Kategoriler

Danıştay Onbeşinci Daire (2016) Kararlarında Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Tazminat Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

610,00 488,00
305,00 244,00
400,00 320,00

Toplam

Yazar : Av. Arb. Ümit Erdem
Basım Tarihi : Mart 2017
Sayfa Sayısı : 312
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-150-0
ISBN (Online) : 978-605-315-651-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
    Bu Eser'de; Danıştay’ın “Sağlık Hizmetine İlişkin Tam Yargı Uyuşmazlıkları”nda Görevli 15. Dairesi’nce 2016 yılı Ocak ila Ekim Ayları Arasında Sonuçlandırılmış, “Sağlık Hizmetleri’nde İdare’nin Tazminat Sorumluluğu” İle Bizzat İlgili 117  Karar’ın Tam Metinleri Bir Araya Getirilmiştir. Her Bir Karar İçin, Özet Metin Hazırlanarak ve Birkaç Anahtar Kelime Belirlenerek, Arama Kolaylaştırılmış Olup, (Sağlık Hukuku ile ilgili) Yargıtay’ın 12. Ceza ve 13. Hukuk Daireleri Kararları’nı İçeren İlk İki Eserde Olduğu Gibi; Hukuk ve Tıp Meslek Profesyonelleri ile Öğrencilerine, Yargı Mensuplarına, Akademisyenlere ve Sağlık Hukuku İle İlgilenenlere Faydalı Olması Amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ V
GİRİŞ IX
TEŞEKKÜR XI
İÇİNDEKİLER XIII
DAVA KONUSU OLAYLARIN, DAVACILAR’DA, GEBELİK TAKİBİNİN GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEDİĞİ YÖNÜNDE ŞÜPHE, ENDİŞE VE ÜZÜNTÜYE YOL AÇTIĞI GÖRÜLDÜĞÜNDEN; DAVACILAR’IN MANEVİ ZARARININ KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK. 1
ARTIRILAN MADDİ TAZMİNAT MİKTARI BAKIMINDAN; İDARE’NİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ, ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI’NA DA İDARE’YE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 4
BAKICI GİDERİ TAZMİNATININ HESAPLANMA ŞEKLİ HK. 8
ARTIRILAN MADDİ TAZMİNAT MİKTARI BAKIMINDAN; İDARE’NİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ, ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI’NA DA İDARE’YE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. 12
İDARE MAHKEMESİ’NCE VERİLEN KARAR’DA; REDDEDİLEN MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN OLARAK MAKTU VEKÂLET ÜCRETİ’NE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ; NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİ’NE HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN KISIMDA HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 15
TAM YARGI DAVALARI’NDA; ARTTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI YÖNÜNDEN DAVA’NIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE, MİKTAR ARTIRIMINA İLİŞKİN DİLEKÇE’NİN İDARE’YE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ARTTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI İÇİN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 19
TIBBİ BULGULAR DOĞRULTUSUNDA TEŞHİS, TEDAVİ VE SEVK İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARINDA; DAVALI İDARE’YE ATFEDİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR BULUNMADIĞI HK. 23
TEDAVİ SÜRESİNDE DAVACI’NIN SOL AYAĞINDA MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN AĞIR DERECE SİYATİK SİNİR HASARI SONUCUNDA; DAVALI İDARE’YE AİT SAĞLIK KURUMU’NA İZAFE EDİLEBİLECEK BİR KUSUR BULUNMADIĞI HK. 24
26 HAFTALIK DOĞAN BEBEK’TE, DOĞUMDAN SONRAKİ 4-6 HAFTALAR ARASINDA RETİNOPATİ AÇISINDAN GÖZ HEKİMİ TARAFINDAN TARAMA YAPILMASI VE BEBEĞİN SORUMLU ÇOCUK HEKİMİ TARAFINDAN GÖZ HEKİMİ’NE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 25
DAVACI’NIN GEÇİRDİĞİ TEDAVİ SÜRECİ VE İÇİNDE BULUNDUĞU KLİNİK TABLO BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;  DAVACI’NIN KALBİNDE BIRAKILAN VE DAHA SONRA BAŞKA BİR HASTANE’DE ÇIKARTILAN PARÇA İLE BİR MÜDDET DE OLSA YAŞAMAK ZORUNDA BIRAKILMASININ; MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRDİĞİ HK. (KARŞI OY) 26
HERHANGİ BİR HAK KAYBINA MAHAL VERİLMEMESİ İÇİN; MAHKEME’CE, DAVALI İDARELER’İN BAŞVURU KONUSU HAKKINDA NE TÜR İŞLEM TESİS ETTİKLERİNİN BİR ARA KARAR İLE SORULMASI VE GELECEK CEVAPLARA GÖRE DAVA’NIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 30
MAHKEME AŞAMASINDA İSTEMLERİNİN TAMAMI KABUL EDİLEN DAVACILAR YÖNÜNDEN, YASAL DEĞİŞİKLİKTEN YARARLANMAK İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURU DİLEKÇESİ’NİN, EKSİK HARÇ DAVACILARA TAMAMLATILDIKTAN SONRA DAVALI İDARE’YE GÖNDERİLEREK VERİLECEK CEVABIN ALINMASINDAN SONRA; ARTTIRILAN TAZMİNAT MİKTARİ’NA GÖRE YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 33
PREMATÜRE DOĞUMUN YARATABİLECEĞİ RİSKLERİN TAKİBİ VE BERTARAF EDİLMESİ GÖREVİNİN SADECE ANNE VE BABA’YA DEĞİL, BÖYLE BİR DOĞUMUN VE TEDAVİ SÜRECİNİN SONUÇLARINI İZLEMESİ GEREKEN İDARE’YE DE AİT OLDUĞU; ÇEŞİTLİ TARİHLERDE MUAYENEYE GİTMELERİNE RAĞMEN, DAVACILAR’IN BEBEKLERİ’NİN ROP MUAYENESİ’NİN YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROL EDİLMEDİĞİ, BU KONUDA AİLE’NİN UYARILMADIĞI HK. 36
SAĞLIK SORUNLARI DEVLET’İN TEMEL VAZİFELERİNDEN OLUP, ÇAĞDAŞ DÜNYADA TEDAVİ MÜMKÜN OLDUĞU HALDE SIRF MEKAN VE YETİŞMİŞ DOKTOR EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE İNSANLARIN TEDAVİYE İMKAN BULAMAMALARI, BU KONUDA DEVLET’İN VATANDAŞLARI’NA SİSTEMİK BİR ÇÖZÜM SUNAMAMASİ, BU DURUMU ÖNLEME ADİNA GEREKLİ ORGANİZASYONUN SAĞLANMAMASI, ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ARANMAMASI, ERTELENEMEZ MAHİYETTE OLAN SAĞLIK HİZMETİ’NİN KURULUŞUNDA VE İŞLEYİŞİNDEKİ EKSİKLİK VE AKSAKLIKLAR NEDENİYLE HİZMETİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEMESİNİN; HİZMET KUSURU’NU OLUŞTURDUĞU HK. (KARŞI OY) 41
