMODAL TAŞIMACILIK SÖZLEŞMESİ 231

18. BÖLÜM TEKNİK SÖZLEŞME 232

1. KISIM GENEL HÜKÜMLER 232

2. KISIM AR-GE SÖZLEŞMESİ 234

3. KISIM TEKNİK DEVİR SÖZLEŞMESİ 237

4. KISIM TEKNİK DANIŞMANLIK VE TEKNİK SERVİS SÖZLEŞMESİ 239

19. BÖLÜM VEDİA (EMANET) SÖZLEŞMESİ 241

20. BÖLÜM DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ 243

21. BÖLÜM VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 246

2İ BÖLÜM TELLALLIK SÖZLEŞMESİ 248

23. BÖLÜM ARACILIK SÖZLEŞMESİ 250

EK 251

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ TEMİNAT KANUNU 251

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 251

2. BÖLÜM GARANTİ 252

1. KISIM GARANTİ VE GARANTÖR 252

2. KISIM GARANTİ SÖZLEŞMESİ VE GARANTİ ŞEKLİ 253

3. KISIM GARANTİ SORUMLULUĞU 254

3. BÖLÜM İPOTEK 256

1. KISIM İPOTEK VE İPOTEKLİ VARLIK 256

2. KISIM İPOTEK SÖZLEŞMESİ VE İPOTEĞİN KAYDI 258

3. KISIM İPOTEĞİN ETKİSİ 259

4. KISIM İPOTEK HAKKININ GERÇEKLEŞMESİ 260

5. KISIM UST SINIR İPOTEĞİ 262

4. BÖLÜM REHİN 262

1. KISIM TAŞINIRIN REHİNİ 262

2. KISIM HAKLAR ÜZERİNDEKİ REHİN 264

5. KISIM TUTU 266

«L BÖLÜM DEPOZİT 267

7. BÖLÜM EK 267

f ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ HAKSIZ FİİLİN

SORUMLULUĞU KANUNU 268

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 268

2 BÖLÜM SORUMLULUĞUN TEŞKİLİ VE SORUMLULUK

ŞEKİLLERİ 269

3- BÖLÜM SORUMLULUK ÜSTLENİLMEMESİ VE

SORUMLULUĞUN HAFİFLETİLME DURUMLARI 272

4. BÖLÜM SORUMLULUKLARLA ALAKALI HUSUSİ HÜKÜMLER 273

5. BÖLÜM ÜRÜN SORUMLULUĞU 275

6L BÖLÜM MOTORLU TAŞITLARIN TRAFİK KAZASI

SORUMLULUĞU 276

7. BÖLÜM TEDAVİDEN DOĞAN ZARARIN SORUMLULUĞU 277

«_ BÖLÜM ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SORUMLULUĞU 279

9. BÖLÜM YÜKSEK TEHLİKE SORUMLULUĞU 279

10. BÖLÜM BESLENEN HAYVANLARIN NEDEN OLDUĞU ZARAR SORUMLULUĞU 281

II. BÖLÜM BİNA VE DİĞER EŞYALARIN SORUMLULUĞU 282

12. BÖLÜM EK 283

{ ÇtN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ HUKUK USULÜ

MUHAKEMELERİ KANUNU 283

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 284

1. KISIM GÖREVLER, KAPSAMI VE TEMEL PRENSİPLER 284

2. KISIM SALAHİYETLER 286

L FASIL DERECELERE GÖRE MAHKEMELERİN SALAHİYETLERİ 286

2 FASIL BÖLGESEL SALAHİYET 287

3. FASIL YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERME VE YETKİLİ

MAHKEMENİN TAYİNİ 289

3. KISIM MAHKEME HEYETİ 290

4. KISIM HAKİMİN MEMNUİYETİ VE REDDİ 291

5. KISIM DAVANIN KATILIMCILARI 292

1. FASIL TARAFLAR 292

2 FASIL DAVA VEKİLİ 293

6. KISIM DELİL 295

7. KISIM MÜDDET, TEBLİĞ VE CELP 297

1. FASIL MÜDDET 297

2. FASIL TEBLİĞ VE CELP 297

8. KISIM SULH 298

9. BÖLÜM İHTİYADİ TEDBİR VE ÖNCELİKLİ İCRA 300

10. BÖLÜM ZARARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HUKUK MUHAKEMELERİNİN CEBRİ TEDBİRLERİ 301

11. BÖLÜM MAHKEME MASRAFI 303

