Kategoriler

Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

785,00 628,00

Toplam

Yazar : Ahmet Aslan
Basım Tarihi : Ekim 2016
Sayfa Sayısı : 513
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-137-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Göreve yeni başlayan savcılar için faydalı bir rehber niteliğinde olan bu eserin ilk baskısı 2011 yılında yayınlanan “Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma” gösterilen yoğun ilgi üzerine dördüncü baskısıyla yeniden hukuk camiasının hizmetine sunulmuştur. Kitabın geliştirilmiş yeni baskısında değişen kanun hükümleri metne işlenmek suretiyle güncelleme yapılmıştır.İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR 5
YENİ BASKIYA ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M
SORUŞTURMA

-BİRİNCİ KISIM-
GENEL İLKELER

I- MEVZUAT TAKİBİ 33
II- GİZLİLİK 33
III- SORUŞTURMA SÜRESİ 34
IV- ADALETTE TASARRUF OLMAZ 35
V- TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 35
VI- KANUNİ GÖREVE RİAYET 36
VII- DELİL TOPLAMA SERBESTİSİ 36
VIII- KANUNLARI YORUMLAMA YETKİSİ 37

-İKİNCİ KISIM-
SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

I- MÜRACAAT ÜZERİNE 41
A) İLK İŞLEMLER 41
B) İFADE 41
C) İFADE TUTANAĞI ÜZERİNDE İLK DEĞERLENDİRME 42
II- RE'SEN 43
III- KOLLUK KUVVETİ ARACILIĞIYLA 43
IV-YETKİSİZLİK/GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE 44
V-KURUMLARIN İHBARI ÜZERİNE 44

