Kategoriler

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

885,00
1.120,00
1.325,00
1.525,00
1.690,00
1.895,00
2.075,00
2.275,00
2.470,00
2.675,00

Toplam

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve“tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere,

Araştırma Alt yapılarının Desteklenmesine Dair Kanun,

Posta Hizmetleri Kanunu,

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu,

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu,

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun,

Basın Kanunu,

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun,

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik,

Türk Patent EnstitüsüYeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği,

Basın Kartı Yönetmeliği,

Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav Ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelik,

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği,

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

gibi Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlarkurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

 Bu paketi tek başınasatın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata KaliteYönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi