Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 46

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Temmuz 2015
Sayfa Sayısı : 470
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku 19
Yaş Dışında, Yaşlılık Aylığı Alma Koşullarını Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinde Yapacağı Feshin Türü
Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU 21
Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m. 118)
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN 47
Türk Hukuku’nda Haftalık Çalışma Süreleri
Araş. Gör. Aslıhan KAYIK 75

Sosyal Güvenlik Hukuku 87
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların 
Sigortalılığı
Yard. Doç. Dr.. Arzu ARSLAN ERTÜRK 89

Uzman Görüşleri 127
Yasa ve Yargıtay Kararlarında İhbar Önelli Fesih Bildiriminin 
Hüküm ve Sonuçları
Prof. Dr. Fevzi DEMİR 129
İş Güvencesi Hükümlerinin Geçerli Fesih Sebepleri Kapsamında Gözden Geçirilmesine İlişkin Birkaç Söz
Dr. Mustafa KILIÇOĞLU 149

Karar İncelemesi 179
Almanya’da İşsizlik Sigortasından Yararlanan Sigortalıya Türkiye’de Borçlanma ve Yaşlılık Aylığı Bağlanma Hakkı Verilebilir mi? 
Yersiz Ödeme Kapsamında Değerlendirilebilir mi?
Av. Çiğdem YORULMAZ 181Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme 191

Yüksek Mahkeme Kararları 197
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararları 199
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları 263
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları 319
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları 332
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları 343

Gerekli Bilgiler 397

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 458

Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 459
Kavramlara Göre Arama Dizini 461
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 467

LEGALBANK ABONELİK FORMU 469 


DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

İSTANBUL TEMSİLCİLERİ

Alper Yılmaz
Ayşe Çağla Akat
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Ebru Erginbay
Fikret İlkiz
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Reyhan Taniş
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin
  • Yaş Dışında, Yaşlılık Aylığı Alma Koşullarını Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinde Yapacağı Feshin Türü - Ünal Narmanlıoğlu
  • Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m. 118) - Mustafa Özen
  • Türk Hukuku’nda Haftalık Çalışma Süreleri - Aslıhan Kayık
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı - Arzu Arslan Ertürk