-ÜÇÜNCÜ KISIM-
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

I-KURUMLARLA YAZIŞMA 47
A) GENEL OLARAK 47
B) UYAP/SEGBİS 47
C) POSTA TEKELİ 48
D) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ 48
E) YABANCI MİSYON TEMSİLCİLİKLERİNDEN BİLGİ İSTEME 48
F) TEKİT 49
G) EVRAK ÜZERİNDE EKLEME/DÜZELTME 49
H) YAPTIRIM 49
II- BULGULAR ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 50
A) GENEL OLARAK BULGULARIN GÖNDERİM USULÜ 50
B) İMZA ve YAZI MUKAYESESİ ile BELGE İNCELEMESİ 51
C) DNA MUKAYESESİ 51
D) HİSTOPATOLOJİK ve TOKSİKOLOJİK İNCELEME 52
E) ATEŞLİ SİLAH ve MERMİ İNCELEMESİ 52
F) KIYAFET İNCELEMELERİ 53
III- ŞÜPHELİ İFADESİ 53
A) DAVETİYE 53
B) İFADE 54
C) KOLLUKTA ALINAN İFADE 55
D) ŞÜPHELİNİN İFADESİNDE BAŞKALARINDAN ŞİKÂYETÇİ OLMASI 56
E) İFADE ALMADA YASAK USULLER 56
F) BAŞKA DİLDE SAVUNMA 56
IV- TANIK İFADESİ 57
A) ÇAĞRI 57
B) İFADE 57
V-TERCÜMAN 59
VI- BİLİRKİŞİ 59
A) ATAMA 59
B) BİLİRKİŞİ RAPORU 60
VII- ZORLA GETİRME 61
A) NEDENLERİ 61
B) KARAR 62
VIII- TEŞHİS VE YÜZLEŞTİRME 62
IX- BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA 64
A) ŞÜPHELİ AÇISINDAN 64
1. İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 64
2. Dış Beden Muayenesi 66
B) DİĞER KİŞİLER AÇISINDAN 66
X- MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME 69
A) YASAL ÇERÇEVE 69
B) İNCELEMEYİ YAPACAK BİLİRKİŞİLER 70
XI- FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 71
A) YASAL ÇERÇEVE 71
B) VERİLERİN İMHASI 72
XII- KEŞİF 72
A) GENEL OLARAK 72
B) SIKLIKLA KEŞFE KONU OLAN OLAYLAR 73
1. Şüpheli Ölüm 73
2. Ölümlü Trafik Kazaları 74
XIII- ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ 76
A) KİMLİK TESPİTİ 76
B) GÖRÜNTÜ KAYDI 77
C) İŞLEMLERE BİZZAT KATILMA ZORUNLULUĞU 77
D) ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ 77
E) OTOPSİ 80
F) CESETTEN ALINAN MADDELERİN İNCELENMESİ 82
G) DEFİN/NAKİL RUHSATI 82
H) İSTİNABE 82
I) KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLER 83
J) ÖLÜM OLAYININ BİLDİRİLMESİ 84
XIV- KABİR AÇMA 84
A) YASAL ÇERÇEVE 84
B) KABİR AÇMA ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 85
C) KARARIN UYGULANMASI 85
XV- KORUMA TEDBİRLERİ 86
A) YAKALAMA 86
1. Yasal Çerçeve 86
2. Yakalama Talebi 88
3. Tedbirin İnfazı 88
4. Serbest Bırakma 90
5. Tazminat Hakkı 90
B) GÖZALTI 90
1. Yasal Çerçeve 90
2. Karar 91
3. Kolluğun Gözaltı Yetkisi 92
4. Tazminat Hakkı ve Mahsup 92
5. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 93
C) TUTUKLAMA 93
1. Yasal Çerçeve 93
2. Talep 94
3. Tedbirin İnfazı 95
4. Tutukluluk Süresi 95
5. Salıverme 96
a) Talep Üzerine 96
b) Re’ sen 96
6. Tazminat Hakkı ve Mahsup 97
D) ADLİ KONTROL 97
1. Yasal Çerçeve 97
2. Talep 98
3. Tedbirin İnfazı 98
4. Mahsup 98
E) ARAMA ve EL KOYMA 99
1. Yasal Çerçeve 99
a) Arama 99
b) El koyma 100
2. Kolluğun Arama ve El Koyma Talebiyle Cumhuriyet Savcısına 
    Başvurması 102
3. Arama ve El Koyma Talebi 103
4. Arama ve El Koyma Emri 103
5. Cumhuriyet Savcısının İşlemlere Katılımı 105
6. Muhafaza Altına Alma 105
7. Eşyaların Muhafazası 106
a) Emanet Deposunda Muhafaza 106
c) Ateşli Silah ve Mermileri ile Patlayıcı Maddelerin Muhafazası 107
8. El Konulan/Muhafaza Altına Alınan Eşyanın İadesi 107
9. El Konulan/Muhafaza Altına Alınan Eşyanın Elden Çıkarılması 108
10. El Konulan/Muhafaza Altına Alınan Eşyanın Nakli 109
11. Tedbirler Nedeniyle Tazminat 109
F)TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 109
1. Yasal Çerçeve 109
a) İletişimin Tespiti 110
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 111
2. Tedbir Öncesi Yapılması Gereken İşlemler 112
