Kategoriler

Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

815,00
995,00
1.190,00
1.350,00
1.595,00
1.750,00
1.940,00
2.135,00
2.345,00
2.495,00

Toplam

Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Dernekler Mevzuatı” paketinde; Dernekler Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu Paketimizde;

Dernekler Kanunu başta olmak üzere,

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun,

Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun,

Kooperatifler Kanunu,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

Dernekler Yönetmeliği,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik,

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

gibi Dernekler Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata İdare Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İdare Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Vakıflar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Yükseköğretim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Devlet Memurları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Dernekler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi