Kategoriler

İş Hukukunda İşverenin Sorumluluğu (Asıl İşveren - Alt İşveren (Taşeron) - Görevli Mahkeme - Tanım ve Kavramlar Uygulama - Örnekler Yüksek Yargı Kararları)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

40,20
67,00
30,15

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Ağustos 2018
Sayfa Sayısı : 271
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-289-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitapta, İşverenin Sorumluluğu konusu uygulamaya yönelik olarak ele alınmıştır. Çalışmada genel bilgiler, konularına göre tasniflenmiş örnek dilekçe ve yazışmalar, örnek bilirkişi raporları ve Yargıtay İçtihatları yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1
KISALTMALAR V

BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM VE KAVRAMLAR

I. USÜL VE YARGILAMA 5
A. Genel İnceleme -Yargılama usulü 5
a. Görevli mahkeme 14
aa. Genel inceleme 14
bb. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 15
cc. İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukukî-kişisel bağımlılıktır. 16
dd.Tüzel kişilerde yönetim hakkı ile emir ve talimat verme yetkisi 
     organlarını oluşturan kişiler aracılığıyla kullanılır. 17
ee. 6100 sayılı HMK'nun 20. maddesine göre görevsizlik veya yetkisizlik 
      kararı verilmesi 18
b. Yetkili mahkeme 19
c. İşyeri 20
II. İŞVEREN TANIMI 20
A. Genel inceleme 20
a. Görevli mahkeme  - Asıl işveren –  Alt işveren 21
             Örnek İlk Derece Adli Yargı Kararı 21
aa. Resmi kurum veya kuruluşlar 21
bb. Tacir – ticari iş 22
b. Asıl işveren –  Alt işveren 28
aa. Asıl işveren 28
bb. Alt işveren  (Taşeron) 30
cc. Hizmet akdi – vekalet  sözleşmesi 32
dd. Sorumluluk esasları 34
c. İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 34
d. Muvazaa 35
aa. Genel inceleme 35
bb. Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin ızrar edilmesi ona 
     karşı bir haksız eylem niteliğindedir 37
cc. İhbar 41
dd. Alt İşverenlik Yönetmeliği 42
aaa. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve 
       İşyerinin Tescili 43

bbb. Alt İşverenlik Sözleşmesi, Asıl İşin Bölünmesi ve Muvazaanın 
       İncelenmesi 44
ccc. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık 
        gerektiren iş 44
ddd. Muvazaanın incelenmesi 45
eee. İnceleme sonucu yapılacak işlemler  45
e. İstisna Akti (Eser Sözleşmesi) 46
aa. Genel İnceleme 46
bb. Mevzuat incelemesi 46
cc. 506 sayılı Kanunun ”Üçüncü kişinin aracılığı” başlıklı 87 nci 
      maddesi 50
f. Arabuluculuk 52
g. Tebligat – hukuki dinlenilme hakkı - iyiniyet 52
h. Çırak ve Stajyerler 55
ı. İşe İade Davaları 55

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK YARGI KARARLARI

I. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVERENLE İLGİLİ  GÖREVLİ MAHKEME 57
II. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVERENLE İLGİLİ İNCELEME ESASLARI 85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEKLER

I. ÖRNEK DİLEKÇELER 173
II. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 193

EKLER
I. MEVZUAT 227
TÜRK BORÇLAR KANUNU 227
İŞ KANUNU 242
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 248
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 252
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
   DAİR YÖNETMELİK  258
YARARLANILAN  KAYNAKLAR 259