3. Tedbir Talebi 112
a) İletişimin Tespiti Açısından 112
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Açısından 113
4. Tedbirin Uygulanması ve Son Bulması 115
a) İletişimin Tespiti Açısından 115
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Açısından 115
5. Gizlilik 117
6. Şikâyetçinin İletişiminin Tespiti 120
7. İletişimin Denetlenmesi Niteliği Taşımayan Bilgilerin Temini 118
8. Mobil Telefonun Yerini Tespit 118
a) Yasal Çerçeve 118
b) Tedbir Öncesi Yapılması Gerekenler 119
c) Talep 119
G) GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 120
1. Yasal Çerçeve 120
2. Tedbir Öncesi Yapılması Gereken İşlemler 121
3. Talep 121
4. Tedbirin Uygulaması 122
5. Gizlilik 123
H) TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 123
1. Yasal Çerçeve 123
2. Talep 125
3. Tedbirin Uygulanması 125
4. Gizlilik 127
5. Tedbirin Son Bulması 127
XVI-UZLAŞMA 128
A) YASAL ÇERÇEVE 128
B) UYGULAMA 128
1. Uzlaşma Teklifi 129
2. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 130
3. Uzlaştırma Aşaması 131
4. Uzlaştırma Raporu ve Rapor Üzerinde Değerlendirme 131
5. Netice 134
6. Tarafların Haricen Uzlaşması 132
XVII- ÖN ÖDEME 133
A) YASAL ÇERÇEVE 133
B) UYGULAMA 133
XVIII- ÇOCUKLAR 135
A) ÇOCUĞUN TANIMI 135
B) MAĞDUR ÇOCUKLAR 135
1. İfade 135
2. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 135
C) SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR 136
1. Cezai Sorumluluğun Tespiti 136
a) 0-12 Yaş Grubu 136
b) 12-15 Yaş Grubu 136
c) 15-18 Yaş Grubu 137
d) Çocuğun Nüfus Kaydında Görünen Yaşından Şüphe Duyulması 137
2. Çocuğun Soruşturmadaki Sıfatı 138
3. Soruşturmayı Bizzat ve Yetişkinlerden Ayrı Yapma Zorunluluğu 138
4. Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 138
5. İfade Alma 139
6. Koruma Tedbirleri 139
a) Yakalama 139
b) Gözaltı 140
c) Adli Kontrol 140
d) Tutuklama 140
7. Kolluğun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 140
8. Görevli Mahkeme 141
XIX- AKIL HASTALARI 141
A) YASAL ÇERÇEVE 141
B) AKIL HASTALARINA ÖZGÜ SORUŞTURMA USULÜ 141
1. Durumun Tespiti 141
2. İddianame 143
XX- İSTİNABE (TALİMAT) 143
A) YURTİÇİ 143
B) YURTDIŞI 144
XXI- ADLİ EMANET 144
A) EŞYANIN MUHAFAZASI 145
1. Emanet Deposunda Muhafaza 145
2. Kişiler Nezdinde Muhafaza 147
3. Ateşli Silah ve Mermileri ile Patlayıcı Maddelerin Muhafazası 146
4. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Muhafazası 146
B) EŞYANIN İNCELENMEK ÜZERE GERİ İSTENMESİ 146
C) EŞYANIN İADESİ 147
D) EŞYANIN ELDEN ÇIKARILMASI 148
E) EŞYANIN BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ 148
F) EŞYANIN DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASI 149
XXII- 4483 SAYILI KANUN UYGULAMASI 149
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI ve İLK DEĞERLENDİRME 149
B) İŞLEME KONULMAMA KARARI 150
1. Kararın Niteliği 150
2. Yasal Dayanak 150
3. Kararın İçeriği 151
4. Karara Karşı Kanun Yolu 151
C) SORUŞTURMA İZNİ 152
1. İzin Sürecinde Delil Toplama 152
2. İzin Talebi 152
3. Soruşturma İzni Verilmesi 153
4. Soruşturma İzni Verilmemesi 153
a) İtiraz 153
b) İşlemden Kaldırma Kararı 154
D) DOĞRUDAN SORUŞTURMA 155
XXIII- SORUŞTURMA MASRAFLARI 156
A) YASAL ÇERÇEVE 156
1. Yol Tazminatı 156
2. Bilirkişi Ücreti 156
B) SARF KARARI 157
XXIV- KANUN YOLLARI 158
A) İTİRAZ 158
1. İtiraza Tabi Kararlar 158
2. İtiraz Usulü 158
B) KANUN YARARINA BOZMA 159
1. Genel Olarak 159
2. Usul 160
XXV- ADLİ KOLLUK 160
A) ADLİ KOLLUK İLE ÇALIŞMA USULÜ 160
1. Genel Olarak 160
2. Adli Kolluğa Yaptırılacak İşlemler 161
3. Emrin Yerine Getirilme Süresi 162
B) SORUMLULUK 162

