Kategoriler

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2009 Sayı 20

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi 2009 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 256
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-774X
ISSN (Online) : 2149-4177
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER 

Haberler

Makaleler - Görüşler

Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük

Av. Ezgi ÖZTÜRK

Teknolojik Gelişmeler Işığında Müzik Eserlerinde Umuma İletim Hakkı ve Tüm Yönleriyle Mobil Haklar Kavramı (II)

Av. Selçuk BAYRAM

Tasarımların Marka Mevzuatı ile Korunması

Av. Ebru KAHRATLI ÖZTUNA

Yabancı Mahkeme Kararları

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Ses Markası Hakkındaki
7 Nisan 2009 Tarihli Kararı (BGE 135 III 359)

Çev.: Yrd. Doç. Dr. Halit AKER

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dördüncü Dairesi
Balan/Moldovya Davası (Başvuru no. 19247/03)

Çev.: Av. Başak YÜCEL

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı (Birinci Daire)
11 Haziran 2009

Çev.: Başak GÜNEŞ

Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

Güncel Mevzuat

Milletlerarası Antlaşmalar

Tebliğler

Faydalı Bilgiler

Tebliğ

2010 Yılı Türk Patent Enstitüsü Ücret Tarifesi

Yasal Faizler ve Yürürlük Süreleri

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları

2010 Yılı İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

2010 Yılı Yargı Harçları

Meslek Birlikleri Mevzuatı

Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Web Siteleri

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

2009 Yılı Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

2009 Yılı Kavramlara Göre Arama Dizini

2009 Yılı Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Gülay Hasdoğan
Abuzer Kendigelen
Alkan Soyak
Arzu Oğuz
Bahadır Erdem
Fikret İlkiz
Gül Okutan Nılsson
Gürsel Üstün
Hakan PEKCANITEZ
İlhan Helvacı
Muhammet Özekes
Nigan Bayazıt
Ömer Ekmekçi
Sabri Kuşkonmaz
Şafak N. Erel
Tahir Saraç
Ziya Akıncı
  • Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasından Doğan Hükümsüzlük - Ezgi Öztürk
  • Teknolojik Gelişmeler Işığında Müzik Eserlerinde Umuma İletim Hakkı ve Tüm Yönleriyle Mobil Haklar Kavramı (II) - Selçuk Bayram
  • Tasarımların Marka Mevzuatı ile Korunması - Ebru Kahratlı