Kategoriler

İmza (Açığa Atılan İmza – Çift İmza - Aval)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00
135,00 108,00
180,00 144,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 129
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-197-5
ISBN (Online) : 978-605-315-527-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İlgili Kanunlarda en son yapılan değişiklikler ışığında, uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olan kitapta, imzanın önemi ve hukuki etkisi ana inceleme konusu yapılmıştır. Açığaatılan imza – boş – çift imza – aval yasal sorumlulukla ilgili konularına göre tasnifleme yapılarak, en güncel Yargıtay içtihatları ve dilekçe örnekleri ilede zenginleştirilmiştir.

İÇİNDEKİLER
 
ÖNSÖZ. V
KISALTMALAR. VII
İÇİNDEKİLER. IX
DİLEKÇELER DİZİNİ XI
GİRİŞ. 1
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL BİLGİLER
 
A. 6100 SAYILI HUKUKMUHAKEMELERİ KANUNU.. 3
B. AVAL. 4
C. İMZA - NİTELİĞİ 5
 
İKİNCİ BÖLÜM
YARGITAY İÇTİHATLARI (KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
 
A .İMZASIZ BELGE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR. 9
B.ÇİFT İMZA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR. 13
C.BOŞA ATILAN İMZA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR. 52
D.CEZA HUKUKUNDA İMZA İNCELEMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR. 85
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK DİLEKÇELER
 
İmza İncelemesine İlişkin BilirkişiRaporuna İtiraz Dilekçesi 103
İmzaya İtiraz Dilekçesi I 106
İmzaya İtiraz Dilekçesi II 107
İmzaya İtiraz Dilekçesi III 108
İmzaya İtiraz Dilekçesi IV. 109
İmzaya İtiraz Dilekçesi V. 110
KAYNAKÇA. 113