-DÖRDÜNCÜ KISIM-
KARAR

I- GENEL OLARAK 167
A) KARAR VERİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 167
B) KOLLUĞA BİLDİRİM 167
II- KARAR TÜRLERİ 168
A) İDDİANAME 168
1. Yasal Çerçeve 168
2. Hazırlık Aşaması 168
3. İddianame İçeriği 169
B) KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR 171
1. Yasal Çerçeve 171
2. Takdiren Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 172
3. Tebliğ 172
4. Karar İçeriği 173
5. Karara İtiraz 173
a) Genel Olarak 173
b) İtirazın Reddi 174
c) İtirazın Kabulü 174
6. Suça İlişkin Yeni Delil Meydana Çıkması 175
7. Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 175
C) KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ 176
1. Genel Olarak 176
2. Özel Haller 177
a) 6352 sayılı Kanun 177
b) Bazı Uyuşturucu Suçları 177
c) Uzlaşma 178
2. Karar İçeriği 178
3. İtiraz 179
4. Suça Sürüklenen Çocuklar 179
D) YETKİSİZLİK 179
1. Yasal Çerçeve 179
2. Karar İçeriği 180
3. Dosya ve Eklerinin Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi 180
4. Yetkisizlik Kararı ile Gelen Dosya Hakkında İşlem 181
5. Yetkisiz Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler 181
E) GÖREVSİZLİK 182
1. Yasal Çerçeve 182
2. Görevsizlik Kararına Konu Olabilecek Haller 182
a) Suç Teşkil Etmeyen Olaylara İlişkin Müracaat 182
b) Eylemin Kabahat Niteliği Taşıması 182
c) Askeri Savcılıklar Tarafından Görevsizlik Kararı Verilmesi 183
d) Özel Yasa Hükümleri 183
3. Karar İçeriği 183
4. Dosya ve Eklerinin Görevli Kuruma Gönderilmesi 184
F) FEZLEKE 184
1. Yasal Çerçeve 184
2. Fezleke İçeriği 186
4. Dosya ve Eklerinin Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi 187
G) AYIRMA 187
1. Yasal Çerçeve 187
a) İhtiyari Olarak 187
b) Zorunlu Olarak 188
2. Usul 188
3. Karar İçeriği 189
H) BİRLEŞTİRME 189
1. Yasal Çerçeve 189
2. Usul 191
3. Karar İçeriği 190
I) DAİMİ ARAMA KARARI 190
1. Yasal Çerçeve 190
2. Karar Öncesi Yapılması Gereken İşlemler 190
3. Karar İçeriği 190
4. Karar Sonrası İzlenecek Yol 191
5. Kararın Kaldırılması 192
a) Zamanaşımı Süresinin Dolması Üzerine 192
b) Failin Tespiti Üzerine 192

-İ K İ N C İ  B Ö L Ü M-
MUHTELİF SUÇ TİPLERİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA USULLERİ

-BİRİNCİ KISIM-
TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLAR

I- KASTEN ÖLDÜRME 197
A) OLAYIN İHBARI ÜZERİNE KOLLUĞA VERİLECEK TALİMAT 197
B) KEŞİF 197
C) ÖLÜ MUAYENESİ/OTOPSİ 198
D) DELİLLER ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 199
E) ŞÜPHELİ İFADESİ 200
F) MAĞDUR İFADESİ 201
G) TANIK İFADESİ 201
H) KORUMA TEDBİRLERİ 202
I) KARAR 202
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 202
2. İddianame 203
3. Fezleke 203
II- TAKSİRLE ÖLDÜRME 203
A) TRAFİK KAZASI 203
1. Olayın İhbarı Üzerine Kolluğa Verilecek Talimat 203
2. Keşif 204
3. Ölü Muayenesi/Otopsi 207
4. Deliller Üzerinde Bilimsel İnceleme 206
5. Şüpheli İfadesi 206
6. Mağdur İfadeleri 207
7. Tanık İfadeleri 207
8. Koruma Tedbirleri 207
9. Kusur Tespiti 208
10. Karar 208
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 208
b) İddianame 209
c) Fezleke 209
B) BEBEK/ÇOCUK ÖLÜMLERİ 210
1. Olayın İhbarı Üzerine Kolluğa Verilecek Talimat 210
2. Keşif 210
3. Ölü Muayenesi/Otopsi 211
4. Şüpheli İfadesi 211
5. Mağdur İfadesi 212
6. Tanık İfadesi 212
7. Koruma Tedbirleri 213
8. Karar 213
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 213
b) İddianame 213
C) DOKTOR HATASI SONUCU ÖLÜM 214
1. İhbar 214
2. Kabir Açma ve Otopsi 214
3. Şüpheli İfadesi 214
4. Mağdur İfadesi 215
5. Tanık İfadesi 215
6. Bilirkişi Raporu 216
7. Karar 216
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 216
b) İddianame 216
D) İŞ KAZALARI 217
1. Olayın İhbarı Üzerine Kolluğa Verilecek Talimat 217
2. Keşif 217
3. Ölü Muayenesi/Otopsi 218
4. Deliller Üzerinde Bilimsel İnceleme 219
5. Şüpheli İfadesi 221
6. Mağdur İfadesi 220
7. Tanık İfadesi 220
8. Bilirkişi Raporu 220
9. Karar 221
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 221
b) İddianame 221
c) Ayırma ve Görevsizlik 221
III- KASTEN YARALAMA 221
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 221
B) ADLİ RAPOR 223
1. Genel Olarak 223
2. Silahla Yaralama Olayları 225
4. Diş Kırıkları 226
C) TANIK İFADESİ 226
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 226
E) SUÇTA KULLANILAN ALET ÜZERİNDE İNCELEME 227
1. Alet Ele Geçirilmişse 227
2. Alet Ele Geçirilememişse 228
F) ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA KRİMİNALİSTİK İNCELEME 228
G) KORUMA TEDBİRLERİ 229
H) AİLE İÇİ ŞİDDET 229
I) KARAR 230
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 231
2. İddianame 231
IV- TAKSİRLE YARALAMA 232
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 232
B) ADLİ RAPOR 232
C) TANIK İFADESİ 233
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 234
E) KARAR 234
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 234
2. İddianame 234
V- CİNSEL SUÇLAR 235
A) YETİŞKİNLERE KARŞI 235
1. Soruşturmanın Başlaması 235
2. Adli Rapor ve Vücuttan Örnek Alma 236
3. Mağdurdan Parmak İzi Alınması 237
4. Olay Yeri İncelemesi 237
5. Şüpheli İfadesi 238
6. Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 238
7. Şüpheliden Parmak İzi Alınması 239
8. Deliller Üzerinde Bilimsel İnceleme 239
9. Tanık İfadesi 240
10. Kolluk Araştırması 240
11. Koruma Tedbirleri 241
12. Karar 241
b) İddianame 242
c) Yetkisizlik 242
d) Fezleke 243
B) ÇOCUKLARA KARŞI 243
1. Soruşturmanın Başlaması 243
2. Adli Rapor 244
C) CİNSEL SUÇ MAĞDURLARININ KORUNMASI 245
VI- TEHDİT 245
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 245
B) TANIK İFADESİ 246
C) ŞÜPHELİ İFADESİ 247
D) MAĞDURUN İLETİŞİMİNİN TESPİTİ 247
E) KORUMA TEDBİRLERİ 247
F) SUÇTA KULLANILAN ALET ÜZERİNDE İNCELEME 248
1. Alet Ele Geçirilmişse 248
2. Alet Ele Geçirilememişse 248
G) KARAR 249
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 249
2. İddianame 249
3. Yetkisizlik 250
4. Görevsizlik 250
VII- KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA 250
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 250
B) MAĞDURUN BULUNMASI 251
C) MAĞDUR İFADESİ 251
D) ADLİ RAPOR 253
E) OLAY YERİ İNCELEMESİ/KEŞİF 254
F) TANIK İFADESİ 254
G) ŞÜPHELİ İFADESİ 254
H) KORUMA TEDBİRLERİ 255
I) MAĞDURUN KORUNMASI 255
J) KARAR 255
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 255
2. İddianame 256
3. Yetkisizlik 256
VIII- KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ 257
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 257
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 257
C) TANIK İFADESİ 258
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 258
E) ŞÜPHELİNİN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI 258
G) DELİLLER ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 259
H) SUÇ VAKTİNİN TESPİTİ 259
I) KARAR 260
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 260
2. İddianame 260
IX- KİŞİLERİN HUZUR VE SUKUNUNU BOZMA 261
A) SORUŞTURMA 261
1. Mağdur İfadesi 261
2. Suçun Sübutuna Yönelik Araştırma 261
3. Şüpheli İfadesi 262
B) KARAR 262
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 262
2. İddianame 263
3. Yetkisizlik 263
4. Görevsizlik 264
X- HAKARET 264
