Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 14

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2013 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 304
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1307-1955
ISSN (Online) : 2651-2564
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Makaleler

Gökyüzünden Yeryüzüne İnmeyeÇabalayan Hukukun İlk Çağ ve Orta Çağdaki Serencamı (Roma)

Prof.Dr. Niyazi ÖKTEM

Baltıklarda Partiler veSeçimler: Estonya, Letonya ve
Litvanya’daki Seçim Sistemlerinin,Parti Sistemlerinin
Gelişimi Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Dr.Axel REETZ

Lizbon Antlaşması SonrasındaAvrupa’nın Bütünleşme Sorunu ve
Türkiye’nin Avrupa Birliği İçindekiKonumu

Yrd.Doç. Dr. Selman KARAKUL

Hakim Şirketin AzlıkPaylarını SatınAlma Hakkı (TTK m.208)

Yrd.Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

Türk Borçlar Kanunu GenelHükümleri Çerçevesinde
Sözleşmenin Devri

Öğr.Gör. Gökçe CANARSLAN

Türk Mevzuatının ABMüktesebatına Uyumu Perspektifinde
Gayrimüslim Azınlıkların Durumu

Mustafa ÖZMAT

Erdeme Göre Hak KategorileriÜzerine Bir Deneme

Av.Bilal CAN

Görüşler

12 Mart Dönemi SıkıyönetimiDiyarbakır ve Siirt İlleri
Sıkıyönetim Komutanlığı Bildirileri

Prof.Dr. Zafer ÜSKÜL

Ultra Vires Doktrini

BüşraBurçe AVCI 

Birleşmiş MilletlerÖrgütü’nün Kurumsal Yapısı ve Uluslararası
Sorunları Çözme Kapasitesi

ÇağlarCANSU.

Uluslararası Çalışma Örgütü

CansevDEMİR

Lizbon Antlaşması’nın, AvrupaBirliği’nin Kurumsal
Yapısı ve İşleyişi Hakkında GetirdiğiYenilikler

BerayİTAL

 

LEGAL HUKUKDERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANKABONELİK FORMU

Yayın Kurulu

Ahmet Caner Yenidünya
Argun Köteli
Bahri Öztürk
Baki İlkay Engin
Ergun Özbudun
Funda Başaran Yavaşlar
Gerhard ROBBERS
Güzin Üçışık
Hasan Fehim Üçışık
İlyas Doğan
İnci Kaner
Jeffrey Haynes
Lotta Vahlne Westerhall
Mehmet Akman
Mehmet Emin Artuk
Mustafa Topaloğlu
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Okay Durman
Oktay Uygun
Orhan Kuzu
Ömer Sever
Öner Eyrenci
Sami Selçuk
Samir Salha
Selman Karakul
Serap Yazıcı
Tahsin Erdinç
Talat Canbolat
Turhan Esener
Türker Yalçınduran
Zafer Üskül
Zeynep Özlem Üskül Engin

Danışma Kurulu

Burcu Filiz
Çağatay Çınar
Nergis Kulaksızoğlu Mercan
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Özgür Memişoğlu
Selman Karakul
  • Gökyüzünden Yeryüzüne İnmeyeÇabalayan Hukukun İlk Çağ ve Orta Çağdaki Serencamı (Roma) - Niyazi Öktem
  • Baltıklarda Partiler veSeçimler: Estonya, Letonya ve Litvanya’daki Seçim Sistemlerinin,Parti Sistemlerinin Gelişimi Üzerinde Etkisi Var mıdır? - Axel Reetz
  • Lizbon Antlaşması SonrasındaAvrupa’nın Bütünleşme Sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği İçindekiKonumu - Selman Karakul
  • Hakim Şirketin AzlıkPaylarını SatınAlma Hakkı (TTK m.208) - Nesrin Akın Sunay
  • Türk Borçlar Kanunu GenelHükümleri Çerçevesinde Sözleşmenin Devri - Gökçe Canarslan
  • Türk Mevzuatının ABMüktesebatına Uyumu Perspektifinde Gayrimüslim Azınlıkların Durumu - Mustafa Özmat
  • Erdeme Göre Hak KategorileriÜzerine Bir Deneme - Bilal Can