Kategoriler

Factoring Davaları - Uygulama ve Örnekler Yüksek Yargı Kararları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00
210,00 168,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 229
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-203-3
ISBN (Online) : 978-605-315-508-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe


Uygulayıcıya yönelik olarak hazırlanan bu kitapta, konularına göre tasniflenmiş, temlik sözleşmesi örnekleri, hukuki yazışma ve müzekkere örnekleri, faktoring davalarında görev ve yetki ile ilgili içtihatlar ve faktoring sözleşme örnekleri yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  V

KISALTMALAR VII

GİRİŞ    1

GENEL BİLGİLER            3

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA VE ÖRNEKLER

A. TEMLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ    9

B. ÖRNEK DİLEKÇELER               12

C. HUKUKI YAZIŞMA VE MÜZEKKERE   ÖRNEKLERI     63

 İKİNCİ BÖLÜM

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

I. FAKTORING DAVALARINDA GÖREVLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  75

II. FAKTORING DAVALARINDA  YETKİ İLE İLGİLİİÇTİHATLAR             95

III. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR         121

IV. USUL VE YARGILAMA ILE LIGILI IÇTIHATLAR        140

V.  İHTİYATİ HACİZİLE  İLGİLİ İÇTİHATLAR   162

EKLER

FAKTORİNGLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞMELER

FAKTORING SÖZLEŞMESİ (I)     183

FAKTORING SÖZLEŞMESİ (II)    197

KAYNAKÇA       213