Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 45

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 460
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

İş Hukuku. 19

İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep -Haklı Neden Ayrımı

Av. Harun ORUÇ.. 21

Belediye İktisadi TeşebbüslerindeÇalışan İşçilerin 6772 Sayılı Yasaya Göre İlave Tediye Ücret Hakkı

Av. Süleyman TOPAK.. 41

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 69

Çalışma Yaşamında Ön Plana Çıkan İşSağlığı ve Güvenliği Problemleri

Doç. Dr. Fuat BAYRAM.. 71

6331 Sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu Gereğince Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz ve Dava Yolları

Bünyamin ESEN (SGK SosyalGüvenlik Denetmeni) 85

 

Uzman Görüşleri 115

İş Kazaları ve MeslekHastalıklarına İlişkin Bazı Konuların Gözden Geçirilmesi

Çelik Ahmet ÇELİK.. 117

Maden ve Yeraltı İşlerinde İşSağlığı ve Güvenliğine İlişkin Gelişmeler

Doç. Dr. Saim OCAK.. 143

 

Karar İncelemesi 175

Mahkemenin Sendika Tüzüğünü İptalive Tüzükteki Kanuna Aykırılığın Giderilmesi (Karar İncelemesi)

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN.. 177

Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisiile İlgili Yargıtay Kararının İncelenmesi

Araş. Gör. Dr. Orhan ErsunCİVAN
Araş. Gör. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY.
185

Türk Sosyal Hukuku Mevzuatİzleme. 217

 

Yüksek Mahkeme Kararları 223

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 225

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararları 232

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları 277

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları 327

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları 338

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları 351

 

Gerekli Bilgiler. 389

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU.. 450

 

Mahkeme Kararları AramaDizinleri 451

Kavramlara Göre Arama Dizini 453

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 459

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU.. 460

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

İSTANBUL TEMSİLCİLERİ

Alper Yılmaz
Ayşe Çağla Akat
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Ebru Erginbay
Fikret İlkiz
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Reyhan Taniş
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin
  • İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep -Haklı Neden Ayrımı - Harun Oruç
  • Belediye İktisadi TeşebbüslerindeÇalışan İşçilerin 6772 Sayılı Yasaya Göre İlave Tediye Ücret Hakkı - Süleyman Topak
  • Çalışma Yaşamında Ön Plana Çıkan İşSağlığı ve Güvenliği Problemleri - Fuat Bayram
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu Gereğince Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz ve Dava Yolları - Bünyamin Esen