Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 47

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Aralık 2015
Sayfa Sayısı : 544
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

İş Hukuku

Doğum Yapan Kadın İşçilere Verilmesi Gereken Süt İznininÇalışma Süresinden Sayılma Özelliği ve Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. Münir EKONOMİ

Ekonomik ve Teknolojik Nedenlerle Fesihlerde GeçerlilikDenetimi

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Hacze İştirakte İşçi Alacaklarının Korunması

Öğr. Gör. Av. Ayşe ADIGÜZEL

İşe İade Davaları

Av. Leylan Demirağ AKTAŞ

 

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Politika Boyutuyla Türkiye – Almanya Sosyal GüvenlikSözleşmesinin Sosyal Haklar Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Alpay HEKİMLER

 

Uzman Görüşü

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili TarafındanYürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin YönetmelikHükümlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Saim OCAK

 

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme

 

Yüksek Mahkeme Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları

Gerekli Bilgiler

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 


DANIŞMA KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Devrim Ulucan
Fazıl Sağlam
Fevzi Şahlanan
Murat Demircioğlu
Nuri Çelik
Öner Eyrenci
Sarper Süzek
Ünal Narmanlıoğlu

İSTANBUL TEMSİLCİLERİ

Alper Yılmaz
Ayşe Çağla Akat
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Ebru Erginbay
Fikret İlkiz
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Necdet Okcan
Ömer Ekmekçi
Reyhan Taniş
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin
  • Doğum Yapan Kadın İşçilere Verilmesi Gereken Süt İzninin Çalışma Süresinden Sayılma Özelliği ve Hukuki Sonuçları - Münir Ekonomi
  • Ekonomik ve Teknolojik Nedenlerle Fesihlerde Geçerlilik Denetimi - Devrim Ulucan
  • Hacze İştirakte İşçi Alacaklarının Korunması - Ayşe Adıgüzel
  • İşe İade Davaları - Leylan Demirağ Aktaş
  • Sosyal Politika Boyutuyla Türkiye – Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Sosyal Haklar Üzerine Etkisi - Alpay Hekimler