Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 15

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Ağustos 2014
Sayfa Sayısı : 246
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1307-1955
ISSN (Online) : 2651-2564
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 İÇİNDEKİLER

 

Makaleler

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukuki Yollar ve Siyasi Zorluklar

Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKUL


Doğal Hukuk Bahçesinde Stoacılık

Araş. Gör. Hayrettin YILDIZ


Hukuk Yargılamasında İlanen Tebligat Usulünün Gerçek Kişi Tacirlere ve Sermaye Şirketlerine Uygulanabilirliği

Araş. Gör. Sami Özgür MEMİŞOĞLU


Olağanüstü Haller ve Sıkıyönetim

Araş. Gör. Nurhan HACIİBRAHİMOĞLU


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İnsan Ticareti, Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS md.4)

İlyas SÖYLEMEZ

 

Görüşler

Vakıf Üniversiteleri Öğretim Üyelerinin Çalışma Esasları

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer SEVER

Prenses Caroline von Hannover Karar(lar)ı

Büşra Burçe AVCI

Anayasa Yapım Sürecinde, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun İşlevi

Necati ATÇEKEN

Louis Althusser: İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

Muhammet GÜNGÖR

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU


LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

 

CONTENTS

 

Articles

Legal Remedies and Political Difficulties in the Fight Against

Discrimination and Ensuring Equality

Asst. Prof. Dr. Selman KARAKUL

Stoicism in the Garden of Natural Law

Res. Asst. Hayrettin YILDIZ

The Applicability of the Notification by Publication Procedure to the

Real Person Merchants and Capital Companies in Civil Procedure

Res. Asst. Sami Özgür MEMİŞOĞLU

States of Emergency and Martial Rule

Res. Asst. Nurhan HACIİBRAHİMOĞLU

Human Trafficking, Prohibition of Slavery and Forced Labour

(ECHR Article 4) in the Light of the Decisions of the European

Court of Human Rights

İlyas SÖYLEMEZ

 

Opinions

The Working Conditions of the Academic Staff in Foundation Universities

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

How Can Rent Contract in Dwelling House and in Workplace with

Frame be Ended?

Asst. Prof. Dr. Ömer SEVER

Judgement(s) of Caroline, Princess of Hanover

Büşra Burçe AVCI

Functions of the Constitutional Conciliation Commission in

Constitution Making Process

Necati ATÇEKEN

Louis Althusser: Ideology and Ideological State Apparatuses

Muhammet GÜNGÖR

 

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS


SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

 

Yayın Kurulu

Abdullah Dinçkol
Ahmet Caner Yenidünya
Bahri Öztürk
Baki İlkay Engin
Ergun Özbudun
Funda Başaran Yavaşlar
Gerhard ROBBERS
Güzin Üçışık
Hasan Fehim Üçışık
İlyas Doğan
İnci Kaner
Jeffrey Haynes
Lotta Vahlne Westerhall
Mehmet Akman
Mehmet Emin Artuk
Mustafa Topaloğlu
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Oktay Uygun
Orhan Kuzu
Ömer Sever
Öner Eyrenci
Sami Selçuk
Samir Salha
Selman Karakul
Serap Yazıcı
Tahsin Erdinç
Talat Canbolat
Turhan Esener
Türker Yalçınduran
Zafer Üskül
Zeynep Özlem Üskül Engin

Danışma Kurulu

Burcu Filiz
Çağatay Çınar
Nergis Kulaksızoğlu Mercan
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Özgür Memişoğlu
Selman Karakul
  • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitliğin Sağlanmasında Hukuki Yollar ve Siyasi Zorluklar - Selman Karakul
  • Doğal Hukuk Bahçesinde Stoacılık - Hayrettin Yıldız
  • Hukuk Yargılamasında İlanen Tebligat Usulünün Gerçek Kişi Tacirlere ve Sermaye Şirketlerine Uygulanabilirliği - Özgür Memişoğlu
  • Olağanüstü Haller ve Sıkıyönetim - Nurhan Hacıibrahimoğlu
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İnsan Ticareti, Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS md.4) - İlyas Söylemez