Kategoriler

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 64

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 532
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1304-5962
ISSN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 16/Sayı: 64
Yıl: 2019
İÇİNDEKİLER

İş Hukuku 1325

Araştırma Makalesi
Gazetecilerin Ücret Hakkı
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA 1327
Alman İş Hukukunda Koşula Bağlı Bir Fesih Türü Olarak Değişiklik Feshi ile İlgili Genel Esaslar
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER 1351
İşçinin Kılık Kıyafetinin İş İlişkisine Etkisi
Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK 1369
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Normları ve Türk İş Hukuku Mevzuatı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ 1411
Çalışma Hayatında Şiddet ve Taciz
Dr. Mustafa KILIÇOĞLU 
Av. Elif ŞAHİN TAŞKIN 1449
İşçilik Alacaklarının Muaccel Olduğu Anlar ve Zamanaşımı Süreleri ile Zamanaşımı Bakımından Özellik Arz Eden Bazı Durumların Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış MUTLAY 
Arş. Gör. Bülent Ferat İŞÇİ 1491
İş Hukuku Açısından İbra Sözleşmesinin Geçerliliği Üzerine Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Atanur KARAAHMETOĞLU 1583

Sosyal Güvenlik Hukuku 1619
Araştırma Makalesi
İşyeri Dışında Meydana Gelen İş Kazaları (Sigortalının “Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda” Uğradığı İş Kazası)
Doç. Dr. Halil YILMAZ 1621

Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme 1643


Yüksek Mahkeme Kararları 1647
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları 1649
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları 1685
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararları 1692
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları 1700

Anayasa Mahkemesi Kararları 1747
Anayasa Mahkemesi Kararı 1749

Gerekli Bilgiler 1761

2019 Yılı Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1805
Kavramlara Göre Arama Dizini 1807
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1825

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1829
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 1834
LEGALBANK ABONELİK FORMU 1835
KİTAP SİPARİŞ FORMU 1836


GENEL EDİTÖR

Münir Ekonomi

EDİTÖRLER KURULU

Dilek Salman
Mehmet Uçum
Münir Ekonomi

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Ali Güzel
Ali Nazım Sözer
Ali Rıza Okur
Alpay Hekimler
Alper Yılmaz
Cengiz Özbilgin
Demet Tuna Aral
Devrim Ulucan
Ebru Erginbay
Fevzi Şahlanan
Fikret İlkiz
H. Hulki ÖZEL
Hasan GÜNÜÇ
Hatice UÇUM
Haydar AKSOY
Mehmet Anıl Arslanoğlu
Mehmet Ümit Erdem
Murat Demircioğlu
Murat Özveri
Necdet Okcan
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Öner Eyrenci
Polat Soyer
Reyhan Taniş
Sarper Süzek
Selma Bilgin
Sezen Gönenç Okcan
Ünal Narmanlıoğlu
Yörük Kabalak
Zafer Yeğin

HAKEM KURULU

Fevzi Şahlanan
Kübra Doğan Yenisey
Nuri Çelik
Ömer Ekmekçi
Ünal Narmanlıoğlu
  • Gazetecilerin Ücret Hakkı - Nuray Gökçek Karaca
  • Alman İş Hukukunda Koşula Bağlı Bir Fesih Türü Olarak Değişiklik Feshi ile İlgili Genel Esaslar - Alpay Hekimler
  • İşçinin Kılık Kıyafetinin İş İlişkisine Etkisi - Mehmet Nusret Bedük
  • Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Normları ve Türk İş Hukuku Mevzuatı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme - Ayşe Gül Kökkılınç
  • Çalışma Hayatında Şiddet ve Taciz - Mustafa Kılıçoğlu, Elif Şahin Taşkın
  • İşçilik Alacaklarının Muaccel Olduğu Anlar ve Zamanaşımı Süreleri ile Zamanaşımı Bakımından Özellik Arz Eden Bazı Durumların Değerlendirilmesi - Faruk Barış MUTLAY, Bülent Ferat İşçi
  • İş Hukuku Açısından İbra Sözleşmesinin Geçerliliği Üzerine Bir Değerlendirme - Atanur Karaahmetoğlu
  • İşyeri Dışında Meydana Gelen İş Kazaları (Sigortalının “Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda” Uğradığı İş Kazası) - Halil Yılmaz