Kategoriler

İcra Hukuku Uygulamasında Bono

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Av. Ziya Çağatay Cebeci
Basım Tarihi : Haziran 2020
Sayfa Sayısı : 190
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-842-4
ISBN (Online) : 978-605-315-843-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışma, icra hukuku uygulamasında bononun ve bonoya ilişkin uygulanacak hükümlerin irdelenmesi neticesinde şekillendirilmiştir. Ticari yaşantının vazgeçilmez unsurlarından olan kambiyo senetlerinin en sık kullanılan çeşidi olan bono, icra hukuku ile bir araya geldiğinde uçsuz bucaksız detaylara sahip bir kıymetli evraktır. Adı üzerinde ‘’kıymetli evrak’’ olan bononun kötü niyetli kullanımının önüne geçilmesi, iyi niyet kuralları ışığında kullanımının hangi koşullarda sağlanacağının vurgulanması ve avukat meslektaşlarımın cebri icra uygulamasında bonoya dair yapılan hataların farkına varabilmesi amacıyla bu çalışmayı kaleme almış bulunmaktayım.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ VII
ÖZET IX
KISALTMALAR CETVELİ XI

İCRA HUKUKU UYGULAMASINDA BONO
I. BONO 1

A. Kavramsal İnceleme 1
B. Bononun Kıymetli Evrak Niteliği 2
C. Bononun Unsurları 4
1. Bononun Zorunlu Unsurları 5
2. Bononun Alternatif Zorunlu Unsurları 21
3. Bononun İhtiyari Unsurları 25
a. Vade Tarihi 25
b. Yetki Kaydı 27
c. Diğer İhtiyari Unsurlar 30
D. Bononun Tarafları (Alacaklı ve Borçlu Kavramları) 31
E. Bonoda İbraz 47
F. Bono Çeşitleri 52
1. Açık Bono 52
2. Hatır Bonosu 53
3. Teminat Bonosu 54
G. Bonoya İlişkin Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibine Geçilmesi 63
1. Takip Talebi 63
2. Borca İtiraz 69
3. İmzaya İtiraz 82
4. Yetkiye İtiraz 98
5. Faize İtiraz 102
6. Zamanaşımı İtirazı 114
H. Ciro 125
1. Tanımı 125
2. Şekli 129
3. Ciro İle İlgili Kavramlar 130
4. Ciro Türleri 130
a. Devir Cirosu 130
b. Tam Ciro – Beyaz Ciro Ayrımı 131
c. Tahsil Cirosu 133
d. Rehin Cirosu 135
İ. Yetkili Hamilin Tespiti 136
J. Aval 138
K. Protesto Çekilmesi 151
L. İhtiyati Haciz 154
a. Genel Olarak 154
b. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 163
c. İhtiyati Haczin Tatbiki 164
d. Teminatın İadesi 168
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİPLERİNDE İCRA DAİRELERİNİN ROLÜ 170
III. İİK MADDE 330’UN KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE UYGULANMASI IŞIĞINDA BONO 173
KAYNAKÇA 175