Kategoriler

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 17

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Haziran 2015
Sayfa Sayısı : 188
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1307-1955
ISSN (Online) : 2651-2564
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

Makaleler

Türk Medeni Kanunu’ndaki Evlenme Yaşına İlişkin DüzenlemeninÇocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi

Yard. Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 

Avrupa Birliği ve Türk Sermaye Piyasası DüzenlemeleriÇerçevesinde Gazetecilerin Haber ve Yorumlarının Sınırları

Dr. Ethem SANCAK

Yard. Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU

 

Din veya İnanç Özgürlüğünün Kamu Alanında Dışa Vurumu: Türkiye ve Birleşik Krallık Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dr. Özgür Heval ÇINAR

 

Silahlı Gruplar Uluslararası Nitelikte Olmayan Bir SilahlıÇatışma Durumunda Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Sağlayabilirler mi?

Dr. Yalçın ŞAHİNKAYA

 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İbraname ve İşHukuku Uygulamasında Yeri

Öğr. Gör. Esra Pınar YILMAZ BİLGİN

 

Görüşler

Sağlık Meslek Mensuplarının Örgütlenmesinde Eşitsizlik

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

DANIŞMA KURULU

Abdullah Dinçkol
Ahmet Caner Yenidünya
Bahri Öztürk
Baki İlkay Engin
Ergun Özbudun
Funda Başaran Yavaşlar
Gerhard ROBBERS
Güzin Üçışık
Hasan Fehim Üçışık
İlyas Doğan
İnci Kaner
Jeffrey Haynes
Lotta Vahlne Westerhall
Mehmet Akman
Mehmet Emin Artuk
Mustafa Topaloğlu
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Oktay Uygun
Orhan Kuzu
Ömer Sever
Öner Eyrenci
Sami Selçuk
Samir Salha
Selman Karakul
Sera Reyhani Yüksel
Serap Yazıcı
Tahsin Erdinç
Talat Canbolat
Turhan Esener
Türker Yalçınduran
Zafer Üskül
Zeynep Özlem Üskül Engin

YAYIN KURULU

Burcu Filiz
Çağatay Çınar
N. Betül Yağcı
Nergis Kulaksızoğlu Mercan
Nesrin Akın Sunay
Niyazi Öktem
Özgür Memişoğlu
Selman Karakul
  • Türk Medeni Kanunu’ndaki Evlenme Yaşına İlişkin Düzenlemenin Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi - Sera Reyhani Yüksel
  • Avrupa Birliği ve Türk Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Çerçevesinde Gazetecilerin Haber ve Yorumlarının Sınırları - Ethem Sancak, Aysel Gündoğdu
  • Din veya İnanç Özgürlüğünün Kamu Alanında Dışa Vurumu: Türkiye ve Birleşik Krallık Karşılaştırmalı Bir Analiz - Özgür Heval Çınar
  • Can Armed Groups Provide Independent and Impartial Courts in a Non-International Armed Conflict? - Yalçın Şahinkaya
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İbraname ve İş Hukuku Uygulamasında Yeri - Esra Pınar Yılmaz Bilgin