Kategoriler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağanı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

950,00 760,00
475,00 380,00
620,00 496,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Alpay Hekimler
Basım Tarihi : Ekim 2023
Sayfa Sayısı : 761
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-92-8
ISBN (Online) : 978-625-8200-91-1
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Cumhuriyetin ilanına giden yolun hiç de kolay olmadığı bu satırları okuyan herkes tarafından açıkça bilinmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün öngörüsü, yeteneği ve azmi sonucunda bir asır önce 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte modern bir devletin temelleri de resmi olarak atılmıştır. Cumhuriyeti ve onun beraberinde getirdiklerini, aslen ülkemizde her şeyi Atatürk’e borçluyuz.  
Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan olan bu kitap, 2023 yılı itibariyle yalnızca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin gerek kamu hukukunun gerekse özel hukukun farklı alanlarında çalışmalarını yürüten öğretim üyelerinin yazar olarak katkı verdikleri bir çalışma olarak hazırlanmıştır. 
Kitabın yazarları, ele aldıkları konuları mümkün olduğu ölçüde tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirerek, geleceğe dair bir perspektif ortaya koymaya çalışmışlardır. Yazarların hazırlamış olduğu bölümler, özel hukuktan kamu hukukuna doğru sıralanmıştır.

İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ VII

I. ÖZEL HUKUK


Türk Vatandaşlık Hukukunun Cumhuriyet Tarihindeki Gelişmeleri ve Türk Vatandaşlık Kazanım Halleri 3

Burcu İrge Erdoğan

EHVK’dan MÖHUK’a Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Tarihsel  Gelişimine Kısa Bir Bakış 29

Kazım Sedat Sirmen

Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Türk Ticaret Hukukunun Gelişimine  Katkıları 55

Ufuk Tekin

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Sigorta Sözleşmesi Hukukunda 

Reform İhtiyacı 69

Ezgi Başak Demirayak Ünal

Türk Hukukunda Çeke İlişkin Yasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi ve Karşılaşılan Hukuki Sorunlar 99

Bilge Aytuğar

Bir Oksimoron Denemesi TTK m. 18/2 Bağlamında  ‘Basiretli Tacir’ 137

İsmail Özgün Karaahmetoğlu

Türk Kanunu Medenisi ile Hukukumuza Giren Bir Kurum:  Evlat Edinme 187

Aziz Erman Bayram

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin İnşasına Medeni Hukuka Yönelik Kanunlaştırma ve Resepsiyon Hareketleri 239

Bahar Öcal Apaydın

Eski Hukukumuz ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muzdaki Miras Sistemlerinin Ana Hatlarıyla Karşılaştırılması 261

Emre Köroğlu

Anayasa Mahkemesi’nin Fikri Mülkiyet Hakları ile İlgili Temel Yasal Düzenlemelere Yön Veren Kararlarına Genel Bir Bakış 277

Pelin Karaaslan

Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Girerken Bitmeyen Kavga; Bilirkişilik 321

Barış Toraman

Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Türk İş Hukukunun Gelişim Serüveni ve Geleceğe Dair Perspektifler 387

Alpay Hekimler

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetle Yaşıt Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Amelebirliği 495

Nazlı Elbir

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’nun Yasal Gelişiminin Genel Bir Değerlendirmesi 527

Hasan Kayırgan


II. KAMU HUKUKU


Cumhuriyet Tarihinde Modern İnsan Hakları Düşüncesiyle İlk Temaslar 547

Elif Çelik

Türk Anayasalarının Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk Arasındaki İlişki Bakımından Değerlendirilmesi 577

Beyza Özturanlı Şanda / Figen Tabanlı

Cumhuriyet ile Geçen Bir Asırda Türkiye’de Uygulanan Hükümet Sistemleri ve Mevcut Sistem Üzerinden Islah Önerileri 607

Yasin Aydoğdu

Cumhuriyet Dönemi Diplomasisinin Temelleri ve Geleceğe İlişkin  Perspektifler 647

Figen Tabanlı

Türk Ceza Kanunu'nun Cumhuriyet Yolculuğu ve Bu Yolculuğun Tarihsel Arka Planı 683

Semih Yumak

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK m.217/A) 713

Murat Aydın

Yazarlar 737