Kategoriler

Devletler Özel Hukuku - Makalelerim

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

515,00 412,00
260,00 208,00
335,00 268,00

Toplam

Yazar : İbrahim Orkun Atalay
Basım Tarihi : Ekim 2010
Sayfa Sayısı : 463
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4420-01-8
ISBN (Online) : 978-605-315-386-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU - MAKALELERİM -İbrahim Orkun ATALAY- Türk Ticaret Hukukunda Hakim Ortak Kavramı- Devletler Özel Hukuku'nun Temel Felsefesi- Milletlerarası Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı Bağlamında Kamu Düzeninin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınma Ve Tenfizine Olan Etkisi- Yabancılara Tanınan Ekonomik Yatırıma İlişkin Hakların Sınırlandırılmasının Tarihi Ve Hukuki Temelleri- 1996 Tarihli Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Mütevellit Zararın Tazminine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Göre Mahkemelerin Yetkisi İle Yabavı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi- The Comparıson Of The Eu And The Turkısh Law On The Take- Over Bıds- Yabancılık Unsuru Taşıyan Tüketici Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Halinde Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme- Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne Üyeliğinin Devletler Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Ve Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Doğuracağı Sonuçlar- Yeni Vatandaşlık Kanunu Tasarısı- Vatandaşlığın Kabettirilmesi Sebebi Olarak Askerlik Ve Buna İlişkin Usul- Türkiye'nin Mülteci Ve Sığınmacı Politikası Ve Ab'nin Talepleri- Paplık Ekümenliğine Karşı- Kredi Kartlaını "Disipline Etme" Kanunu- Yabancılar Da Bizden Mi Oluyor?- Mto Uyuşmazlık Heyeti Kuralları (Dıspute Board Rules)- Tekne Sigortası Sözleşmelerinde Sınıflama Kaydının Niteliği Ve Geçerliliği- Kıymetli Evrakın Metninden Anlaşılan İhtiyari Kayıtlara Karşı Defiler- Sigorta Sözleşmesinde Emtia Olarak Gösterilerek Sigortalanan Geminin Tam Ziyaı Halinde Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair Yargıyat 11. Hd E: 2001/ 9499, K: 2002/ 1223, T: 14.02.2002 Kararının İncelenmesi- Milletlerarası Tahkimin İdari Sözleşmelere Etkisinin Hukuki Ve Mali Yönden İncelenmesi- Dünya Bankası Grubu Üyeleri Ve Üye Olmayanların Banka İle Muamelelerinin Hukuki Niteliği- Bankacılıkta Etkin Sözetim Ve Denetime İlişkin Basel Komitesi İlkeleri- Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası- Devletlerin Paraları Üzerindeki Egemenliği Ve Sınırlandırılması- Tüketicinin Haksız Sözleşme Şartlarına Karşı Korunması