Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2010 Sayı 27

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2010 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Ekim 2010
Sayfa Sayısı : 408
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku

Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

Sosyal Politika Açısından Avrupa Birliği’ne Uyum

Av. İbrahim Orkun ATALAY

İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Feshedilmesi

Av. Dilek DULAY

Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri

Stj. Av. Kürşat KAPLAN

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sebebiyle

İş Görmekten Kaçınma Hakkı (İş Kanunu Madde 83)

Av. Derya BALIK

Sosyal Güvenlik Hukuku

Doğum İzni Borçlanması - Karar İncelemesi -

Prof. Dr. A. Can TUNCAY

Hizmet Tespiti Davalarında Kurumun Dava Ehliyeti
Üzerine Düşünceler

Dr. Meltem ÖZTÜRK.

Türkiye’de Yabancıların Çalışması

Av. Serap BOĞA

Yüksek Mahkeme Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme

Gerekli Bilgiler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

 

 

Yayın Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

Danışma Kurulu

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu
  • Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi - Sarper Süzek
  • Sosyal Politika Açısından Avrupa Birliği’ne Uyum - İbrahim Orkun Atalay
  • İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Feshedilmesi - Dilek Dulay
  • Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri - Kürşat Kaplan
  • İş Sağlığı ve Güvenliği İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı (İş Kanunu Madde 83) - Derya Balık
  • Doğum İzni Borçlanması -Karar İncelemesi- - Aziz Can Tuncay
  • Hizmet Tespiti Davalarında Kurumun Dava Ehliyeti Üzerine Düşünceler - Meltem Öztürk
  • Türkiye‘de Yabancıların Çalışması - Serap Boğa