Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 17

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2008 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Nisan 2008
Sayfa Sayısı : 380
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER 

İş Hukuku

İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi

Prof.Dr. Ercan AKYİĞİT

İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları

Doç. Dr. Mustafa ALP

Türkiye'de Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin de Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. M. Fatih UŞAN - Yrd. Doç. Dr. Musa AYGÜL

Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti

Av. Dr. Hacı KARA

İş Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları

Av. Murat ÖZVERİ

Kamu Çalışanlarının Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı

Av. Nezih SÜTÇÜ

Yüksek Mahkeme Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararı

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Yabancı Mahkeme Kararları

HAMM Eyalet İş Mahkemesi - İşgörenin Pazar günleri çalışmayı reddetmesi her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz

Çev.: Doç. Dr. Alpay HEKİMLER

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme

Yönetmelikler Listesi

Tebliğler Listesi

Gerekli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları

Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

 

DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu
  • İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi - Ercan Akyiğit
  • İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesi) Geçerlilik Koşulları - Mustafa Alpaslan
  • Türkiye'de Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin de Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi - M. Fatih Uşan, Musa Aygül
  • Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti - Hacı Kara
  • İş Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları - Murat Özveri
  • Kamu Çalışanlarının Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı - Nezih Sütçü