BÜNYESİNDE RİSK TAŞIYAN SAĞLIK HİZMETİ’NDEN YARARLANANIN ZARARA UĞRAMASI HALİNDE; BU ZARARIN TAZMİNİNİN ANCAK İDARE’NİN HİZMET KUSURU’NUN VARLIĞI HALİNDE MÜMKÜN OLABİLECEĞİ HK. 43
15 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA SUNULAN SAĞLIK HİZMETİ NETİCESİNDE, KENDİSİNİ ÖMÜR BOYU TAKİP EDECEK BİR ARAZLA KARŞI KARŞIYA BIRAKILMASINDA ÇOCUK VE AİLESİ’NE AİT BİR KUSUR OLMADIĞI, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER, HAK, HUKUK VE ADALET KAVRAMLARI KARŞISINDA; ORTAYA ÇIKAN ZARARI VE NETİCELERİNİ İDARE’YE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇSÜZ DURUMDA BULUNAN VE TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE’YE MÜRACAATTAN BAŞKA HİÇBİR KUSUR İZAFE EDİLEMEYEN, MAĞDUR ÇOCUK VE AİLESİ’NE YÜKLEMENİN, HİÇBİR HAKKANİYET İLKESİYLE BAĞDAŞMADIĞI HK. (KARŞI OY) 45
İDARE MAHKEMESİ’NCE ADLİ TIP KURUMU’NA SORULAN SORULARIN GENEL NİTELİKTE OLDUĞU VE DAVACILAR’IN RAPOR’A İLİŞKİN İTİRAZLARININ MAHKEME KARARI’NDA KARŞILANMADIĞI HK. 47
HER NE KADAR, AMELİYAT’TA KIRILAN OYUCU MATKAP UCUNUN ÇIKARILMAMASININ KIRIK İYİLEŞMESİNE ETKİSİNİN OLMAYACAĞI VE SAKATLIĞA NEDEN OLMAYACAĞI BELİRTİLMEKTE İSE DE; DAVACI HASTA’NIN VÜCUDUNUN BİR BÖLGESİNDE BÖYLESİ BİR YABANCI CİSİM İLE YAŞAMAYA KATLANMASININ BEKLENEMEYECEĞİ HK. 49
MAKTU BELİRLENMESİ GEREKİRKEN, TALEP EDİLEN MADDİ TAZMİNAT MİKTARI ÜZERİNDEN NİSPİ OLARAK VEKÂLET ÜCRETİ’NDE; HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 51
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NU HAZIRLAYANLAR ARASINDA, HASTA’NIN DURUMU İLE İLGİLİ BRANŞLAR OLAN, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLARI’NIN BULUNMAMASININ; BİLİRKİŞİ’YE BAŞVURULMASINDAKİ AMAÇLA BAĞDAŞMADIĞI HK. (TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ) 55
DAVACI ANNE’YE DOĞUM ESNASINDA UYGULANAN TIBBİ İŞLEMLERİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, ÇOCUK’TA SAPTANAN AĞIR DERECELİ ZEKA GERİLİĞİNİN DOĞUM EYLEMİNDEN Mİ YOKSA KALITSAL NEDENLERDEN Mİ İLERİ GELDİĞİNİN DE TAM OLARAK BELİRLENEMEDİĞİ; ÇOCUĞUN ENGELLİ DOĞMASI İLE DAVALI İDARE’NİN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULAMAYACAĞI HK. 60
YARALANMASI SONRASI TEDAVİ AMACIYLA GİTTİĞİ DEVLET HASTANESİ’NDE, “KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ” HASTALIK MİKROBU BULAŞAN HASTA’NIN VEFAT ETMESİNDE; DAVALI İDARE’NİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU HK. 63
AMBULANSIN ZAMANINDA OLAY YERİNE GİTMESİ DURUMUNDA DA SONUCUN DEĞİŞMEYECEĞİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU KARŞISINDA; HASTA’NIN YAŞADIĞI RAHATSIZLIĞIN SONUCU GERÇEKLEŞEN ÖLÜM İLE DAVALI İDARE’NİN HİZMET KUSURU ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN ORTADAN KALKTIĞI HK. 64
ZARARA NEDEN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN İDARİ EYLEMLER’İN BİRDEN FAZLA İDARE MAHKEMESİ’NİN YETKİ ÇEVRESİNDE KALMASI DURUMUNDA; İDARE MAHKEMESİ’NCE, MAHKEME’NİN YARGI ÇEVRESİ YÖNÜNDEN OLUŞAN TEREDDÜTÜN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEN, DOSYA’NIN MERCİ TAYİNİ İÇİN DANIŞTAY’A GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 65
AMELİYATI YAPAN DOKTOR VE AMELİYAT EKİBİ’NİN GEREKLİ TİBBİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEDİĞİNDEN; DAVALI İDARE TARAFINDAN DAVACILAR’IN ÇOCUĞU’NA SUNULAN KAMU HİZMETİ’NİN KÖTÜ İŞLEDİĞİ VE BU NEDENLE DAVACILARIN UĞRAMIŞ OLDUKLARI ZARARIN İDARE’CE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK. 68
DAVACILAR’IN BEBEĞİ’NİN ÖLÜ DOĞMASI OLAYININ OLUŞ BİÇİMİ VE DUYDUKLARI ELEM VE ÜZÜNTÜDEN DOLAYI; TAZMİNAT İSTEMİ HK. 69
İDARE MAHKEMESİ’NCE, DAVA’NIN SÜRESİNDE AÇILMADIĞINA YÖNELİK KARAR VERİLMİŞ İSE DE, ADLİ YARGI MERCİİ’NCE ALINAN KARAR’DA; DAVACI’NIN NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE İDARİ YARGI’DA DAVA AÇABİLECEĞİNİN BELİRTİLMEDİĞİ, BU ANLAMDA, ANAYASA’NIN 40. MADDESİ’NE AYKIRI DAVRANILDIĞI HK. (KARŞI OY) 70
BEBEĞİN 4 KİLOGRAM’DAN FAZLA OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNE RAĞMEN, SEZERYAN YERİNE NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASI SONUCU, DOĞUM SIRASINDA BEBEĞİN SAĞ KOLUNDA SİNİR ZEDELENMESİNE YOL AÇILDIĞI İDDİASI HK. 72
TEK DOZ KIZAMIK AŞISI SONRASI; ÇOCUĞUN SSPE HASTALIĞI’NA YAKALANDIĞI İDDİASI HK. 73
DEVLET HASTANESİ’NDE GEBELİK TAKİBİ’Nİ YAPTIRAN 38 YAŞINDA VE İLK GEBELİĞİ OLAN DAVACI ANNE’YE, BEBEĞİNİN DOWN SENDROMLU OLUP OLMADIĞININ TEŞHİSİNE YÖNELİK GEREKLİ TETKİKLERİN YAPILIP YAPILMADIĞI, (DOKTOR İFADESİ’NDE) DOWN SENDROMU’NUN TEŞHİSİNE YÖNELİK İKİLİ, ÜÇLÜ TARAMA TESTLERİ İLE AMNİYOSENTEZ TETKİKİ YÖNTEMLERİNİN HASTANELERİ’NDE YAPILAMAMASI NEDENİYLE ANILAN TESTLERİN YAPILMASININ HASTA’YA ÖNERİLDİĞİ İFADE EDİLMEKLE BİRLİKTE, HASTANIN YAŞI GEREĞİ ANILAN TESTLERİ YAPTIRMASI KONUSUNDA İLERİ BİR MERKEZE SEVKİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN, ANILAN TESTLER DIŞINDA ULTRASON İNCELEMESİ İLE BEBEĞİN DOWN SENDROMLU OLUP OLMADIĞI VE ANÜSÜNÜN KAPALI OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ; BU BAĞLAMDA DAVACI TARAFINDAN KONTROLLERE DÜZENLİ GİTTİĞİ İFADE EDİLDİĞİNDEN ANILAN TESTLERİN DAVACI TARAFINDAN YAPTIRILMAMIŞ OLMASI HALİNDE ULTRASON İNCELEMESİ İLE DOWN SENDROMU VE ANÜSÜNÜN KAPALI OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ HK. 74
İDARİ EYLEMLER’DEN HAKLARI İHLAL EDİLMİŞ OLANLARIN, İDARİ DAVA AÇMADAN ÖNCE, BU EYLEMLERİ YAZILI BİLDİRİMİ ÜZERİNE VEYA BAŞKA SURETLE ÖĞRENDİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE İLGİLİ İDARE’YE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU HK. 78
VATANDAŞLARIN SAĞLIKLA İLGİLİ SORUNLARINI ÇÖZMEK VE ONLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ’NDEN YARARLANMALARINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNAN DAVALI İDARE’NİN, HİZMETİN İŞLEYİŞİNDE KUSURU BULUNDUĞU VE BU HİZMET KUSURU NEDENİYLE; DAVACI’NIN FİZİKİ YAPISININ ZEDELENMESİ VE MANEVİ YÖNDEN ZARAR GÖRMESİ HK. 79
2 KEZ NORMAL YOLLA DOĞUM YAPMIŞ AĞRILI BİR GEBE’DE DOĞUMUN NORMAL YOLLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN UYGUN BİR SEÇENEK OLDUĞU, SAĞ KOLDA MEYDANA GELEN BRAKİAL PLEKSUS ZEDELENMESİNİN; 4380 GR. BİR BEBEK’TE, DOĞUM’UN BİR KOMPLİKASYONU OLDUĞU HK. 80
İCAPÇI HEKİM KONUMUNDA OLAN VE HASTA’NİN GEBELİK TAKİBİNİ YAPAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI’NIN HASTANE’YE GELİP HASTA’NIN SEVK İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMESİ, KOORDİNASYON MERKEZİYLE İLETİŞİME GEÇİLİP NAKLEDİLECEK HASTANE’YE BİLGİ VERMESİ, AMBULANS EKİBİ’NE HASTA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPMASI VE GEREKLİ TEKNİK DONANIMIN OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜNÜ SAĞLAYIP NAKLİN UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞINI TAKİP ETMESİ GEREKTİĞİ HK. (KARŞI OY) 81
TRAFİK KAZASI SONRASI KALDIRILDIĞI DEVLET HASTANESİ’NDE YAPILAN UYGULAMALARIN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, MULTİPL TRAVMATİK BİR KİŞİYE UYGULANMASI GEREKEN KONSÜLTASYONLAR AÇISINDAN GENEL CERRAHİ KONSÜLTASYONU YAPILMAMASININ BİR EKSİKLİK OLDUĞU, FAKAT GENEL CERRAHİ KONSÜLTASYONU YAPILARAK ÖLÜME NEDEN OLAN PATOLOJİ ZAMANINDA TESPİT EDİLMİŞ OLSA DAHİ, KİŞİDE SAPTANAN PATOLOJİ’NİN AĞIRLIĞI DA GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA; KAZA YAPAN KİŞİ’NİN KURTULMASININ KESİN OLMADIĞI HK. 84
ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI BAKIMINDAN; İDARE’NİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ HK. 87
TEMYİZEN İNCELENEN MAHKEME KARARI’NIN HÜKÜM FIKRASI’NDA; KABUL EDİLEN TAZMİNAT MİKTARİ VE BU TAZMİNATA FAİZ İŞLETİLİP İŞLETİLMEYECEĞİ HUSUSUNA YER VERİLMEMESİ HK. 90
UYUŞMAZLIK KONUSU EYLEMİN İDARİLİĞİNİN DAVACI AÇISINDAN EN GEÇ AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI’NIN TEBLİĞ TARİHİNDE KESİNLEŞTİĞİ VE BU TARİHTEN İTİBAREN DAVACI’NIN 1 YILLIK SÜRE İÇİNDE İDARE’YE BAŞVURUDA BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN; YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE AÇILAN DAVA’NIN ESASTAN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HK. 92
DAVACI’YA UYGULANAN ENJEKSİYON’UN HATALI OLDUĞUNA İLİŞKİN SOMUT VE KESİN DELİL BULUNMAMASI, ENJEKSİYONUN DOĞRU UYGULANMASINDA DAHİ BU HASARIN İHTİMAL DÂHİLİNDE VE ENJEKSİYON SONUCUNDA BİR KOMPLİKASYON OLMASI HK. 93
SUNULAN SAĞLIK HİZMETİ’NİN USULÜNE UYGUN İŞLETİLMEDİĞİNİN TAM OLARAK ORTAYA ÇIKTIĞI VE ZARARIN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 2577 SAYILI YASA’NIN 13. MADDESİ’NDE ÖNGÖRÜLEN BİR YILLIK SÜRE İÇİNDE İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 94
SAĞLIK HİZMETİ’NİN KUSURLU OLMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN DOĞRUDAN HAZİNE’Yİ İLGİLENDİRMEDİĞİ, BU TÜR UYUŞMAZLIKLARDA, BAKANLIKLAR’IN HAZİNE AVUKATI İLE TEMSİLLERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI, HAZİNE AVUKATI ARACILIĞIYLA TEMSİL EDİLSELER BİLE BAKANLIKLAR LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ’NE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ HK. 97
DAVACILAR’IN YAKINI’NA UYGULANAN TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİNİN TIP KURALLARI’NA UYGUN OLMADIĞI VE OLAYDA AĞIR HİZMET KUSURU BULUNDUĞU HK. 98
ARA KARAR’A RAĞMEN HASTA’YA AİT GRAFİLERİN MAHKEME’YE SUNULAMAMASI DURUMUNDA, TIBBİ MÜDAHALENİN İRDELENMEMESİNE YOL AÇAN GRAFİLERİN MUHAFAZA EDİLEMEMESİ ŞEKLİNDEKİ HİZMET KUSURU SONUCU DAVACI’NIN MEVCUT BELİRSİZLİKTEN DOLAYI DUYDUĞU ÜZÜNTÜ VE SIKINTININ, KISMEN DE OLSA GİDERİLEBİLMESİ İÇİN DAVACI’NIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ HAKKINDA AYRICA BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. 99
DAVACI HASTA’NIN VÜCUT FONKSİYON KAYBININ OLUŞMASININ VE ENGELLİ HALE GELMESİNİN YAPILAN CERRAHİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANMADIĞI, CERRAHİ MÜDAHALE ÖNCESİNDE DE DAVACI’DA MEVCUT OLAN PARKİNSON HASTALIĞI’NA BAĞLI OLDUĞU HK. 103
DAVALI İDARE’CE SUNULAN BİLGİ VE BELGELERİN İNCELENMESİNDE; DAVACILAR’IN ÇOCUĞU’NA KIZAMIK AŞISI YAPILDIĞINA DAİR HERHANGİ BİR KAYDIN BULUNMAMAMASI, DAVACILAR’CA DA AŞI YAPILDIĞINI İSPATLAYACAK HİÇBİR BİLGİ VE BELGE’NİN DE SUNULAMAMASI HK. 104
