Kategoriler

Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00 295,00
150,00
195,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş , Mehmet Çıngı
Basım Tarihi : Mayıs 2014
Sayfa Sayısı : 657
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-16-7
ISBN (Online) : 978-605-315-385-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Uygulamada büyük bir boşluğu oluşturan askeri yargılama usulü konusunda kaynak sağlamaya yönelik olan bu çalışma Askeri Ceza Yargısı uygulamasına ışık tuta­cak niteliktedir. İçeriğinde, tüm değişiklikleri içeren, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu yer almaktadır.


Dr. H. Ümit KARDAŞ, Mehmet ÇINGI

 

- 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu

- 1111 Sayılı Askerlik Kanunu

- 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu

- 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu

- 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun

- 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ    İİİ
KISALTMALAR    V
İÇİNDEKİLER    Vİİ

DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM    
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞ VE YARGILAMA USULÜ
Kuruluş    1
MADDE 1    1
Disiplin Mahkemesinin Başkan ve Üyeleri    1
MADDE 2    1
AÇIKLAMA    1
İÇTİHATLAR    2
Başkan, Üye ve Yedeklerin Seçimi    3
MADDE 3    3
Başkan ve Üyelerin Nitelikleri    3
MADDE 4    3
Kanunda Yazılı Nitelikte Başkan ve Üye Bulunamaması    3
MADDE 5    3
MADDE 6    3
GÖREV VE YETKİ    4
Görev    4
MADDE 7    4
AÇIKLAMA    4
İÇTİHATLAR    5
Kuruluş Yönünden Yetki    5
MADDE 8    5
Rütbe Yönünden Yetki    5
MADDE 9    5
Ayrı Disiplin Mahkemelerine Tabi Kişilerin Birlikte İşledikleri Suçlarda Yetki    6
MADDE 10    6
Yargılamayı Gerektiren İlginin Kesilmesi ve Rütbe Yükselmesi Halinde Yetki    6
MADDE 11    6
MADDE 12    6
İstirdat ve Tazminata Hüküm Yetkisi    7
MADDE 13    7
SORUŞTURMA    7
Disiplin Suçlarının İhbar ve Soruşturması    7
MADDE 14    7
AÇIKLAMA    7
Disiplin Soruşturması Sonunda Yapılacak İşlem    8
MADDE 15    8
AÇIKLAMA    9
İÇTİHATLAR    9
İddianameye Nelerin Yazılacağı    12
MADDE 16    12
İÇTİHATLAR    13
Disiplin Mahkemesinin Toplanması    14
MADDE 17    14
Sanık ve Tanıkların Çağrılması    15
MADDE 18    15
DURUŞMA    15
Duruşma Usulü    15
MADDE 19    15
Duruşma Yönetimi    15
MADDE 20    15
Duruşmanın Açıklığı    15
MADDE 21    15
Duruşmaya Nasıl Başlanacağı    15
MADDE 22    15
Başkan ve Üyelerin Davaya Bakamaması ve Reddi    15
MADDE 23    15
Sanığın Sorgusu ve Delillerin Toplanması    16
MADDE 24    16
Müdafi Tutulması    16
MADDE 25    16
Delillerin Değerlendirilmesi    16
MADDE 26    16
Duruşmanın Bitmesi ve Hüküm    16
MADDE 27    16
Oyların Toplanması    16
MADDE 28    16
Hükmün Gerekçesi    17
MADDE 29    17
İtiraza Hakkı Olanlar    17
MADDE 30    17
AÇIKLAMA    17
İtiraz Süresi ve İnceleme Mercii    17
MADDE 31    17
İÇTİHATLAR    18
İtirazın Nereye Yapılacağı Şekli ve Sebepleri    18
MADDE 32    18
İtiraz Halinde Yerine Getirmenin Geri Bırakılması    19
MADDE 33    19
İtirazın İncelenmesi    19
