Kategoriler

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

4.300,00
5.375,00
6.395,00
7.420,00
8.490,00
9.515,00
10.570,00
11.615,00
12.670,00
13.685,00

Toplam

Sizin için hazırlanan Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu ile;

Gayrimenkul sektöründe çalışan inşaat firmaları, kooperatifler ile konu ile ilgilenen her çalışan için binlerce belgeden, Yüksek Mahkeme kararlarından ve Dilekçe Form örneklerinden oluşan bir çalışma oluşturulmuştur.

Sizin için hazırlanan bu grup ile, İmar Mevzuatı, Kooperatifler Mevzuatı ve Kamulaştırma ve Kat Mülkiyeti Mevzuatı gibi pek çok uyulması gerekli tüm alt mevzuata güncel haliyle ulaşabileceksiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu