Kategoriler

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 328,00
205,00 164,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Şener Çelepçıkay
Basım Tarihi : Mayıs 2016
Sayfa Sayısı : 215
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-110-4
ISBN (Online) : 978-605-315-416-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmayla Türk parası ve dövizin yurda giriş ve çıkışı, menkul/ gayrimenkul kıymetler ve krediler ile ilgili mevzuat yanında, ithalatta kota ve tarife kontenjanı, genelleştirilmiş tercihler sistemi, ihracat yöntemleri, akreditif usul ve çeşitleri, teslim ve ödeme şekilleri, gümrük rejimleri, eşyanın gümrük kıymeti vb. dış ticaret uygulamaları basitçe ve güncel durumuyla istifadeye sunulmakta-dır.

Bu eser öncelikli olarak Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı bölümlerinden "Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı" na yönelik hazırlanmış olmakla birlikte kitapta bulunan "Kambiyo Mevzuatı", "Gümrük Rejimleri", "İthalat Mevzuatı",  "İhracat Mevzuatı" ve "Gümrük ve Dış Ticaret" konularında bu alanlarda araştırma yapanlara kaynaklık yapabilecek nitelikte bir eserdir. İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER III
ÖNSÖZ V
I. KAMBİYO MEVZUATI 1
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurum ve Kuruluşları 18
İhracatta Ödeme Şekilleri 25
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 35
Benzer Sorular 37
II. GÜMRÜK REJİMLERİ 45
1. Dahilde İşleme 45
2. Hariçte İşleme 53
3. Antrepo Rejimi 58
4. Transit Rejimi 61
5. Geçici İthalat Rejimi 64
6. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 67
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 70
Benzer Sorular 70
III. İTHALAT MEVZUATI 77
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Mevzuatı 80
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 89
Askıya Alma Sistemi 91
İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı 93
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat 95
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 97
Benzer Sorular 98
IV. İHRACAT MEVZUATI 101
İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat 108
Bedelsiz İhracat 111
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 113
Benzer Sorular 114
V. GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET 115
Gümrük Kıymeti 128
Menşe 140
Özet Beyan 141
Gümrük Yükümlülüğü 142
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği Ve Ödenmesi 146
Gümrük Mevzuatındaki Cezalar 149
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 
Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar 156
Teslim Şekilleri 165
Ticari Belgeler 180
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 187
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 190
Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı 196
Ham Elmas Dış Ticareti 198
Yatırımlarda Devlet Yardımları 201
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 205
VI. KAÇAKÇILIK MEVZUATI 209
Çıkmış Soru Kategorileri ve Değerlendirmeleri 215