MADDE 34    19
İtirazı İnceleme Merciinin Kararları    19
MADDE 35    19
Gözetim ve Teftiş    20
MADDE 36    20
HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ    20
Hükmün Kesinleşmesi    20
MADDE 37    20
AÇIKLAMA    20
Cezaların Yerine Getirilmesi    20
MADDE 38    20
Mali Hükümlerin Yerine Getirilmesi    21
MADDE 39    21
Yazılı Emir    21
MADDE 40    21
İÇTİHATLAR    21
İKİNCİ KISIM    61
DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI    61
Disiplin Suç ve Cezaları    61
MADDE 41    61
Cezaların Toplanması    61
MADDE 42    61
Disiplin Suçlarında Zamanaşımı    61
MADDE 43    61
İÇTİHATLAR    61
Oda ve Göz Hapsinde Ceza Zamanaşımı    69
MADDE 44    69
AÇIKLAMA    69
Disiplin Mahkemelerinden Verilen Cezalar ve Erteleme    70
MADDE 45    70
Oda ve Göz Hapsinin Kimlere Verileceği    70
MADDE 46    70
AÇIKLAMA    70
Amir ve Üste Saygısızlık    70
MADDE 47    70
AÇIKLAMA    72
İÇTİHATLAR    74
İtaatsizlik Edenler    165
MADDE 48    165
AÇIKLAMA    167
İÇTİHATLAR    168
Bilerek Doğru Söylemiyenler    246
MADDE 49    246
AÇIKLAMA    247
İÇTİHATLAR    248
Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme    254
MADDE 50    254
AÇIKLAMA    255
Kısa Süreli Kaçma    256
KISA SÜRELİ KAÇMA SUÇU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    264
KISA SÜRELİ İZİN SÜRESİNİ GEÇİRME SUÇU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    295
Kaçmaya Kalkışanları Haber Vermeyenler    343
MADDE 51    343
İLGİLİ MEVZUAT    345
AÇIKLAMA    345
Hizmete Mahsus Eşyanın Harabolmasına Sebebiyet Verenler veya Kaybedenler    345
MADDE 52    345
AÇIKLAMA    347
İÇTİHATLAR    348
Astına Hizmetle İlgili Olmıyan Emir Verenlerle Hediye İsteyen veya Borç Alanlar    350
MADDE 53    350
AÇIKLAMA    352
İÇTİHATLAR    353
Astlarını Gözetim Görevinde İhmal ve Kusuru Olanlar    358
MADDE 54    358
İÇTİHATLAR    359
Astına Söven, Hakaret Eden ve Kötü Davrananlar    365
MADDE 55    365
İÇTİHATLAR    366
Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Edenler    391
MADDE 56    391
İÇTİHATLAR    392
Hoşnutsuzluk Yaratanlar    418
MADDE 57    418
İÇTİHATLAR    419
Sarhoşluk ve Yasak Edilen Yerlere Girmek    437
MADDE 58    437
İÇTİHATLAR    439
Kumar Oynayanlar    475
MADDE 59    475
İÇTİHATLAR    476
Meslek Kuruluşlarına, İzin Verilmeyen Derneklere, Spor Kulüplerinin Faal Üyeliklerine Girenler    479
MADDE 60    479
Yasak Edilen Kitap ve Saireyi Okuyan veya Bulunduranlar    480
MADDE 61    480
İÇTİHATLAR    482
AÇIKLAMA    482
Yasak Edilen Cihaz ve Aletleri Bulunduran veya Kullananlar    482
MADDE 61/A    482
AÇIKLAMA    483
İÇTİHATLAR    483
Disiplin Cezalarının Etkisi    486
MADDE 62    486
İÇTİHATLAR    487
SON HÜKÜMLER    494
(Değişik Başlık:5329-31.3.2005) Askeri Ceza Kanunu, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Uygulanması    494
MADDE 63    494
AÇIKLAMA    495
İÇTİHATLAR:    495
Uygulanmayacak Kanun Hükümleri:    501
MADDE 64    501
GEÇİCİ MADDE 1    501
GEÇİCİ MADDE 2    502
Kanunun Yürürlüğe Girişi:    502
MADDE 65    502
MADDE 66    502
İLGİLİ MEVZUAT    503

