Kategoriler

Hizmet Tesbiti Davaları (Genel Bilgiler Konulara Göre Tasniflenmiş Yüksek Yargı Kararları)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

520,00 416,00
260,00 208,00
340,00 272,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Ağustos 2018
Sayfa Sayısı : 345
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-284-2
ISBN (Online) : 978-605-315-286-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Uygulamadaki hizmet tesbiti davalarının incelendiği bu eserde, konularına göre tasniflenmiş dava türleri, usül ve uygulama ile ele alınmıştır. Birinci bölümde, “Sosyal Güvenlik Hukuku Genel Bilgiler”, ikinci bölümde “Hizmet Tesbiti Davaları Yüksek Mahkeme Kararları (Konulara Göre Tasniflenmiş Özetler)” yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 9
ÖZET 11

BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
GENEL BİLGİLER

I. MEVZUAT 13
II. TANIM VE KAVRAMLAR 22
A. Genel İnceleme 22
B. Hizmet Tespiti Davaları 28
C. Sosyal Güvenlik Hukukunda Görev 37
D. Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Yetki 37
E. Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Zamanaşımı 41
F. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yasayolu 43
III. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARINDA TANIM VE 
      KAVRAMLAR 45
A. Genel inceleme 45

İKİNCİ BÖLÜM
HİZMET TESBİTİ DAVALARI
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ ÖZETLER)

I. USÜL VE YARGILAMA 51
II. HİZMET TESBİTİ  -  DAVA TÜRLERİ - TASNİFLENMİŞ KONULAR 169
YARARLANILAN KAYNAKLAR 343