Kategoriler

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

400,00 320,00
205,00 164,00
260,00 208,00

Toplam

Yazar : Bilgehan Savaşçı
Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 132
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-19-1
ISBN (Online) : 978-605-315-652-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUBilgehan SAVAŞÇIGİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

CİNSEL İSTİSMAR KAVRAMI

I. Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

A. Genel Olarak

II. Çocukların Cinsel İstismarı Kavramı

A. Genel Olarak

B. Cinsel İstismarın Görünüş Biçimleri ve İlgili Kavramlar

1. Aile İçi Cinsel İstismar

2. Çocuk Pornografisi

3. Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Seks Turizmi

4. Pedofili

III. Uluslararası Metinlerde Cinsel İstismarın Yeri

A. Genel Olarak

B. Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi

C. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

D. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

E. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek, İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk

Ticaretinin Önlenmesine, Engellenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol

F. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk

Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

G. Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi

IV. Cinsel Suçlulara Uygulanan Alternatif Yaptırım Biçimleri

A. Genel Olarak

B. Kimyasal Kastrasyon

C. Cerrahi KastrasyonİKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNU’NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

I. Genel Olarak

II. Hukuki Konu

III. Cinsel İstismar Suçunun Basit Hali

A. Genel Olarak

B. Fail

C. Mağdur

D. Fiil

E. Kusurluluk

IV. Cinsel İstismar Suçunun Nitelikli Hali

A. Genel Olarak

B. Fail

C. Mağdur

D. Fiil

E. Kusurluluk

V. Cinsel İstismar Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

A. Teşebbüs

B. İştirak

C. İçtima

VI. Cinsel İstismar Suçunda Cezayı Arttıran Nitelikli Unsurlar

A. Failin Vasfı ile Fail ile Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Cezayı Arttıran Nitelikli

Unsurlar

B. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Beraber İşlenmesi

C. Suçun Onbeş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış Olmakla Birlikte Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş Çocuklara Karşı Cebir veya Tehdit Kullanılması Suretiyle İşlenmesi

VII. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri

A. Suç Sonucunda Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması

B. Suç Sonucunda Mağdurun Ölmesi veya Bitkisel Hayata Girmesi

VIII. Kovuşturma ve Yaptırım

VIV. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Bölümünde Düzenlenen Diğer Suçlar

A. Cinsel Saldırı Suçu

B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

C. Cinsel Taciz Suçu

X. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Benzer Suçlardan Farkı

A. Cinsel Saldırı Suçundan Farkı

B. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Farkı

C. Cinsel Taciz Suçundan Farkı

SONUÇ

KAYNAKÇA