Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2010 Sayı 26

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2010 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Temmuz 2010
Sayfa Sayısı : 448
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku

İş Güvencesine İlişkin Dava Açan İşçinin Kanuni
Prosedürün Devamı Sırasında Ölmesi Halinde Bazı Güvence Hükümlerinden Mirasçıların Yararlanacağına İlişkin Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Doğum Borçlanması - Karar İncelemesi -

Öğr. Gör. Dr. Ercüment ÖZKARACA

İş Hukukunda Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma)

Araş. Gör. Orhan Ersun CİVAN

Kesinleşmiş İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşe Başlatmayan Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu

Av. Dr. Hüseyin AYDIN

İstanbul Sanayi Odası’nın Belirlediği Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Bazı Şirketlerin İş Başvuru Formlarının Etik Kriterler Bakımından Değerlendirilmesi

Av. İbrahim Orkun ATALAY

Yüksek Mahkeme Kararları 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme

Gerekli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Diznleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

Yayın Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

Danışma Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu
  • İş Güvencesine İlişkin Dava Açan İşçinin Kanuni Prosedürün Devamı Sırasında Ölmesi Halinde Bazı Güvence Hükümlerinden Mirasçıların Yararlanacağına İlişkin Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler - Ünal Narmanlıoğlu
  • Doğum Borçlanması - Karar İncelemesi - - Ercüment Özkaraca
  • İş Hukukunda Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma) - Orhan Ersun Civan
  • Kesinleşmiş İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşe Başlatmayan Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu - Hüseyin Aydın
  • İstanbul Sanayi Odası’nın Belirlediği Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Bazı Şirketlerin İş Başvuru Formlarının Etik Kriterler Bakımından Değerlendirilmesi - İbrahim Orkun Atalay