Kategoriler

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00
135,00 108,00
180,00 144,00

Toplam

Yazar : Av. Bahu Kılıç Güneş
Basım Tarihi : Haziran 2016
Sayfa Sayısı : 121
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-119-7
ISBN (Online) : 978-605-315-496-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 Yeni Kitabımız “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”adlı eserimiz hekimlerin Tıp Hukuku alanında yükümlülükleri ve sorumluluklarına hasta hakları bilinci ile yaklaşmaları amacıyla yazılmıştır. Hekim aleyhine açılan dava sayılarının artışının hekim ile hasta arasındaki iletişimin doğru ve verimli olmamasından kaynaklandığı belirtilmiş ve bahsi geçen konu üzerine detaylı açıklamalara yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR.. III

İÇİNDEKİLER.. VII

GİRİŞ. 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR

I.Hasta Hakları 3

A.Kişilik Hakkı 6

B.Yaşama ve Sağlık Hakkı 8

II.Sağlık Personeli Kavramı 15

III.Hekim Hakları 17

IV.Sağlık Hizmeti ve Bu Hizmette Hekimin Rolü ve Yükümlülükleri 20

    V. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis) ...................................................................30

VI.Komplikasyon Kavramı 32

VII.Endikasyon Kavramı 34

 

İKİNCİ BÖLÜM

HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

I.HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ. 37

A.Tanımı 37

B.Unsurları 39

1.Taraflar 39

2.Tarafların Anlaşması 42

3.Tıbbi Amaçlı Müdahale. 44

4.Ücret 47

II.Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Konusundaki Görüşler 47

A.  Genel olarak. 47

B.  Sözleşmenin Hukuki Niteliği 48

1.Vekalet Sözleşmesi 48

2.Hizmet (İş) Sözleşmesi 51

3.İstisna (Eser) Sözleşmesi 53

4.Sui Generis – Kendine Özgü Sözleşme. 55

C.Hastane ile Hasta Arasındaki Hukuksal Durum... 56

1.Özel Hastane Olması Halinde. 56

2.Kamu Hastanesi Olması Halinde. 62

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN SONUÇLARI

I.HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU.. 67

A.  Genel Olarak. 67

B.Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu. 71

1.Sözleşmenin Geçerliliği 71

2.Sözleşmenin İhlali 71

3.Kusur 72

a)Kast 73

b)İhmal 74

c)Meslek Kusuru. 76

4.Zarar 77

5.İlliyet bağı 78

C.  Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu. 80

1.Hukuka Aykırılık ve Kusur 80

2.Zarar 80

3.İlliyet Bağı 81

D.Hekimin İlaç Sarfiyatından, Sahte ve Taklit İlaç Kullanılmasından 

     Kaynaklanan  Sorumluluğu. 82

E.Sorumsuzluk Anlaşması 85

II.HUKUKİ SORUMLULUĞUN SONUÇLARI. 87

A.Genel Olarak. 87

B.Maddi Tazminat 89

1.Genel Olarak. 89

2.Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası 90

C.Manevi Tazminat 99

SONUÇ.. 103

KAYNAKÇA.. 105