Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 63

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 442
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 16/Sayı: 63
Yıl: 2019
İÇİNDEKİLER

İş Hukuku 883
Araştırma Makalesi
“Karşı Edimli” Rekabet Yasağı Sözleşmesinde İşverenin Yasaktan
Vazgeçme Hakkı
Prof. Dr. M. Polat SOYER 885
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Cumhurbaşkanı’nın Greve Müdahale Yetkisinin Hukuki Çerçevesi ve Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BAŞYİĞİT 899
665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sonrası İŞKUR’da Yaşanan
Değişimin Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÖRÜCÜ 931
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi
Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Diğer
Aktörler
Dr. Öğr. Üyesi Elif KÜZECİ
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KILIÇ 947
Spor Kulübü ve Antrenör Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve
Ana Esasları
Dr. Dr. Öğr. Üyesi Ümit ORHAN 993
Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıkların
Çözümünde Uygulanacak Kurallar ve Yetkili Merciler
Dr. Öğr.Üyesi K. Ahmet SEVİMLİ
Av. Yakub KIZILKAYA 1029

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme 1059

Yüksek Mahkeme Kararları 1063
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1065
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları 1086
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları 1146
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları 1157
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları 1171
Anayasa Mahkemesi Kararları 1235

Gerekli Bilgiler 1243

Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1287
Kavramlara Göre Arama Dizini 1289
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1295

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1297
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 1302
LEGALBANK ABONELİK FORMU 1303
KİTAP SİPARİŞ FORMU 1304


GENEL EDİTÖR

Münir Ekonomi

EDİTÖRLER KURULU

Dilek Salman
Mehmet Uçum
Münir Ekonomi

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Alpay Hekimler
Alper Yılmaz
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Devrim Ulucan
Ebru Erginbay
Fevzi Şahlanan
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Demircioğlu
Murat Özveri
Necdet Okcan
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Öner Eyrenci
Polat Soyer
Reyhan Taniş
Sarper Süzek
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Ünal Narmanlıoğlu
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEM KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu
  • “Karşı Edimli” Rekabet Yasağı Sözleşmesinde İşverenin Yasaktan Vazgeçme Hakkı - Polat Soyer
  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Cumhurbaşkanı’nın Greve Müdahale Yetkisinin Hukuki Çerçevesi ve Sonuçları - Özgür Başyiğit
  • 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sonrası İŞKUR’da Yaşanan Değişimin Etkileri - İbrahim Görücü
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Diğer Aktörler - Elif Küzeci, Şebnem Kılıç
  • Spor Kulübü ve Antrenör Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Ana Esasları - Ümit Orhan
  • Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Kurallar ve Yetkili Merciler - K. Ahmet Sevimli, Yakub Kızılkaya