Kategoriler

Geçmişten Geleceğe İzmir - İzmir’in Ticari ve Ekonomik Durumu -

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

720,00 576,00
360,00 288,00
470,00 376,00

Toplam

Yazar : Arş. Gör. Gamze Öztürk , Prof. Dr. Çağnur Balsarı , Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli
Basım Tarihi : Kasım 2022
Sayfa Sayısı : 370
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-23-2
ISBN (Online) : 978-625-8200-22-5
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Bu kitap İzmir’in modern tarihinin 100. yılında şehrin ekonomik ve ticari alandaki konumunu değerlendirmektedir. İzmir kenti, eski zamanlardan itibaren hem ulusal hem de küresel ticari ve iktisadi dinamiklerde önemli bir rol oynamıştır. Yıllardır ticaret ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olarak önemini korumaya devam eden kent, halen bu ayrıcalıklı rolün gelecekte de sürdürülebilirliğini sağlayacak birçok fırsatı bünyesinde barındırmaktadır. Bu kitap multidisipliner bir yaklaşımla, geçmişten geleceğe İzmir'i çevreleyen ticari ve ekonomik dinamikler üzerine kapsamlı bir araştırma sunmaktadır.
Kitap, her biri okuyucularına farklı dönemlerde bir zaman yolculuğu sunarak ticari ve ekonomik hayatın kökenlerini açıklayan üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Osmanlı İmparatorluğu'ndan İzmir İktisat Kongrelerine ve İzmir'de kadının iş hayatındaki konumundan İzmir'deki dayanışma ekonomisine kadar geniş bir konu yelpazesinde tarihsel bir analiz sağlamaktadır. İkinci bölüm, İzmir'in ekonomik büyüme ve gelişme dinamiklerini incelemekte, öncelikli sektörel konulara dikkat çekmekte ve iş yapma değerleri hakkında güncel bir değerlendirme sunmaktadır. Son bölüm, kentin teknolojik değişimi ve altyapısı açısından potansiyelini değerlendirmekte ve gelecekteki fırsatlar konusunda önemli çıkarımlarda bulunmaktadır.
Kitap, bu alanda çalışan hükümet yetkilileri, politikacılar, iş dünyası profesyonelleri, piyasa analistleri, araştırmacılar ve öğrenciler için değerli bilgiler sağlamaktadır.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
ÖZET VII
YAZARLAR HAKKINDA IX
HAKEM KURULU XVII

BÖLÜM 1:
TARİHSEL PERSPEKTİF

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN İZİNDE İZMİR İKTİSAT KONGRELERİ 3
Merve KAYADUVAR
İZMİR KONULU ROMANLARDA KENTİN DEĞİŞEN EKONOMİ SAHASI 21
Şehriban KAYA
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E İZMİR’İN EKONOMİK YAPISINDAKİ DÖNÜŞÜM 45
Mehmet ÇETİN
1922’den 2022’ye: KURTULUŞUN 100. YILINDA İZMİR İLİ TİCARİ HAYATINDA KADIN 79
Ela Burcu UÇEL
TARİHSEL PERSPEKTİFTE İZMİR’İN ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ YERİ 95
Duygu AKDENİZ
Gülüzar KURT GÜMÜŞ
DAYANIŞMA EKONOMİSİNİN İZMİR’İN EKONOMİK VE TOPLUMSAL YAŞAMINA KATKILARI 119
Asuman ALTAY


BÖLÜM 2:
GÜNCEL DURUM ANALİZİ

İZMİR’İN ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİ YÖNÜNDEN KONUMU
VE ÖNEMİ 135
Barış KULEYİN
Nergis ÖZİSPA
İZMİR VE EGE BÖLGESİ'NDE EKONOMİK BÜYÜME VE
ULUSLARARASI TİCARET BAĞLANTILILIĞI 149
Mehmet Aldonat BEYZATLAR
İZMİRLİ YÖNETİCİLERİN DEĞER PROFİLİ ÇALIŞMASI 175
Selcen KILIÇASLAN GÖKOĞLU
Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN
Alev KATRİNLİ
İZMİR’İN İHRACAT YAPISININ ANALİZİ 217
Erdem ATEŞ
Selim ŞANLISOY
KURTULUŞUNUN 100. YILINDA İZMİR TURİZMİNE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME 243
Yusuf GÜMÜŞ
Gülüzar KURT GÜMÜŞ
İZMİR MERKEZLİ BÖLGESEL KALKINMA DİNAMİKLERİ 263
Başak KARŞIYAKALI
Üzeyir AYDIN
Selim ŞANLISOY


BÖLÜM 3:
GELECEĞİN DÜNYASINDA İZMİR

İZMİR’DE TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE AKILLI UZMANLAŞMA OLANAKLARI 303
Sedef AKGÜNGÖR
Mert ABAY
AKILLI BİR ŞEHİR VİZYONU: İZMİR 323
Vahap TECİM
Emre KARAGÖZ