HASTA’YA YAPILAN ENJEKSİYON SIRASINDA HERHANGİ BİR HATANIN VARLIĞININ SAPTANAMADIĞININ SABİT OLDUĞU, KALDI Kİ ENJEKSİYON HATALI YAPILMASA BİLE AYNI DURUMUN OLUŞABİLECEĞİ SONUCUNA VARILMAKLA; SAKATLIĞIN MEYDANA GELMESİNDE HİZMET KUSURU BULUNMADIĞI HK. 106
HIV TESTİ SONUCUNUN, DOĞRULAMA TESTİ YAPILMADAN HİÇ KİMSEYE AÇIKLANMAMASI VE İLGİLİNİN DOĞRULAMA TESTİ İÇİN BİR ÜST BASAMAK SAĞLIK KURULUŞU’NA SEVKİ GEREKTİĞİ, DAVALI İDARE’NİN DOĞRULAMA TESTİ’NDEN ÖNCE DAVACI’YA HIV POZİTİF OLDUĞUNA DAİR SONUCU AÇIKLAMAKLA; HİZMET KUSURU İŞLEDİĞİ, KİŞİ’NİN YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ VE KORKU NEDENİYLE DOĞAN ZARARLA İDARİ FAALİYET ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU HK. 107
İLGİLİ KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILAN YARGILAMA SONUCUNDA, CEZA MAHKEMESİ’NİN KARARI’YLA KİŞİSEL KUSUR - HİZMET KUSURU AYRIMI YAPİLABİLMESİNİN MÜMKÜN HALE GELDİĞİ; DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA OLARAK YATMAKTA İKEN ÇIKAN YANGIN SONUCU HAYATINI KAYBEDEN HASTA’NIN MİRASÇISI DAVACILARIN EN ERKEN CEZA MAHKEMESİ KARARI’NIN, EN GEÇ İSE YARGITAY’IN ONAMA KARARI’NIN KENDİLERİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN EYLEMİN İDARİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEKLERİ HK. 109
ADLİ YARGI MERCİLERİ’NDE İDARE’NİN HUSUMETİYLE DEĞİL DE KAMU GÖREVLİSİ’NİN HUSUMETİYLE AÇILAN DAVALAR’DA VERİLEN, DAVA’NIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİ VEYA DİLEKÇE’NİN REDDİ GİBİ KARARLAR’IN KESİNLEŞTİĞİ TARİH’İN; ZARARIN İDARİ EYLEMDEN DOĞDUĞUNUN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH OLARAK KABULÜNÜN HUKUKEN UYGUN OLDUĞU HK. 111
DAVACI HASTA’DA GELİŞEN MEVCUT BULGULARIN ENJEKSİYON NÖROPATİSİ İLE UYUMLU OLDUĞU, ANCAK TIBBİ BELGELERDE ENJEKSİYON’UN YANLIŞ YERE YAPILDIĞINA DAİR TIBBİ KAYIT BULUNMADIĞI, ENJEKSİYON’UN DOĞRU YERE YAPILMASI DURUMUNDA DA KANAMA, ÖDEM GİBİ NEDENLERLE; SİNİRE BASI OLABİLECEĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA, GELİŞEN MEVCUT DURUMUN ENJEKSİYON UYGULAMALARININ KOMPLİKASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ HK. 115
MAHKEME’CE ANNE, BABA VE KARDEŞLER İÇİN TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI’NIN; DUYULAN ELEM VE IZDIRABI KISMEN DE OLSA İDARE’NİN KUSURUNUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYACAK DÜZEYDE OLMAMASI, YETERSİZ BULUNMASI HK. 116
BEBEĞİN ÖNCE SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELÇLİSİ) OLARAK DOĞMASINDA VE DEVAMINDA ÖLMESİNDE; DOĞUMU GERÇEKLEŞTİREN DAVALI İDARE PERSONELİ’NİN HİZMET KUSURU’NUN BULUNMASI HK. 120
YETKİLİ MAKAMLAR’CA, ANAYASAL SORUMLULUK YERİNE GETİRİLMEK SURETİYLE BAŞVURUYA CEVAP VERİLMİŞ, ANCAK, BU İŞLEMDE ANAYASA’NIN 40. MADDESİ KAPSAMINDA, BAŞVURULACAK MERCİİ, KANUN YOLU VE SÜRESİ GÖSTERİLMEMİŞ OLSAYDI, DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMAYACAĞININ KABULÜNDEN HAREKETLE, SÜRESİNDEN SONRA AÇILAN DAVA’NIN ESASI İNCELENECEK İKEN; YETKİLİ MAKAMLARA YÜKLENEN ANAYASAL SORUMLULUĞA RAĞMEN, YETKİLİ MAKAMLAR’IN CEVAP VERMEMESİ DURUMUNU, İDARELER’İN LEHİNE, İLGİLİLERİN ALEYHİNE BİR DURUM OLARAK YORUMLAYARAK, İLGİLİLERİN HAK ARAMA HÜRRİYETLERİ’NİN BİR ANLAMDA ENGELLENMİŞ OLMASININ; ANAYASAL İLKELER İLE BAĞDAŞMAYACAĞI HK. (KARŞI OY) 123
DAVA’NIN SÜREDEN REDDİ HALİNDE, 60 GÜNLÜK SÜRENİN BİTMESİNDEN SONRA YETKİLİ İDARİ MAKAMLAR’CA CEVAP VERİLMESİ HALİNDE, CEVABIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇABİLME İMKÂNİ GETİRİLDİĞİ; İDARELERİN, İŞLEMLERİNE KARŞİ KANUN YOLU VE DAVA AÇMA SÜRESİNİ GÖSTERMESİNİN ANAYASAL ZORUNLULUK OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA; DAVA’NIN SÜRESİNDE AÇILDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ HK. (KARŞI OY) 126
DAVA KONUSU OLAY’IN NİTELİĞİ, DAVACILAR’IN MÜTEVEFFA İLE MURİSLİK İLİŞKİSİ VE DAVALI İDARE’YE YÜKLENEN HİZMET KUSURUNUN AĞIRLIĞI BİRLİKTE DİKKATE ALINARAK; MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI’NIN BELİRLENECEĞİ HK. 128
DAVALI İDARE’NİN DOĞRULAMA TESTİNDEN ÖNCE DAVACI’YA HIV POZİTİF OLDUĞUNA DAİR SONUCU AÇİKLAMAKLA, HİZMET KUSURU İŞLEDİĞİ; UĞRADİĞİ BU MANEVİ ZARARDAN DOLAYI VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DE YOL AÇMAMAK ÜZERE TAKDİREN 5.000,00.-TL. MANEVİ TAZMİNAT’IN İDARE’YE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVACI’YA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 130
DAVACI’NIN ANNESİ’NİN ÖLÜMÜ İLE …. ADLİ İLACIN KULLANILMASI ARASİNDA İLLİYET BAĞININ TARTIŞMAYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE ORTAYA KONULAMADIĞI; BÜNYESİNDE RİSK TAŞİYAN HİZMETLERDEN OLAN SAĞLIK HİZMETİ’NDEN YARARLANAN KONUMUNDA OLAN DAVACI’NIN ANNESİ’NİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE OLUŞAN MANEVİ ZARAR İLE NEDENSELLİK BAĞİ KURULABİLEN BİR İDARİ EYLEM ORTAYA KONULAMADIĞI HK. 131
APENDEKTOMİ OPERASYONU’NUN YERİNDE OLUP OLMADIĞINI, OPERASYONUN DOĞRU ENDİKASYONLA YAPILIP YAPILMADIĞINI TESPİT ETME ADINA; ALINAN APENDİKS’İN PATOLOJİK İNCELEME AMACIYLA LABORATUARA GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEDİĞİ, GÖNDERİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE PATOLOJİ RAPORU’NUN AMELİYAT ENDİKASYONU’NU DOĞRULAYIP DOĞRULAMADIĞI ARAŞTIRILMALI; ELDE EDİLECEK BULGULARA GÖRE ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. (TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ) 133
