Kategoriler

Deprem için Hukuk: En Acil İhtiyaç

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

700,00 560,00
350,00 280,00
455,00 364,00

Toplam

Yazar : Dr. Atilla Kasap , Dr. Taner Şahin
Basım Tarihi : Şubat 2024
Sayfa Sayısı : 378
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-6580-16-9
ISBN (Online) : 978-625-6580-17-6
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üslerinde yaşanan ve toplam on bir ili etkileyen büyük depremler, ardında derin ve silinmeyecek bir keder bıraktı. Bu eser, bu büyük kederin anısının ebedileşmesine hizmet etmek ve Türkiye’nin depremlerden kaynaklanan zorluklarla mücadelesine bilimsel bir katkı sunmak için kaleme alındı. Bu doğrultuda, kitabın, depremlerin teknik sebeplerini anlamak, depreme ilişkin hukuki altyapının ulusal ve uluslararası yönlerini kavramak, depreme ilişkin teknolojik gelişmelerin yönünü ve uygulanabilirliğini görmek ve deprem mağdurlarının psikolojilerine ilişkin bilinç kazandırmak gibi çok yönlü amaçları vardır. Bu kapsamda, çalışmanın temel zeminini hukuk oluştursa da disiplinler arasılık, bu kitabın genel yaklaşımını en belirgin biçimde ortaya koymaktadır. Öyle ki bu eser, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku gibi birçok hukuk disiplinin yanında jeoloji, deprem teknolojileri ve yapay zekâ gibi birçok farklı disiplini de inceleme sahasına dahil eden toplam on üç bölümden oluşmaktadır. 
Sonuçları itibariyle, modern Türkiye tarihinin en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinden Türkiye gerekli dersleri almazsa, bundan sonra yaşanacak depremlerde – ki bilim insanları İstanbul’da beklenen büyük bir depreme ilişkin olarak onlarca yıldır uyarıda bulunuyor – benzer ve hatta belki de çok daha ciddi ve derin acılar yaşanacağı aşikardır. Bu çalışmanın en başta “Deprem için Hukuk: En Acil İhtiyaç” ismiyle amaçladığı hususlardan biri de bu yönde bir farkındalık yaratma çabasıdır. Bu çabanın, Türkiye’nin depremle mücadeleyi içselleştirmesinde mütevazı da olsa – en azından farkındalık düzeyinde – bir katkı sunacağı umulmaktadır.    


İÇİNDEKİLER


KİTAP HAKKINDA III
ATIF ÖNERİLERİ IX
ÖNSÖZ XI

YERYUVARI, DEPREM VE İNSAN
Uğur İNCİ & Ökmen SÜMER 1

DEPREM TEKNOLOJİLERİNİN EN AZ MALİYETLE KULLANILABİLMESİNİN PATENT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mustafa Güney ÇALIŞKAN 23

DEPREM ÖNCESİNDE, DEPREM SONRASINDA VE DEPREMİN ETKİLERİNİ AZALTMADA YAPAY ZEKANIN ETKİN KULLANIMI
Emin SEYYİD KÜÇÜK & Atilla KASAP 61

TARİHTE SİYASAL VE HUKUKSAL SONUÇLARI OLAN DEPREMLER
Mehmet Bülent ULUDAĞ 87

DEPREM NEDENİYLE BİNALARIN HASAR GÖRMESİ YA DA YIKILMASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMA VE ÖLÜM NETİCELERİ BAKIMINDAN TAKSİRLİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI
Namık Kemal TOPÇU∙ 103


DEPREM SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM VE YARALANMA NETİCELERİ BAKIMINDAN NEDENSELLİK BAĞI VE OBJEKTİF İSNADİYET SORUNU
Merve KOCABIÇAK 165

VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP HALİ VE SONUÇLARI
Kader Melis TOPÇU 187

İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DÜZENLENECEK TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
Demet BELVERENLİ 213

ÇOCUKLARIN İFADE ETME HAKKI ÜZERİNE 2015 NEPAL DEPREMİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME
Selman ÖZDAN 257

DEPREM ÜZERİNE ÇOCUKLARIN SESİ VE  ÇOCUK KATILIMI
Zeycan ÖZDAN 275

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ÖZELİNDE DEPREM RİZİKOSU
Serdar DEMİRCİ 293

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL KORUMA MEKANİZMASI:  6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇERÇEVESİNDE KISA BİR DEĞERLENDİRME
Taner ŞAHİN 327

DEPREMZEDELERİN MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN HUKUKİ DURUMLARI
Zeynep ÖZCAN 345