DİSİPLİN AMİRLERİNİN VE DİSİPLİN MAHKEMELERİNİN UYMASI GEREKEN İLKELER

A. Askeri Suç ve Suç Failleri :    503
B. Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler:    504
1. Genel Olarak    504
2. Emre İtaatsizlik Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    504
3. Firar, İzin Tecavüzü Ve Hava Değişimi Tecavüzü Suçlarıyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    505
4. Zimmet Açığına Dayalı Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler    505
5. Müessir Fiil Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    506
6. Harp Malzemesi Hasarlarıyla İlgili Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler    506
7. Sahtecilik Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    506
8. Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    507
C. Disiplin Mahkemelerinin Yargılama İlkeleri    507
1. Usule Ait İşlemlerde    507
2. Esasa Ait İşlemlerde    509
3. İnfaza Ait İşlemlerde    511
D. Diğer İlkeler    511

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ
MEMURLAR KANUNU

Yedek Subay ve memurlarının kayıt yoklama ve muayeneleri    521
Silah altına davet    522
Hizmete çağrıldıkları halde gelmeyenler    523
Yedek Subay ve memurlarının muvazzaf sınıfa geçirilmesi    524
Yedek subayların terfileri    524
Yedek subay ve memurlarının af ve ihraçları    524
Yedek subaylık ve memurluk hakkını gaip ettiren sebepler    525
Hususi vazaif    525
Yedek Subay ve memurlarının tecilleri    525

ASKERLİK KANUNU

Askeralma İşlemleri    543
Yoklama    543
Askerlik çağına girenlerin yoklamalarının nasıl yapılacağı    544
İlk yoklama    544
Son yoklama    544
Kısa hizmet    546
Ertesi seneye bırakma    546
Askere büsbütün yaramıyacakları anlaşılarak askerlikten çıkarılacak olanlar    551
Muvazzaflık hizmeti için erbaş ve erin çağrılması ve sevki    551
Muvazzaflık hizmetlerini bitirmiş erbaş ve erin terhisleri    553
Yedek erbaş ve erin askere çağrılması ve sevki    553
Yedek erbaş ve erden tecil edilecekler    555
Askerde bulunanlardan aileleri fakir ve muhtaç olanlara yapılacak yardım    557
Asker çağında bulunanların memleketlerinden harice yolculuk yapabilmeleri    557
Kıtaattan izinli ve tebdilihava suretiyle ayrılacak erbaş ve er    558
Yaşlarını değiştirenler    560
Cezalı askerlik    561
Muvazzaflık müddetini azaltmak için bedeli nakdi    564

UZMAN ERBAŞ KANUNU
Birinci Bölüm
 Genel Hükümler
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç    585
Kapsam    585
Tanımlar    585

İkinci Bölüm
Alınma, Hizmet Süresi, Hizmet Şartları ve Görev

Göreve alınma    586
Hizmet Süresi    586
Hizmet şartları ve yedeklik dönemi    587
Görev    588


Üçüncü Bölüm
Haklar, Terfi ve Yükümlülükler, Başarı Gösteremeyenler Hakkında Yapılacak İşlem

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları    588
Derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi    588
Tedavi    589
İzin    591
Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar    592
Kıyafet ve zati tabanca    593
Çalışma Saatleri ve İkamet    593
Astsubaylığa geçirilme    594
Özlük hakları    595
Fiili hizmet süresi zammı    598
Atama, geçici görev ve harcırah    598
Yönetmelik    599

Dördüncü Bölüm
 Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler    599
Yürürlük    600
Yürütme    600
18/3/1986 TARİHLİ VE 3269 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN    601
GEÇİCİ MADDELER:    601
1- 27/7/1993 tarihli ve 489 sayılı KHK’nin geçici maddesi:    601
2- 10/2/2004 tarihli ve 5085 sayılı Kanunun geçici maddeleri:    601