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YAZISI’NIN, DAVACI’DA, TALEBİNİN İLGİLİ BİRİME İLETİLDİĞİ VE İLGİLİ BİRİMCE TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLECEĞİ YÖNÜNDE KANAAT OLUŞTURMASI HK. 135
DAVACILAR’IN KAN TETKİKLERİ’NİN YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ NEDENİYLE, DAVALI İDARE’NİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞUNDAN; DAVACILAR’IN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLEREK, KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 137
DAVACI’NIN MEME BÜYÜTME AMELİYATI’NDA KULLANILAN PROTEZLERİN FARKLI OLDUĞUNUN; GEREK AMELİYATİ YAPAN DOKTOR’UN KENDİ İFADESİ’NDEN, GEREKSE DAVACI’NIN TALEBİ ÜZERİNE DÜZENLENEN RAPOR İLE YİNE DAVALI İDARE TARAFINDAN CEZAİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ’NDEKİ RAPOR İLE SABİT OLDUĞU HK. 141
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NİN ‘ÖLÜM VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER’ BAŞLIKLI 81. MADDESİ’NDE; “SERVİSLERDE AĞIRLAŞAN HASTALAR GÖREVLİLER TARAFINDAN SERVİS TABİBİNE; ÇALİŞMA SAATLERİ DIŞINDA İSE NÖBETÇİ TABİBİ’NE HABER VERİLİR. AGONİ’YE GİRENLER, DİĞER HASTALARDAN AYRILIRLAR. BU GİBİ HASTALAR’IN YAKINLARI BAŞTABİP VEYA NÖBETÇİ TABİP TARAFINDAN EN SERİ VASITA İLE HABERDAR EDİLİR.” HÜKMÜ HK. 144
DAVA DİLEKÇESİ’NDE FAİZ İSTEMİ OLMAYIP MİKTAR ARTIRIM DİLEKÇESİ’NDE FAİZ İSTEMİ VAR İSE, MİKTAR ARTIRIM DİLEKÇESİ’NİN İÇERİĞİNDEN, TALEP EDİLEN TOPLAM TAZMİNAT MİKTARİNA FAİZ İSTENİLDİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILIYOR İSE; DAVA DİLEKÇESİ’NDE TALEP EDİLEN MİKTARA, DAVA TARİHİNDEN, MİKTAR ARTIRIM DİLEKÇESİ’NDE TALEP EDİLEN MİKTARA DA, MİKTAR ARTIRIM DİLEKÇESİ’NİN İDARE’YE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMELİDİR. 146
DEVLET HASTANESİ’NDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN, HASTA’DAN “KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ” HASTALİĞI BULAŞMASI HK. 149
DAVACI’NIN AMELİYAT TARİHİ ESAS ALINARAK, AMELİYAT OLDUĞU DÖNEMDE ARDİŞİK ENFEKSİYON OLGUSUNUN OLUP OLMADIĞI VE ANILAN DÖNEMDE STERİLİZASYON KAYITLARINDA 2 NOLU STERİLİZASYON ENDİKATÖRÜNE İLİŞKİN NEDEN BİLGİ BULUNMADIĞI, ANILAN ENDİKATÖRÜN İLGİLİ DÖNEMDE KULLANILIP KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN HUSUSLARIN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 150
APANDİSİT AMELİYATI’NDA, DAVACI HASTA’NIN VÜCUDUNDA GAZLI BEZ UNUTULMASIYLA; AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREN SAĞLIK PERSONELİ’NİN GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEYEREK SAĞLIK HİZMETİ’NİN KUSURLU İŞLETİLDİĞİ HK. 153
DAVACI ANNE’NİN BEBEĞİNİN DOĞUMU SIRASINDA ÖZÜRLÜ KALMASINDA; DOĞUMU GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI, BU KUSURUN İDARE’NİN HİZMET KUSURU’NA KARŞILIK GELMESİ VE OLAYDA DAVALI İDARE’DEN BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUM’UN DA KUSURUNUN TESPİT EDİLEMEMESİ KARŞISINDA, DAVALI İDARE’CE MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN TAMAMININ BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVACILARA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 154
DAVACI’NIN APANDİSİT AMELİYATİ SONRASINDA ALINAN PARÇAYA İLİŞKİN PATOLOJİ RAPORU’NDA “MÜSİNÖZ KİSTADENOM (APPENDEKTOMİ)” TANISI’NIN BİLDİRİLMEMESİNİN, HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİSİNİ ENGELLEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN; DAVACI’DA OLUŞAN ZARARDA, İDARE’NİN AĞIR HİZMET KUSURU’NUN BULUNDUĞU HK. 159
HASTA’NIN TEDAVİSİ KAPSAMINDA KONSÜLTASYON İSTEYEN HEKİM İLE KONSÜLTAN HEKİM İFADELERİ DEĞERLENDİRİLEREK; SUNULAN SAĞLİK HİZMETİ’NİN ORGANİZASYON EKSİKLİĞİ BARINDIRIP BARINDIRMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ HK. 160
SAĞLIK PERSONELİ DIŞINDAKİ MÜDAHALE İLE ORTAYA ÇIKAN ZARAR’DA; İDARE’NİN VE TALİMATI VEREN SAĞLIK PERSONELİ’NİN SORUMLU OLDUĞU HK. 164
MANEVİ TAZMİNAT’IN NİTELİĞİ GEREĞİ ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK BİR MİKTARDA TAKDİR EDİLMESİ GEREKMEKTE İSE DE; DUYULAN ELEM VE IZDIRABI GİDERECEK VE İDARE’NİN KUSURUNUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYABİLECEK BİR MİKTAR OLMASİ GEREKTİĞİ HK. 167
DAVALI İDARE TARAFINDAN, ANAYASAL SORUMLULUK YERİNE GETİRİLMEYEREK DAVACI’YA CEVAP VERİLMEMESİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA’DA, SÜRE AŞIMINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN; İŞİN ESASININ İNCELENMESİ SURETİYLE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. (KARŞI OY) 168
HASTA’NIN MONİTÖRİZE EDİLMEYEREK YAKINDAN TAKİBİNİN SAĞLANMAMASİ, EKG VE BENZERİ KAYITLARIN MUHAFAZA EDİLMEMESİ NEDENİYLE; İDARE’NİN HİZMET KUSURU OLDUĞU HK. 173
İLGİLİ DOKTOR ALEYHİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDE AÇILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN TAZMİNAT DAVASI’NA İLİŞKİN DAVA DOSYASI EDİNİLEREK, KESİNLEŞME VE TEBLİGATA İLİŞKİN HUSUSLAR DEĞERLENDİRİLEREK; SÜRE HUSUSUNUN  İRDELENMESİ GEREKTİĞİ HK. 173
DAVACI’NIN ADLİ YARGI’DA VE HEKİMLER’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU TAZMİNAT DAVASI’NDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI’NIN KESİNLEŞTİĞİ TARİH’TEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE DAVA AÇMASI GEREKİRKEN; BU SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVA’NIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE İNCELEME OLANAĞI BULUNMADIĞI HK. 176