2. FASIL MUHAKEME MUAMELELERİ 304

12. BÖLÜM İLK DURUŞMANIN STANDART USULLE MUHAKEMESİ 304

1. KISIM DAVANIN İKAMESİ VE KABUL 304

2. KISIM DURUŞMA ÖNCESİ HAZIRLIK 305

3. KISIM DAVANIN GÖRÜLMESİ 306

4. KISIM İŞLEMDEN KALDIRMA VE AÇILMAMIŞ SAYILMASI 309

5. KISIM KARAR VE HÜKÜM 310

13. BÖLÜM BASİT USULLÜ MUHAKEME 311

14. BÖLÜM İKİNCİ DURUŞMA USULÜ 311

15. BÖLÜM ÖZEL USULLÜ MUHAKEME 314

1. KISIM GENEL HÜKÜMLER 314

2. KISIM SEÇMENLİK VASFI DAVALARI 314

3. KISIM KAYIP İLANI, ÖLÜM İLANI DAVALARI 315

4. KISIM TAM FİİLİ EHLİYETSİZLİK, SINIRLI EHLİYETSİZLİK TESPİT DAVALARI 315

5. KISIM SAHİPSİZ MALLARIN TESPİT DAVALARI 316

16. BÖLÜM MUHAKEME DENETLEME USULÜ 317

17. BÖLÜM İNCELEME USULÜ 320

18. BÖLÜM İLAM USULÜ 321

3. FASIL İCRA USULÜ 322

19. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 322

20. BÖLÜM İCRA BAŞVURUSU VE MERCİNE GÖNDERİLMESİ 324

21. BÖLÜM İCRA TEDBİRLERİ 325

22. BÖLÜM İCRANIN DURDURULMASI VE İCRA TAKİBİNİN AÇILMAMIŞ SAYILMAMASI 329

4. FASIL YABANCILARI KAPSAYAN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİNİN HUSUSİ HÜKÜMLERİ 330

23. BÖLÜM GENEL PRENSİPLER 330

24. BÖLÜM SALAHİYETLER 331

25. BÖLÜM MÜDDET, TEBLİĞ, CELP 332

M. BÖLÜM İHTİYADİ TEDBİR 333

27. BÖLÜM TAHKİM 334

28. BÖLÜM ADLİ YARDIM 335

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ TAHKİM KANUNU 337

I. BÖLÜM GENEL PRENSİPLER 337

Z BÖLÜM TAHKİM KOMİTESİ VE DERNEKLERİN TAHKİMİ 338

3. BÖLÜM TAHKİM SÖZLEŞMESİ 340

4. BÖLÜM TAHKİM MUAMELELERİ 341

1. KISIM BAŞVURU VE KABUL 341

2. KISIM TAHKİM HEYETİNİN OLUŞUMU 342

3. KISIM DURUŞMA VE KARAR 344

5. BÖLÜM KARARIN İPTALİ BAŞVURUSU 346

6L BÖLÜM İCRA 347

7. BÖLÜM DIŞ KAPSAMLI TAHKİME İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 348

5. BÖLÜM EK 349

$ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ MARKALAR KANUNU 350

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 350

2. BÖLÜM MARKA KAYIT BAŞVURUSU 354

3. BÖLÜM MARKA KAYDININ İNCELENMESİ VE TESCİLİ 355

4. BÖLÜM KAYITLI MARKANIN SÜRDÜRÜLMESİ, DEVRİ VE KULLANIM LİSANSI 357

5. BÖLÜM KAYITLI MARKA İHTİLAFLARININ KARARA BAĞLANMASI 358

6. BÖLÜM MARKA KULLANIMININ İDARESİ 359

7. BÖLÜM KAYITLI MARKANIN MÜNFERİT KULLANIM HAKKI 360

*. BÖLÜM EK 364

s ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ PATENT KANUNU 364

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 364

2. BÖLÜM PATENT HAKKININ VERİLME ŞARTLARI 369

3. BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU 370

4. BÖLÜM PATENT BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ İLE TESCİLİ 372

5. BÖLÜM PATENT HAKKININ MÜDDETİ, SONLANMASI VE GEÇERSİZLİĞİ 374

7. BÖLÜM PATENT HAKKININ KORUNMASI 377

8. BÖLÜM EK 382

3. AYRIM ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ TİCARET KANUNU § ÇİN HALK CUMHURİYETİ ŞİRKETLER KANUNU 385

