Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 13

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2013 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 282
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1307-1955
ISSN (Online) : 2651-2564
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

HUKUKVE ADALET

ELEŞTİRELHUKUK DERGİSİ

 

Cilt:5 / Sayı: 13

Yıl:2013

 

İÇİNDEKİLER

 

Makaleler. 1

12 Mart Dönemi Adana ve Hatayİlleri Sıkıyönetimi ve Bildirileri

Prof.Dr. M. Zafer ÜSKÜL. 3

Gökyüzünden Yeryüzüne İnmeyeÇabalayan Hukukun İlk
Çağlardaki Serencamı (Mezopotamya -Anadolu - Ege)

Prof.Dr. Niyazi ÖKTEM.. 51

ABD Anayasasının Ek 14.Maddesi Bağlamında Özel Yaşam Hakkı

Yrd.Doç. Dr. Songül ATAK.. 77

Kimlik Bildirme KanunuKapsamında Toplanan Kişisel
Verilerin Ceza Muhakemesinde veDisiplin Soruşturmasında
Delil Olarak Kullanılması

Yrd. Doç.Dr. Murat BALCI 89

Federal Almanya YabancılarHukukundaki Aile Birleşimi İçin
Gerekli Dil Şartının UluslararasıHukuk ve Federal Almanya
Anayasası ÇerçevesindeDeğerlendirilmesi

Yrd.Doç. Dr. Naim DEMİREL. 111

Kişisel ve Siyasal Haklar ileEkonomik ve Sosyal Haklar Arasındaki
Zorunlu İlişki: Gelişen AİHM Pratiği

Yrd.Doç. Dr. Selman KARAKUL. 131

6102 Sayılı Yeni Türk TicaretKanunu Kapsamında Birleşmelerde Alacaklıların Korunması: Alacaklıları GerçektenKoruyor muyuz?

Yrd.Doç. Dr.  Nesrin AKIN SUNAY. 161

Antik Yunan Demokrasisi – ModernDemokrasi Karşılaştırması

Araş.Gör. Mehmet Fatih HÜNER. 183

Osmanlı’dan Cumhuriyet’eMuhafazakâr ve Kemalist Modernleşmenin Gelenek ve Değişim Sarkacındaki KültürelDevinimleri

SemihBATUR. 205

 

 

 

 

Görüşler. 227

Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi Kararları Çerçevesinde
Vicdani Red Hakkı

NazanBAŞBUĞ.. 229

Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi’ne Ek 14 No’lu Protokolle
35. Maddeye Eklenen Yeni KabulEdilebilirlik Kriteri

N.Esra DANIŞMAN.. 239

Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi’nin (AİHM) Salduz – Türkiye
Davası Karar Değerlendirmesi

SinanDEMİRKOL. 247

Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi’nin (AİHM) Küçük – Türkiye ve
İsviçre Davası Karar Değerlendirmesi

HandeERER. 253

 

LEGAL HUKUKDERGİLERİ SİPARİŞ FORMU.. 262

 

LEGALBANKABONELİK FORMU.. 263

Yayın Kurulu

Ahmet Caner Yenidünya
Argun Köteli
Bahri Öztürk
Baki İlkay Engin
Ergun Özbudun
Funda Başaran Yavaşlar
Gerhard ROBBERS
Güzin Üçışık
Hasan Fehim Üçışık
İlyas Doğan
İnci Kaner
Jeffrey Haynes
Lotta Vahlne Westerhall
Mehmet Akman
Mehmet Emin Artuk
Murat Balcı
Mustafa Topaloğlu
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Okay Durman
Oktay Uygun
Orhan Kuzu
Ömer Sever
Öner Eyrenci
Sami Selçuk
Samir Salha
Selman Karakul
Serap Yazıcı
Tahsin Erdinç
Talat Canbolat
Turhan Esener
Türker Yalçınduran
Zafer Üskül
Zeynep Özlem Üskül Engin

Danışma Kurulu

Burcu Filiz
Çağatay Çınar
Demet Durmaz
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Özgür Memişoğlu
Selman Karakul
  • 12 Mart Dönemi Adana ve Hatayİlleri Sıkıyönetimi ve Bildirileri - Zafer Üskül
  • Gökyüzünden Yeryüzüne İnmeyeÇabalayan Hukukun İlk Çağlardaki Serencamı (Mezopotamya -Anadolu - Ege) - Niyazi Öktem
  • ABD Anayasasının Ek 14.Maddesi Bağlamında Özel Yaşam Hakkı - Songül Atak
  • Kimlik Bildirme KanunuKapsamında Toplanan Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesinde veDisiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılması - Murat Balcı
  • Federal Almanya YabancılarHukukundaki Aile Birleşimi İçin Gerekli Dil Şartının UluslararasıHukuk ve Federal Almanya Anayasası ÇerçevesindeDeğerlendirilmesi - Naim Demirel
  • Kişisel ve Siyasal Haklar ileEkonomik ve Sosyal Haklar Arasındaki Zorunlu İlişki: Gelişen AİHM Pratiği - Selman Karakul
  • 6102 Sayılı Yeni Türk TicaretKanunu Kapsamında Birleşmelerde Alacaklıların Korunması: Alacaklıları GerçektenKoruyor muyuz? - Nesrin Akın Sunay
  • Antik Yunan Demokrasisi – ModernDemokrasi Karşılaştırması - Mehmet Fatih Hüner
  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’eMuhafazakâr ve Kemalist Modernleşmenin Gelenek ve Değişim Sarkacındaki KültürelDevinimleri - Semih Batur