DEVLET HASTANESİ’NDE GEREKLİ TETKİK VE TEDAVİ YAPILMAMASI SONUCU ANNE KARNINDAKİ CENİN’İN ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLANAN ZARAR’IN; İDARE’NİN İŞLEMİNDEN DEĞİL İDARE’NİN EYLEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI HK. 178
K TELLERİ’NİN ÇIKARILMASININ UZMANLIK BİLGİ VE DENEYİMİ GEREKTİREN İŞLERDEN OLUP OLMADIĞI; ASİSTAN DOKTOR’UN, UZMAN DOKTOR’UN ÖNERİSİ İLE UZMAN DOKTOR GÖZETİMİ OLMADAN K TELLERİNİ TEK BAŞINA ÇIKARIP ÇIKARAMAYACAĞI HUSUSLARI İLE DAVACI’NIN RAHATSIZLIĞININ TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRECİNDE HİZMET KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN; ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 180
YAPILAN OPERASYON’UN BİRDEN FAZLA AŞAMALI OLMAYIP, TEK SÜREÇTE SONLANDIRILABİLEN BİR OPERASYON OLMASI NEDENİYLE, ADLİ TIP KURUMU’NCA İKİNCİ BİR MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK OLUNMASININ; DURUMU BİR KOMPLİKASYON OLMAKTAN ÇIKARDIĞI HK. 187
İDARİ HİZMET’TEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARI’NDA SÜRELERİN EYLEMİN İDARİLİĞİNİN ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE BAŞLAYACAĞI, İDARİLİK KAVRAMININ BAZEN SOMUT OLAYA GÖRE OLAYIN OLUŞ ANINDA, BAZEN YAPILAN CEZA YARGILAMASI NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKACAĞI HK. 191
DAVACI’NIN DAHA ÖNCE AÇMIŞ OLDUĞU DAVA’DA VERİLİP KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ KAZANAN İDARİ YARGI KARARI’NIN VARLIĞI KARŞISINDA; AYNI KONUDA AÇILAN VE TARAFLARI AYNI OLAN BU DAVA’NIN ESASININ İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI HK. 192
DAVA KONUSU OLAY’DA, OLAY’IN OLUŞ ŞEKLİ VE ZARARIN NİTELİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA, MAHKEME’CE TAKDİR EDİLEN 100.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARİ’NIN, DUYULAN ELEM VE IZDIRABI KISMEN DE OLSA İDARE’NİN KUSURU’NUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYACAK DÜZEYDE OLMADIĞI HK. 194
ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI YÖNÜNDEN DAVA’NIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE, MİKTAR ARTIRIM DİLEKÇESİ’NDE FAİZ İSTEMİ BULUNMASA DAHİ, FAİZİN ASIL ALACAĞA BAĞLI FER’İ BİR HAK OLMASI NEDENİYLE, DAVA DİLEKÇESİ’NDE FAİZ İSTEMİ BULUNMASI HALİNDE; ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI İÇİN DE FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 200
OLAY NEDENİ İLE DAVACI HASTA’NIN MANEVİ ACI VE ÜZÜNTÜ DUYDUĞU AÇIK OLUP, BU ACI VE ÜZÜNTÜNÜN KARŞILIĞI OLARAK OLAYIN MEYDANA GELİŞ BİÇİMİ VE MANEVİ TAZMİNAT’IN MANEVİ TATMİN ARACI OLMASINDAN DOLAYI ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 204
DAVACI HASTA’YA UYGULANAN TEŞHİS, TETKİK VE TEDAVİ’DE HİZMET KUSURU OLUP OLMADIĞININ, AMELİYATİ GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR’UN İFADESİNDE BELİRTTİKLERİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİN VE BU OPERASYON’DA AMELİYATI KUSURLANDIRICI BİR DURUM OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI HUSUSLARININ; ADLİ TIP KURUMU’NDAN SORULMASI GEREKTİĞİ HK. 206
DAVACILAR YAKINI’NA, ZAMANINDA DOĞRU TANI KOYUP BU YÖNDE GEREKLİ TEDAVİ’DE BULUNULMADIĞINDAN VE YAPILMASI GEREKENLER YAPILMADIĞINDAN; DAVALI İDARE’NİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU HK. 208
HER 2 DEVLET HASTANESİ’NDE DAVACI HASTA’YA UYGULANAN TEŞHİS, TETKİK VE TEDAVİ’DE HİZMET KUSURU OLUP OLMADIĞI, AMELİYAT SIRASINDA GÖZ MERCEĞİNİN VİTREUS BOŞLUĞUNA DÜŞMESİNİN BİR KOMPLİKASYON OLUP OLMADIĞI, KOMPLİKASYON İSE KATARAKT AMELİYATI YAPILAN BİR HASTANE’DE VİTREKTOMİ AMELİYATI’NIN DA YAPILABİLİYOR OLMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ, KATARAKT AMELİYATI İLE VİTREKTOMİ AMELİYATI ARASINDA GEÇEN SÜRE DİKKATE ALINDIĞINDA TEDAVİ’DE GECİKME OLUP OLMADIĞI VE DAVACI’NIN ANILAN OLAY NEDENİYLE İŞGÜCÜ KAYBINA UĞRAYIP UĞRAMADIĞI HUSUSLARI HAKKINDA ADLİ TIP KURUM’UNA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 209
GEBELİK MUAYENESİ İÇİN DAVALI İDARE’YE BAĞLI HASTANELER’DE YETERLİ ANAMNEZ’İN ALINARAK KAYIT ALTINA ALINMADIĞI, ANAMNEZ’İNE GÖRE İLERİ TETKİK VE TAKİP KONUSUNDA GEBE’NİN YÖNLENDİRİLMEDİĞİ, GEBELİK TAKİBİNDE GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEDİĞİ, ANAL ATREZİ İLE DOĞAN BEBEĞİN SİSTEMİK MUAYENESİ YAPILMADAN TABURCU EDİLDİĞİ; SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNUN KUSURLU OLDUĞU HK. 211
DAVACILAR’IN ÇOCUĞU’NUN, MENİNGOMYELOSEL HASTASI OLARAK DOĞUMUNDA DAVALI İDARE’NİN KUSURU BULUNMAMAKTA İSE DE; DAVACILAR’IN GEBELİK MUAYENESİ İÇİN DAVALI İDARE’YE BAĞLI HASTANE’YE MÜRACAATLARINDA YETERLİ ANAMNEZ’İNİN ALINARAK KAYIT ALTINA ALINMADIĞI, ŞİKÂYETLERİNE YÖNELİK İLERİ TETKİK VE TAKİP KONUSUNDA YÖNLENDİRİLMEDİĞİ, GEBELİK TAKİBİ’NDE GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEDİĞİ; BU SEBEPLERLE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNUN KUSURLU OLDUĞU HK. 215
60 YAŞ ÜSTÜ (EMEKLİLİK DÖNEMİ) İÇİN ZARAR HESABI YAPILMAMASININ HUKUKA UYGUN OLMADIĞI; VARSA DAVACI HASTA’NIN İŞ GÜCÜ KAYBI ORANINDA, BAKİYE ÖMÜR SONUNA KADAR, ASGARİ ÜCRET’TEN HESAP YAPILARAK ZARAR KAPSAMININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 220