1. FASIL UMUMİ HÜKÜMLER 385

2. FASIL LİMİTED ŞİRKETİNİN KURULUŞU VE TEŞKİLATI 389

1. KISIM KURULUŞ . 389

2. KISIM TEŞKİLAT 392

3. KISIM TEK KİŞİLİK LİMİTED ŞİRKETİNİN ÖZEL HÜKÜMLERİ.... 398

4. KISIM KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜNÜN ÖZEL HÜKÜMLERİ 399

3. FASIL LİMİTED ŞİRKETİNDE PAYIN DEVRİ 401

4. FASIL ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU VE TEŞKİLATI 402

1. KISIM KURULUŞ 402

2. KISIM İDARE MECLİSİ 407

3. KISIM UMUMİ HEYET, MÜDÜR 409

4. KISIM MURAKABE HEYETİ 411

5. KISIM KOTA EDİLMİŞ ŞİRKETİN ORGANLARININ ÖZEL HÜKÜMLERİ 412

5. FASIL ANONİM ŞİRKETİNİN HİSSE SENEDİ ÇIKARMASI VE HİSSENİN DEVRİ 413

1. KISIM HİSSE SENEDİNİN ÇIKARILMASI 413

2. KISIM HİSSENİN DEVRİ 415

6. FASIL ŞİRKETİN UMUMİ HEYET AZASI, MURAKIPLARI,

YÜKSEK KADEMEDEKİ İDARECİLERİNİN VASIF VE MÜKELLE-FİYETLERİ 417

7. FASIL ŞİRKET TAHVİLLERİ 420

8. FASIL ŞİRKET MÂLİYESİ, MUHASEBESİ 422

9. FASIL ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ, SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTILMASI 424

10. FASIL ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ 425

11. FASIL YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE ORGANLARI 428

12. FASIL HUKUKİ SORUMLULUKLAR 429

13. FASIL EK 432

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ YERLİ VE YABANCI

ORTAK SERMAYE İŞLETME KANUNU 433

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ YERLİ YABANCI İŞ

BİRLİĞİ İŞLETME TEŞEKKÜLÜ KANUNU 437

§ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ YABANCI SERMAYE

TEŞEKKÜLLERİ KANUNU 443

§ ÇtN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ YABANCI SERMAYE

TEŞEKKÜLLERİ KANUNU UYGULAMA NORMLARI 446

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 446

2. BÖLÜM KURULUŞ MUAMELELERİ 447

3. BÖLÜM ÖRGÜTLENME ŞEKLİ VE ESAS SERMAYE 450

4. BÖLÜM SERMAYE KOYMA ŞEKLİ VE MÜDDETİ 451

5. BÖLÜM TOPRAK KULLANIMI İLE TOPRAK KULLANIM ÜCRETİ 453

6. BÖLÜM SATIN ALIM VE SATIŞ 454

7. BÖLÜM VERGİ MÜKELLEFİYETİ 455

8. BÖLÜM DÖVİZ İDARESİ 456

9. BÖLÜM MALİYE, MUHASEBE 456

10. BÖLÜM ÇALIŞANLAR 457

11. MADDE SENDİKA 458

12. MADDE MÜDDET, SONLANMA İLE TASFİYE 458

13. BÖLÜM EK 460

$ ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLETİ ŞİRKETLER İFLAS

KANUNU 461

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 461

2. BÖLÜM BAŞVURU VE KABUL 462

1. KISIM BAŞVURU 462

2. KISIM KABUL 463

3. BÖLÜM İFLAS İDARECİSİ 466

4. BÖLÜM BORÇLUNUN GAYRİ MENKULU 467

5. BÖLÜM İFLAS GİDERLERİ VE ORTAK MENFAAT BORÇLARI 470

6. BÖLÜM ALACAK BEYANI 471

7. BÖLÜM ALACAKLILAR TOPLANTISI 473

1. KISIM GENEL HÜKÜMLER 473

2. KISIM ALACAKLILAR KURULU 475

8. BÖLÜM KONKORDATO 476

1. KISIM KONKORDATO BAŞVURUSU VE KONKORDATO MÜDDETİ 476

2. KISIM KONKORDATO PLANLAMASI VE TESCİLİ 478

3. KISIM KONKORDATO PLANLAMASININ İCRASI 481

9. BÖLÜM SULH 483

10. BÖLÜM TASFİYE 485

1. KISIM İFLAS İLANI 485

2. KISIM DEĞER BİÇME VE PAYLAŞIM 485

3. KISIM İFLAS MUAMELELERİNİN SONLANMASI 488

11. BÖLÜM HUKUKİ SORUMLULUKLAR 489

12. BÖLÜM EK 490