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 264
B) TELEFONLA HAKARET 265
C) ALENİYET 265
D) TANIK İFADESİ 266
E) ŞÜPHELİ İFADESİ 266
F) KARAR 266
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 266
2. İddianame 267
3. Yetkisizlik 267
XI- HIRSIZLIK 267
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 267
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 268
C) ŞÜPHELİ İFADESİ 269
D) BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA 269
E) ŞÜPHELİDEN PARMAK İZİ ALINMASI ve FOTOĞRAF ÇEKİMİ 270
F) DELİLLER ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 270
G) SUÇ VAKTİNİN TESPİTİ 271
H) ETKİN PİŞMANLIK 271
I) KEŞİF VE YER GÖSTERME 271
J) KORUMA TEDBİRLERİ 272
K) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA ÖZEL DELİL TOPLAMA YÖNTEMLERİ 272
L) KARAR 273
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 273
2. İddianame 273
XII- YAĞMA 274
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 274
B) ADLİ RAPOR 275
C) KOLLUK ARAŞTIRMASI 276
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 276
E) BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA 277
F) ŞÜPHELİDEN PARMAK İZİ ALINMASI ve FOTOĞRAF ÇEKİMİ 277
G) DELİLLER ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 277
H) SUÇ VAKTİNİN TESPİTİ 279
I) ETKİN PİŞMANLIK 280
J) KEŞİF VE YER GÖSTERME 280
K) KORUMA TEDBİRLERİ 280
L) KARAR 280
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 281
2. İddianame 281
3. Fezleke 282
XIII- MALA ZARAR VERME 282
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 282
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 282
C) ŞÜPHELİ İFADESİ 283
D) KARAR 283
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 284
2. İddianame 284
XIV- HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ 285
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 285
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 286
C) HAK SAHİPLİĞİNE DAİR ARAŞTIRMA 286
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 286
E) KEŞİF 287
F) KARAR 287
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 287
2. İddianame 288
3. Görevsizlik 288
XV- DOLANDIRICILIK 288
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 288
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 289
C) DİĞER KURUMLARDAN BİLGİ VE BELGE İSTEME 289
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 290
E) FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ 290
F) DELİLLER ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 291
G) TEŞHİS 291
H) İMZA İNCELEMESİ 291
I) KORUMA TEDBİRLERİ 292
J) KARAR 292
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 292
2. İddianame 293
XVI- KARŞILIKSIZ YARARLANMA 293
A) SORUŞTURMA 293
B) ŞÜPHELİ İFADESİ 294
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 295
2. İddianame 295
XVII- GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI 295
A) SORUŞTURMA 295
B) KARAR 297
1.Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 297
2. İddianame 297
XVIII- TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA 298
A) SORUŞTURMA 298
B) KARAR 299
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 300
2. İddianame 300
XIX- UYUŞTURUCU SUÇLARI 301
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 301
B) ŞÜPHELİ İFADESİ 301
C) ŞÜPHELİNİN VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI 302
D) KORUMA TEDBİRLERİ 302
E) ELE GEÇİRİLEN MADDE ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME 303
F) KURUMLARLA YAZIŞMA 304
G) KARAR 304
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 305
2. İddianame 305
3. Fezleke 306
4. Kamu Davasının Ertelenmesi 306
XX- SAHTECİLİK SUÇLARI 307
A) PARADA SAHTECİLİK 307
1. Soruşturmanın Başlaması 307
2. Kolluk Araştırması 308
3. Sahteliğinden Şüphelenilen Paranın İncelenmesi 308
4. Şüpheli İfadesi 309
5. Koruma Tedbirleri 309
6. Karar 310
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 310
b) İddianame 311
c) Fezleke 311
B) BELGEDE SAHTECİLİK 311
1. Soruşturmanın Başlaması 311
2. Kurumlarla Yazışma 312
3. Şüpheli İfadesi 312
4. Belge Üzerinde İnceleme 313
5. Karar 313
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 314
b) İddianame 314
c) Fezleke 315
XXI- ZİMMET 315
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 315
B) KOLLUK ARAŞTIRMASI 315
C) KURUMLARDAN BİLGİ VE BELGE İSTEME 316
D) ŞÜPHELİ İFADESİ 316
E) KORUMA TEDBİRLERİ 317
F) BANKACILIK ZİMMETİ 318
G) DİĞER SORUMLULAR 318
H) BİLİRKİŞİ 318
I) KARAR 318
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 318
2. İddianame 319
3. Fezleke 319
XXII- RÜŞVET 320
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 320
B) KURUMLARDAN BİLGİ VE BELGE İSTEME 320
C) KORUMA TEDBİRLERİ 321
D) ŞÜPHELİ İFADELERİ 322
E) TANIK İFADELERİ 322
F) KARAR 322
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 322
2. İddianame 323
3. Fezleke 324
XXIII- İFTİRA 324
A) SORUŞTURMA 324
B) KARAR 325
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 325
2. İddianame 325
XXIV- YALAN TANIKLIK 325
A) SORUŞTURMA 325
B) KARAR 326
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 326
2. İddianame 326