DAVA KONUSU AMELİYAT NEDENİYLE, DAVACI HASTA’NIN VÜCUDUNDA METAL BİR PARÇA KALDIĞI VE AMELİYAT SONRASINDA YAŞADIĞI OLAYLAR NEDENİYLE DAVACI’NIN ACI VE ELEM DUYDUĞU, ÜZÜNTÜ VE SARSINTI YAŞADIĞI, YAŞAMA ZEVKİ AZALDIĞINDAN; TAKDİREN 30.000.-TL.’LİK MANEVİ TAZMİNAT’IN KABULÜ HK. 222
NEONATAL PNÖMONİ’NİN ÖLÜM ORANI’NIN YÜKSEK BİR HASTALİK OLDUĞU ANCAK SOLUNUM SİSTEMİNE AİT BİR HASTALIĞIN BULGULARININ OLUP OLMADIĞININ KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ OLMASININ, HASTA’YA BU YÖNDE KAN VE GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİNİN YAPILMAMIŞ OLMASININ VE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE BAŞLANILMAMASININ EKSİKLİK OLDUĞU HK. 223
DAVACI HASTA’YA UYGULANAN OPERASYON SONRASI SPERMATİK KANALLARIN TAM KAPANMAMASI DURUMUNUN; HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN GÖRÜLEBİLECEK, TİBBİ İHMAL YA DA KUSURA BAĞLI OLMAYAN KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ, UYGULANAN TIBBİ İŞLEM TEKNİĞİ AÇISINDAN İLGİLİ HEKİME ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 224
HASTA ÇOCUĞUN GEREKLİ OLAN KONTROL MUAYENE GÜNÜ BELİRTİLMEDEN VE (HASTA YAKINLARI’NIN) GEREĞİ KADAR BİLGİLENDİRİLMEDEN TABURCU EDİLMESİ VE DE AMELİYAT SONRASI TAKİPLERDE GEREKEN ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ HK. 229
DAVALI İDARE AJANLARI’NIN GEREKLİ TEDAVİYİ UYGULAMAYARAK VE SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA KUSURLU DAVRANARAK DAVACILAR MURİSİ’NİN VEFATI SONRASINDA, DAVACILAR’IN MANEVİ VARLIKLARINDA DERİN ELEM VE SIKINTI HİSSEDECEĞİ AÇIK OLMAKLA BİRLİKTE; DUYULAN BU ISTIRABIN KARŞILIĞI OLARAK HÜKMEDİLECEK MANEVİ TAZMİNAT’IN ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİNDEN; İDARE MAHKEMESİ’NCE KABUL EDİLEN, 410,000,00.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI’NIN FAZLA OLDUĞU HK. 230
MANEVİ TAZMİNAT’IN (ARTIK) EVRENSEL HUKUK’TA ESKİ KALIPLARINDAN ÇIKARILARAK CAYDIRICILIK UNSURU DA ÖN PLANA ALINDIĞI; KİŞİLERİN RUHUNA VE BEDENİNE KARŞI YÖNELTİLEN HAKSIZ EYLEMLERDE, TATMİN OLMA DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANLARDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ, MANEVİ TAZMİN İLE AMAÇLANANIN SADECE BİR NEBZE OLSUN RAHATLAMA DUYGUSU VERMEK DEĞİL; HİZMET KUSURU’YLA ZARAR VEREN İDARE’Yİ, GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERME KONUSUNDA ETKİLİ BİÇİMDE UYARMAK GEREKTİĞİ HK. 233
MANEVİ TAZMİNAT, ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKMEKTE İSE DE, TAM YARGI DAVALARI’NIN NİTELİĞİ GEREĞİ TAKDİR EDİLECEK MİKTARIN, AYNI ZAMANDA İDARE’NİN KUSURUNUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYACAK BİR MİKTARDA OLMASI GEREKTİĞİ HK. 238
DAVACI HASTA’NIN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ, ZARARA UĞRADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE SUNULAMADIĞINDAN REDDEDİLMİŞ İSE DE; UZUV YİTİRMESİNE BAĞLI OLUŞAN İŞGÜCÜ KAYBINDAN KAYNAKLI MADDİ ZARARI’NIN, İŞGÜCÜ KAYBI’NIN SAĞLIK KURULU RAPORU İLE TESPİT EDİLDİKTEN SONRA ZARAR TESPİTİNİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HK. 242
ADLİ TIP KURUMU NEZDİNDE YAPTIRILACAK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE, UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ BAKIMINDAN AÇIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKEN HUSUSLAR HK. 244
ÖLÜM’DEN DOLAYI AĞIR ELEM VE ACI DUYDUKLARI AÇIK OLAN DAVACILAR’IN, OLAYIN MEYDANA GELİŞ BİÇİMİ VE MANEVİ TAZMİNAT’IN MANEVİ TATMİN ARACI OLMASINDAN DOLAYI ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HUSUSLARI DİKKATE ALINARAK;, DAVACILAR’IN HERBİRİ İÇİN AYRI AYRI 75.000,00.-TL. TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT’IN FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. 246
İDARE’NİN VEREM HASTALIĞI’NIN TESPİTİNE RAĞMEN, RE’SEN HAREKETE GEÇEREK VEREMLİ HASTA İLE AYNI EV VE ÇEVREYİ PAYLAŞAN KİŞİLERİ TESPİT EDEREK, HASTALIĞIN BU KİŞİLERE BULAŞMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI VE TEDAVİ UYGULAMASI GEREKİRKEN; VEREMLİ HASTA’NIN TESPİTİNE RAĞMEN, HASTA’NIN BİRLİKTE YAŞADIĞI, BİR BAŞKA DEYİŞLE HASTALIĞIN BULAŞMA İHTİMALİ OLAN KİŞİLERİ RE’SEN ARAŞTIRMAMAK, TESPİT ETMEMEK SURETİYLE KENDİ ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ; DOLAYISIYLA HİZMET KUSURU BULUNDUĞU HK. 247
HÜKME ESAS ALİNAN ADLİ TIP RAPORU’NUN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE YETERİNCE AÇIK NİTELİKTE OLMADIĞI, BU DURUMDA; İDARE’NİN TAZMİN SORUMLULUĞU AÇISINDAN, HİZMET KUSURU’NUN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNUN SAPTANMASI İÇİN DOSYA’NIN ADLİ TIP GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK, YAPILACAK İRDELEME SONUCU HAZIRLANACAK AÇIKLAYICI VE KANAAT BİLDİREN RAPOR İSTENMESİ GEREKTİĞİ HK. 251
GEREK DAVACILAR TARAFİNDAN, TAHLİL SONUÇLARININ NORMAL GELDİĞİNİN KENDİLERİNE OLAY GÜNÜ İFADE EDİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ, GEREKSE, DAVACILAR YAKININI MUAYENE EDEN DOKTOR’UN İSTEDİĞİ İDRAR TAHLİLİ SONUCUNUN NORMAL GELDİĞİNİ BELİRTMESİ VE DAVALI İDARE’CE YAPILAN İNCELEME’DE ASLINDA İDRAR TAHLİLİ SONUCUNUN DAVACILAR YAKINI’NA DEĞİL, AYNI İSİMLİ BAŞKA BİR HASTA’YA AİT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HUSUSLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE; E. A. ADLİ HASTALARIN KARIŞTIRILARAK, ASLINDA TABURCU EDİLMEMESİ GEREKEN VE İLERİ TETKİK TEDAVİ İÇİN GÖZETİM ALTINDA TUTULMASI GEREKEN DAVACILAR YAKINININ SEHVEN TABURCU EDİLDİĞİ HK. (KARŞI OY) 253