UZMAN JANDARMA KANUNU
Birinci Bölüm
 Genel Hükümler
Amaç    603
Kapsam    603
Tanımlar    603
İkinci Bölüm - Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve Sorumluluklar    603
Kaynak    603
Yetiştirme    604
Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları    604
Mecburi Hizmet ve Yedeklik    604
Görev ve Yetki    605
Sorumluluk    605
Üçüncü Bölüm - Özlük İşlemleri    606
Rütbeler    606
Bekleme Süreleri    606
Nasıp, Terfi    606
Sicil İşlemleri    606
Kıdem ve Kıdem Sırası    607
Ayırma    607
İlişik Kesme    607
Uzman Jandarmalar Hakkında Yapılacak İşlem    608
Astsubaylığa Geçirilme    608
Atamalar    610
İzin ve Sağlık İşlemleri    611
Dördüncü Bölüm - Mali Hükümler    611
Aylıklar    611
İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma    611
Adayların Harçlığı    612
Yolluk Giderleri ve Gündelikler    612
Mal Bildirimi    612
Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlişkiler    612
Beşinci Bölüm - Çeşitli Hükümler    612
Kıyafet    612
Zati Tabanca    612
Konuttan Faydalanma    613
Sosyal Tesislerden Faydalanma    613
Ödüller    613
Yönetmelikler    613
Gösterge Tablosu    613
Özel Yetki    613
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler    613
Yürürlük    616
Yürütme    616

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN

Birinci Kısım
Genel Hükümler

Amaç    617
Kapsam    617
Tanımlar    617

İkinci Kısım
Sözleşmeli Subaylar
Birinci Bölüm
Kaynak ve Yetiştirme

Kaynak    618
Yetiştirme    619

İkinci Bölüm
Sözleşme Süreleri ve Muvazzaf Subaylığa Geçiş

Sözleşme süreleri    620
Muvazzaf subaylığa geçme    620Üçüncü Kısım
Sözleşmeli Astsubaylar
Birinci Bölüm
Kaynak ve Yetiştirme

Kaynak    621
Yetiştirme    622

İkinci Bölüm
Sözleşme Süreleri ve Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş

Sözleşme süreleri    622
Muvazzaf astsubaylığa geçme    623

Dördüncü Kısım
Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi

Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi    623
Sözleşmenin idarece fesih halleri    624

Beşinci Kısım
Özlük Hakları ve Sosyal Haklar

Ön sözleşme aylığı    626
Aylıklar    627
Sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal haklar    627
Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgilendirme    628
Tazminat ve ikramiye ödeme esasları    629
Altıncı Kısım
Çeşitli Hükümler

Giyim, kuşam ve istihkaklar    630
Tabanca tahsisi    630
Konuttan faydalanma    630
Disiplin ve soruşturma usulleri    630
Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması    631
Özel hükümler    632
Yönetmelik    632
Yürürlük    633
Yürütme    633

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam    635
Tanımlar    635

İkinci Bölüm
Kaynak, Yetiştirme, Hizmet Şartları, Yedeklik Dönemi, Görev ve Sözleşme Süreleri

Kaynak    636
Sözleşme, hizmet şartları ve yedeklik dönemi    637

Üçüncü Bölüm
Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi

Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi    638
Sözleşmenin idarece feshi    638
Dördüncü Bölüm
Özlük Hakları, Sosyal Haklar, İzin, Kıyafet ve Barınma

Sosyal güvenlik ve mali haklar    640
İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme    642
Özel hükümler ve yönetmelik    644
Değiştirilen hükümler    644
Yürürlük    652
Yürütme    652
(1) Sayılı Cetvel    652
Sözleşmeli Erbaş/Erler İçin Aylık Gösterge Tablosu    652
(2) Sayılı Cetvel    653
Sözleşmeli Erbaş/Erler İçin İkramiye Gösterge Tablosu    653
KAYNAKÇA    655