-İKİNCİ KISIM-
ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN SUÇLAR

I- ORMAN SUÇLARI 331
A) ÖZEL HALLER 331
1.Kolluk 331
2. Yetki ve Görev 331
B) AĞAÇ KESME 332
1. Soruşturmanın Başlaması 332
2. Arama ve El Koyma 333
3. Karar 334
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 334
b) İddianame 335
c) Görevsizlik 335
C) İŞGAL VE FAYDALANMA/AÇMA 336
1. Soruşturmanın Başlaması 336
2. Koruma Tedbirleri 336
3. Karar 337
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 337
b) İddianame 337
c) Görevsizlik 338
D) ORMANDA ATEŞ YAKMA/ANIZ YAKMA 338
1. Soruşturma 338
2. Karar 339
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 340
b) İddianame 340
c) Görevsizlik 340
E) ORMAN YANGINI 341
1. Soruşturma 341
2. Şüpheli İfadesi 342
3. Koruma Tedbirleri 342
4. Karar 342
a) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 343
b) İddianame 343
c) Fezleke 343
II- 6136 SKM 344
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 344
1. İhbar Üzerine 344
2. Önleme Araması Kapsamında Suç Eşyasına Rastlanması 345
3. Başka Bir Suçla Birlikte İşlenmesi 346
4. Ruhsat Sürelerine Uyulmaması 346
B) ELE GEÇİRİLEN ALET ÜZERİNDE İNCELEME 347
C) ŞÜPHELİ SAVUNMASI 348
D) KORUMA TEDBİRLERİ 348
1. Gözaltı ve Tutuklama 348
2. Arama ve El koyma 349
3. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 349
4. Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 349
E) KARAR 349
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 349
2. İddianame 350
3. Fezleke 350
4. Görevsizlik 350
III- 2863 SKM 351
A) SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI VE İLK İŞLEMLER 351
B) KORUMA TEDBİRLERİ 352
1. Gözaltı 352
2. Tutuklama 352
3. Arama ve El Koyma 353
4. Diğer Tedbirler 353
C) ŞÜPHELİ İFADESİ 353
D) ELE GEÇİRİLEN EŞYA ÜZERİNDE İNCELEME 354
E) KARAR 354
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 355
2. İddianame 355
IV- 2313 SKM 355
A) SORUŞTURMA 355
B) KARAR 356
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 356
2. İddianame 357
3. Fezleke 357
V- KAÇAKÇILIK SUÇLARI 357
C) SORUŞTURMA 357
1. Kolluğa Talimat 357
2. Bilirkişi İncelemesi 358
3. Koruma Tedbirleri 359
D) KARAR 359
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 359
2. İddianame 360

-Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M-
ÖRNEK EVRAK

ÖRNEK-1 Müşteki İfade Tutanağı 363
ÖRNEK-2 Re’sen Soruşturma Açma Tutanağı 365
ÖRNEK-3 Kurumlara Müzekkere 366
ÖRNEK-4 Elektronik İmzalı Müzekkere 367
ÖRNEK-5 Yabancı Misyon Temsilciliklerinden Bilgi İstemi 368
ÖRNEK-6 Tekit Yazısı 369
ÖRNEK-7 Torba/Koli Mühürleme Tutanağı 370
ÖRNEK-8 Davetiye (şüpheli) 371
ÖRNEK-9 Şüpheli İfade Tutanağı 372
ÖRNEK-10 Çağrı Kâğıdı (tanık) 374
ÖRNEK-11 Telefonla Çağrı Tutanağı 375
ÖRNEK-12 Tanık İfade Tutanağı 376
ÖRNEK-13 Gizli Tanık Tutanağı 378
ÖRNEK-14 Tanık Koruma Kararı 379
ÖRNEK-15 Gizli Tanık İfade Tutanağı 380
ÖRNEK-16 Tercümanlı İfade Tutanağı 381
ÖRNEK-17 Bilirkişi Atama Kararı 383
ÖRNEK-18 Zorla Getirme Kararı 385
ÖRNEK-19 Teşhis Tutanağı 386
ÖRNEK-20 İç Beden Muayenesi/Vücuttan Örnek Alma Kararı 387
ÖRNEK-21 İç Beden Muayenesi/Vücuttan Örnek Alma Emri 388
ÖRNEK-22 Beden Muayenesi/Vücuttan Örnek Alma Talebi 389
ÖRNEK-23 Moleküler Genetik İnceleme Talebi 390
ÖRNEK-24 Moleküler Genetik İnceleme Emri 391
ÖRNEK-25 Moleküler Genetik İncelemede Kullanmak Üzere Kodlama Tutanağı 392
ÖRNEK-26 Fizik Kimliğin Tespiti Kararı 393
ÖRNEK-27 Keşif Tutanağı 394
ÖRNEK-28 Ölü Muayene Tutanağı 396
ÖRNEK-29 Otopsi Tutanağı 399
ÖRNEK-30 Kan/İç Organ İnceleme Müzekkeresi 404
ÖRNEK-31 Defin ve Nakil Ruhsatı 405
ÖRNEK-32 Kimlik Tespitine Yönelik Araştırma Müzekkeresi 406
ÖRNEK-33 Kabir Açma Kararı/Müzekkeresi 407
ÖRNEK-34 Kabir Açma Tutanağı 408
ÖRNEK-35 Yakalama Talebi 411
ÖRNEK-36 Yakalama Kaldırma Kararı 412
ÖRNEK-37 Gözaltına Alma Kararı 413
ÖRNEK-38 Tutuklama Talebi 415
ÖRNEK-39 Tutuklama Talebinin Reddine İtiraz 416
ÖRNEK-40 Tutukluluk Halinin Gözden Geçirilmesi Talebi 417
ÖRNEK-41 Re’ sen Tahliye Kararı 418
ÖRNEK-42 Adli Kontrol Talebi 419
ÖRNEK-43 Arama ve El Koyma Talebi 420
ÖRNEK-44 Arama ve El Koyma Emri 422
ÖRNEK-45 Muhafaza Altına Alma Tutanağı 424
ÖRNEK-46 Suç Eşyasının İadesine Dair Karar 425
ÖRNEK-47 Suç Eşyasının Elden Çıkarılması Talebi 426
ÖRNEK-48 Suç Eşyasının Nakline Dair Müzekkere 427
ÖRNEK-49 İletişim Tespiti Talebi (şüpheli) 428
ÖRNEK-50 İletişimin Dinlenmesi/Kayda Alınması/Değerlendirilmesi Talebi 429
ÖRNEK-51 İletişim Tespitine Dair Müzekkere (şüpheli) 431
ÖRNEK-52 İletişimin Dinlenmesi/Kayda Alınması/Değerlendirilmesi Emri 432
ÖRNEK-53 Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisinin Kısıtlanması Talebi 434
ÖRNEK-54 Şikâyetçinin İletişiminin Tespitine Dair Müzekkere 435
ÖRNEK-55 GSM Şirketlerine Müzekkere 436
ÖRNEK-56 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Talebi 437
ÖRNEK-57 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Emri 438
ÖRNEK-58 Teknik Araçlarla İzleme Talebi 440
ÖRNEK-59 Teknik Araçlarla İzleme Emri 441
ÖRNEK-60 Uzlaşma Teklif Formu 442
ÖRNEK-61 Ön Ödeme Bildirimi 445
ÖRNEK-62 Mağdur Çocuk İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 446
ÖRNEK-63 TCK.m.31/2 Kapsamında Rapor Talebi 447
ÖRNEK-64 Yaş Tespitine İlişkin Rapor Talebi 448
ÖRNEK-65 Suça Sürüklenen Çocuk İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 449
ÖRNEK-66 Akıl Hastalığının Tespitine Dair Rapor Tanzimi İçin Müzekkere 450
ÖRNEK-67 İstinabe (talimat) Yazısı 451
ÖRNEK-68 Yurt Dışı İstinabe Yazısı (ekleriyle birlikte tercüme edilecek) 452
ÖRNEK-69 Emanet Memurluğundan Eşya İsteme Yazısı 454
ÖRNEK-70 İşleme Konulmama Kararı 455
ÖRNEK-71 Soruşturma İzin Talebi 456
ÖRNEK-72 Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtiraz 457
ÖRNEK-73 İşlemden Kaldırma Kararı 458
ÖRNEK-74 Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kararın Akıbetine Dair  
Müzekkere 459
ÖRNEK-75 Yol Tazminatına İlişkin Sarf Kararı 460
ÖRNEK-76 Bilirkişi Ücretine Dair Sarf Kararı 461
ÖRNEK-77 İddianamenin İadesi Kararına İtiraz 462
ÖRNEK-78 Kanun Yararına Bozma Talebi 464
ÖRNEK-79 İddianame 466
ÖRNEK-80 İddianame 468
ÖRNEK-81 İddianame 469
ÖRNEK-82 İddianame 471
ÖRNEK-83 Takdiren Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 473
ÖRNEK-84 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 474
ÖRNEK-85 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 476
ÖRNEK-86 Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 477
ÖRNEK-87 TCK.m.191 Kapsamında Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı 478
ÖRNEK-88 Erteleme Kararına İlişkin İhtar Tutanağı 479
ÖRNEK-89 Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı 480
ÖRNEK-90 Yetkisizlik Kararı 482
ÖRNEK-91 Görevsizlik Kararı 483
ÖRNEK-92 Fezleke 484
ÖRNEK-93 Ayırma (Tefrik) Kararı 486
ÖRNEK-94 Birleştirme Kararı 487
ÖRNEK-95 Daimi Arama Kararı 488
ÖRNEK-96 Silah/Mermi Üzerinde İnceleme Yapılmasına Dair Emir 490
ÖRNEK-97 Kesin Adli Rapor Talebi (yaralama suçları) 492
ÖRNEK-98 Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Tedbir Talebi 493
ÖRNEK-99 Cinsel Saldırı Bulgularının Tespitine İlişkin Adli Rapor Talebi 494
ÖRNEK-100 Moleküler Genetik İnceleme Yapılması Talebi 496
ÖRNEK-101 Parmak İzi Mukayesesine Dair Emir 497
ÖRNEK-102 Cinsel Suç Mağdurunun Mümeyyiz Olup Olmadığına Dair Rapor  
Talebi 498
ÖRNEK-103 Mesaj Tespit Tutanağı 499
ÖRNEK-104 Kamera Kayıtları ve Biyolojik Bulgular Üzerinde İnceleme  
Yapılmasına Dair Emir 500
ÖRNEK-105 Cep Telefonu Kullanıcılarının Tespitine Dair Müzekkere 502
ÖRNEK-106 Kurumlardan Tatbike Medar İmza ve Belge Teminine Dair  
Müzekkere 503
ÖRNEK-107 Belge Üzerinde Kriminalistik İnceleme Yapılması Emri 504
ÖRNEK-108 Kaçak Enerji Kullanma Eyleminin Sübutu Bakımından Değerlendirilmesi Gereken Bilgi ve Belgelerin Teminine İlişkin Müzekkere 505
ÖRNEK-109 Uyuşturucu Raporu Talebi 506
ÖRNEK-110 Sahte Para Üzerinde İnceleme Yapılması Talebi 507
ÖRNEK-111 Banka Hesap Bilgilerinin Teminine İlişkin Müzekkere 508
ÖRNEK-112 Ateşli Silah Üzerinde İnceleme Yapılması Emri 509
ÖRNEK-113 Sit Alanlarının ve Kazı İzinlerinin Tespitine İlişkin Müzekkere 510
ÖRNEK-114 İletişim Bilgileri Üzerinde İnceleme Yapılması Emri 511
YARARLANILAN KAYNAKLAR 513