Kategoriler

Ekonomide Güncel Araştırmalar

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

390,00 312,00
195,00 156,00
255,00 204,00

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi M. Ragıp Görgün
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 263
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-874-5
ISBN (Online) : 978-605-315-875-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Hazırlamış olduğumuz kitabımızda Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde olan çok önemli konulara yer verilmiştir. Konuları Türkiye özelinde incelediğimizde, yıllardır ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olan cari açık problemi ve uluslararası dış ticaret stratejilerinde Türkiye’nin yeni yol haritası ve dış ticaretin değişen yapısı hakkında çok önemli bilgilerin verildiğini görebiliriz. Ayrıca, dünyada son dönemde yaşanan COVİD-19 pandemisinin küreselleşme üzerinde meydana getirdiği etkiler ve bu sürecin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkileri gibi çok önemli konulara da yer verilmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz alanların dışında z kuşağı bireylerinin girişimcilik eğilimlerini inceleyen bir araştırma, dış ticaret teorileri, uluslararası pazarlama ve lojistik ile ilgili konular da kitabımızda yer almıştır.


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KÜRESELLEŞME
ÜZERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ETKİ VE KAMU

POLİTİKALARINA YANSIMALAR 1
*Prof. Dr. Esra Siverekli

BÖLÜM II
Z KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK
EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİNİN ROLÜ: NİZİP İLÇESİNDEKİ LİSE
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 15

*Prof. Dr. Ferit Küçük
*Yonca Bakır

BÖLÜM III
COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA YENİ TÜKETİCİ
SATIN ALMA DAVRANIŞI: PANİK ALIŞVERİŞ 35

*Prof. Dr. M. Nedim Bayuk
*Arş. Gör. Ebru Tanrıkulu

BÖLÜM IV
MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ: YARATICILIK VE
YENİLİK YOLUYLA REKABETİ ORTADAN
KALDIRMAK 73

*Prof. Dr. İ. Kahraman Arslan

BÖLÜM V
ULUSLARARASI TİCARET STRATEJİSİNDE TÜRKİYE’NİN
YENİ YOL HARİTASI: AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ve

 AVRASYA GÜMRÜK BİRLİĞİ 87
*Dr. Orkun Bayram
*Gamze Kandemir

BÖLÜM VI
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE BU AÇIĞIN GİDERİLMESİNDE

SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ GELİŞTİRİLMESİNİN KATKISI 117
*Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Işık

BÖLÜM VII
COVİD 19 SONRASINDA ULUSLARARASI TİCARETTE 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 147
*Dr. Öğr. Üyesi Selminaz Adıgüzel

BÖLÜM VIII
KLASİK VE NEOKLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİNE
YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 163

*Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bardakçi

BÖLÜM IX
DIŞ TİCARETİN DEĞİŞEN YAPISI VE İŞSİZ BÜYÜMENİN
YAPISAL NEDENLERİ 181

*Dr. Öğr. Gör. Mücahit Çitil

BÖLÜM X
NÖROPAZARLAMA 201

*Arş. Gör. Furkan Demirtaş  

BÖLÜM XI
ULUSLARARASI TİCARETTE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

SAĞLAYAN YENİ İHRACAT MODELİ: MİKRO İHRACAT 217
*Dr. Murat Düzgün

BÖLÜM XII
PAYLAŞIM EKONOMİSİNE DAYALI LOJİSTİK 233

*Dr. Burak Küçük

BÖLÜM  XIII
REKABET STRATEJİLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 243

* Dr. Öğr. Üyesi Adnan Özdemir