Kategoriler

Demiryolu Eşya Taşımacılığı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

225,00 180,00
290,00 232,00

Toplam

Yazar : Assoc. Prof. Dr. Selminaz Adıgüzel
Basım Tarihi : Mayıs 2019
Sayfa Sayısı : 751
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-717-5
Boyut : 21*29,7
Dili : Türkçe

Online olarak yayınlanan bu kitabımızda, lojistik köylerde demiryolu ulaşımı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, teslim ve ödeme şekilleri, tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması ana başlıkarına yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII

BİRİNCİ BÖLÜM
LOJİSTİK KÖYLERDE DEMİRYOLU ULAŞIMI 1
1.İşletmeye Açılan Lojistik Merkezler 6
1.1.Gelemen Lojistik Merkezi (Samsun) 7
1.2. İstanbul Halkalı Lojistik Merkezi 9
1.3. Hasanbey Lojistik Merkezi (Eskişehir) 10
1.4.Kaklık Lojistik Merkezi (Denizli) 11
1.5. Köseköy Lojistik Merkezi (İzmit) 12
1.6.Uşak Lojistik Merkezi 13
1.7.Balıkesir Lojistik Merkezi 13
1.8. Boğazköprü Lojistik Merkezi (Kayseri) 13
2. İnşaat/Proje Aşamasında Olan Lojistik Merkezler 17
2.1.Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın 19
2.2. Aliağa-Çandarlı 19
2.3.Kars-Nahçivan (İran) 20
2.4.Nusaybin-Silopi-Habur 20
2.5. Mürşitpınar-Şanlıurfa 20
2.6.Gemlik-Bursa 20
2.7.Samsun-Kalın Demiryolu 20
3.Yapımı Planlanan Demiryolu Projeleri 21
3.1.Tamamlanan ve  Devam eden Önemli Projeler 21
3.2.Tamamlanan Yüksek Hızlı Tren Hatları 21
3.3.Yapımı Devam Eden Yüksek Hızlı Tren Hatları 22
3.4.Proje Yapımı Devam Eden Önemli Hızlı Tren Hatları 23
İKİNCİ BÖLÜM 
1. TCDD TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLET DEMİRYOLLARI 25
1.1 TCDD Örgüt Yapısı 26
1.1.1.Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) 28
1.1.2.Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü (TMKT) 28
1.1.3.Alt yapı Genel Müdürlüğü (AYGM) 28
1.1.4.Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu 29
1.1.5.Demiryolu Koordinasyon Kurulu 29
1.1.6.Altyapı İşletmesi 29
1.1.7. Trafik Yöneticisi 29
1.1.8. Tren İşletmecisi 30
1.1.9. Bağlı Ortaklıklar 33

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM
TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
İNCOTERMS 38
1. EXW – Ex Works (İşyerinde Teslim) 41
2. FCA – Free Carrier (Taşıma Aracına Teslim) 41
3. FAS – Free Alongside Ship (Gemi Doğrultusunda Teslim) 42
4. FOB – Free On Board (Güvertede Teslim) 42
5. CFR – Cost And Freight (Mal Bedeli ve Navlun) 43
6. CIF – Cost, Insurance And Freight (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun)  43
7. CPT – Carriage Paid To… (Navlun Ücreti Ödenmiş Teslim) 43
8. CIP – Cost And Insurance Paid To… (Mal Bedeli, Taşıma ve Sigorta Bedeli
Ödenmiş Teslim) 44
9. DAT – Delivered At Terminal 44
10. DAP – Delivered At Place (Belirtilen Noktada ve ya Sınırda Teslim) 45
11. DDP – Delivered Duty Paid (Gümrük Resmi Ödenmiş Teslim) 45
Ödeme Şekilleri 46

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI
Tehlikeli Maddelerin Tanımı, Taşınması ve Mevzuatı 57
  Demiryolu İle Tehlikeli Eşya Taşıma 57
  Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Sigorta Yaptırma Zorunluluğu 59
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Araçların Belgelendirilmesi ve Eğitimler için Yasal Çerçeve 60
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR 65
Yükleme Gabarileri Listesi 65
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin (COTlF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 260
  RIV 263
Vagonların yüklenmesi 267
    Yükleme şekli 388
  İlave açıklamalar 397
Uluslaarası Demiryolları Antlaşması 408
505 Numaralolu Genel Emir 452
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına
Ait 505 Numaralı Genel Emir 452
202 Numaralı Genel Emir 498
Yük Vagonlarının Dağıtımı, Tahsisi ve Takibi Hakkında 202 Numaralı Genel Emir 498
Blok Tren İçin Lojistik Firmanın Yük Rezervasyon Talebi Örneği 512
TEA Tarifesi Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Eşya Kodlamaları 513
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi (16/07/2015 tarih
ve 29418 sayılı Resmi Gazete) 554
Demiryolu Hudut Kapılarımız 559
Demiryolu Tarihi Kronolojisi 560
1923 Yılında Türkiye’deki Demiryolları 575
Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesi’nin Bab 29, 37, 42 ve İkinci Bab 20 nci Maddelerindeki Hadlerin Tadiline Dair Kanun 577
Rumeli Demiryollarının Umur-ı Nakliyesi Hakkında Nizamname 587
Rumeli Demiryollarının Umumi Nakliyesi Hakkında 609
Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesinin Ziya ve Hasar Tazminatına Müteallik Birinci Bab 29, 37, 42 Ve İkinci Bab 20 Nci Maddelerindeki Hadlerin Tadiline Dair Kanun 609
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İstek Dilekçesi Örneği 632
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 633
Türkiye’de Demiryolu Bağlantısı Bulunan Liman ve İskeleler 644
Taşıma Sözleşmesi 645
Demiryolu Taşıma Sözleşmesi II 649
CIM Kurallarına Göre Taşıma Sırasında Malın Bir Kısmının Çalınması- Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yargıtay Kararı 656
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 656
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 658
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 659
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 662
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 677
Tehlikeli Malların Taşınması Sırasında Meydana Gelecek Olaylarda Hazırlanacak
Rapor Modeli 664
Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Geçiş Belgeleri Dağıtım 669
Vagon Ölçüleri ve Ebatları 690
Konteyner Ölçüleri ve Ebatları 697
Uluslararası Taşımacılıkta Geçiş yapılan Dünya Limanları 698
Yurtiçi Yük Taşımalarında, Vagon Yükleme/Boşaltma Ve Eşyanın Emniyete Alınması
Hakkında 203 Numaralı Genel Emir 703
Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği 727
SONUÇ 741
KAYNAKÇA 743