GEREK DAVA DİLEKÇESİ, GEREKSE ADLİ TIP KURUMU NEZDİNDE YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ RAPORU’NA KARŞI SUNULAN İTİRAZ DİLEKÇESİ, HEKİM’İN OLAY HAKKINDAKİ İFADESİ, OLAYLA İLGİLİ HAZIRLANAN İDARİ İNCELEME RAPORLARI VE RESEN TESPİT EDİLECEK HUSUSLAR YANINDA, DAVACILAR YAKINI’NIN HASTANE’YE İLK BAŞVURUSUNDAN İTİBAREN GEÇEN SÜREÇTE, UYGULAN TEŞHİS, TEDAVİ, GÖZLEM VE DİĞER BİRİMLERE (PLASTİK CERRAHİ VE/VEYA CİLDİYE SERVİSİ’NE) SEVKİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR METOD KULLANILARAK İCRA EDİLİP EDİLMEDİĞİ, BÖYLESİ BİR ANOMALİDE UYGUN GÖRÜLEN TECRÜBE KURALLARI DA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, OLAYDA HEKİM YAHUT İDARE KAYNAKLI HATALAR OLUP OLMADIĞI İNCELENMELİ VE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN,KONUNUN UZMANI HEKİM BİLİRKİŞİLER’İN KATILIMI İLE HAZIRLANMIŞ GEREKÇELİ YENİ BİR RAPOR İSTENMESİ GEREKTİĞİ HK.. 256
İDARE’NİN MADDİ-MANEVİ TAZMİN SORUMLULUĞUNDAN BAHSEDEBİLMEK İÇİN, HİZMET KUSURU’NUN VARLIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ; ADLİ TIP KURUMU’NCA DÜZENLENEN RAPOR’DA DA, OLAYDA ENJEKSİYONUN YANLIŞ YERE VEYA HATALI UYGULANDIĞI YOLUNDA BİR TESPİT YAPILMADIĞI GÖRÜLDÜĞÜNDEN, OLAYDA DAVALI İDARE’NİN TAZMİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HK. 263
EMEKLİ VE 60 YAŞIN ÜSTÜNDE OLSA, EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMASA BİLE, ŞAYET KATARAKT AMELİYATI NEDENİYLE DAVACI’NIN İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI SAPTANIRSA; İŞ GÜCÜ KAYBI ORANINDA GÜNDELİK İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN DAHİ EMSALLERİNE GÖRE DAHA FAZLA EFOR SARF ETMEK ZORUNDA KALACAĞINDAN, 60 YAŞ ÜSTÜ (EMEKLİLİK DÖNEMİ) İÇİN ZARAR HESABI YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. 265
İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI’NIN ÖN KOŞULU OLAN İDARİ BAŞVURU SONUCUNDA TESİS EDİLEN ÖN KARAR’IN, İPTAL DAVASI’NA KONU OLAMAYACAĞI, DAVACILAR’IN BU İŞLEME YÖNELİK İPTAL TALEBİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, İŞLEMİN İPTALİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI; KARAR’IN BOZULMASINI GEREKTİRECEK NİTELİKTE BULUNMADIĞI HK. 268
DAVALI İDARE’NİN, TEDAVİDEN SORUMLU DOKTORUN ÖZENSİZ VE DİKKATSİZ DAVRANIŞI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLU OLDUĞU VE İLGİLİ DOKTORUN KUSUR ORANI’NA İTİBAR EDİLMEYEREK TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ, DAVACININ ÇALIŞMA GÜCÜNÜNÜN % 66 ORANINDA KAYBETTİĞİ OLGUSUNDAN HAREKETLE HESAPLANAN TUTARIN TAMAMININ MADDİ TAZMİNATA ESAS TUTAR OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 269
BİLİRKİŞİ RAPORU’NDA, AMELİYAT ESNASINDA KARINDA UNUTULAN MAKAS NEDENİYLE DAVACI’DA UZUV KAYBI VEYA İŞ GÜCÜ KAYBI OLUŞMADIĞININ BELİRTİLMESİ NEDENİYLE; MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HK. 270
DAVACILAR YAKINI’NDAN ALINAN VE PATOLOJİK İNCELEMEYE GÖNDERİLEN DOKU ÖRNEĞİNİN PATOLOJİ LABORATUVARI’NA ULAŞMAMASI VE PATOLOJİK İNCELEMESİ’NİN YAPILMAMASI; DAVACILAR NEZDİNDE, SAĞLIK UYGULAMALARININ KUSURLU İŞLETİLDİĞİ HUSUSUNDA (ÖZELLİKLE PATOLOJİK İNCELEME YAPILMAYARAK, TEŞHİS NOKTASINDA GECİKME YAŞANDIĞI NOKTASINDA) YARATILAN ŞÜPHE VE RUHSAL ÇÖKÜNTÜ KARŞILIĞI, MANEVİ TAZMİN TALEBİNİN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK. 271
CERRAHİ OPERASYONLARDAN SONRA GENEL OLARAK YAPILAN AMELİYAT KESİSİNİ KAPATMADAN ÖNCE KULLANILAN MALZEMELERİN SAYIMININ ÖNCELİKLE AMELİYAT HEMŞİRESİ TARAFINDAN YAPILIP KAYDA ALINMASI, AMELİYAT BİTİMİNDE AMELİYATI YAPAN HEKİM VE AMELİYAT HEMŞİRESİ TARAFINDAN TUTANAĞIN İMZALANMASI GEREKTİĞİ HK. 274
EYLEMİN İDARİLİĞİ; BAZEN EYLEMİN YAPILMASIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKARKEN, BAZEN DE ÇOK SONRA, DEĞİŞİK ARAŞTIRMA, İNCELEME, BİLİRKİŞİ RAPORLARI, SAĞLIK KURULU RAPORLARI, İDARE’CE SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR/TESPİTLER, İDARİ SORUŞTURMA RAPORLARI, ADLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPORLAR VE HATTA CEZA YARGILAMALARI SONUCU DA ORTAYA ÇİKABİLECEĞİ HK. (KARŞI OY) 275
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA YER ALAN, “AÇIK KIRIKLAR SONRASI GÖRÜLEN ENFEKSİYONUN YERİNDE VE UYGUN TEDAVİ EDİLSE BİLE” İFADESİ, BAŞLANGIÇTA SAĞLIK HİZMETİ’NİN KUSURLU İŞLEDİĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİĞİ, ÇÜNKÜ RAPOR’DA; BU TÜR YARA ENFEKSİYONLARI’NDA UYGUN OLDUĞU BELİRTİLEN TEDAVİLER; DAVACI’NIN YENİDEN HASTANE’YE YATIRILDIKTAN SONRA UYGULANDIĞI, KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜNLÜK SÜREDE DAVACI’YA ENFEKSİYONA KARŞI YETERSİZ BİR TEDAVİ UYGULANDIĞI HK. (KARŞI OY) 278
CEZA YARGILAMASI’NDA ESAS ALINAN TESPİTLER DE DİKKATE ALINDIĞINDA, DAVACI’NIN MADDİ MANEVİ ZARARA UĞRAMASINA HİZMETİN KÖTÜ İŞLEMESİNİN NEDEN OLDUĞU, DAVALI İDARE’YE BAĞLI KURUMDA GÖREV YAPAN ACİL TIP DOKTORU’NUN MÜDAHALESİNDE YETERLİ ÖZENİ GÖSTERMEDİĞİ VE NETİCE İTİBARİYLE ORTADA BİR HİZMET KUSURU OLDUĞU HK. 284