Kategoriler

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Kazaları - Tazminat - Rücu Davaları Uygulama - Örneklerle

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

680,00 544,00
340,00 272,00
445,00 356,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Ocak 2018
Sayfa Sayısı : 437
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-213-2
ISBN (Online) : 978-605-315-590-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada; iş kazaları ve tazminat davaları, yasalar ve yargılamaya konu olmuş uyuşmazlıklarla incelenmiş, ayrıca konuyla ilgili Yüksek Yargı Kararları ve mevzuata yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR V
ÖZET 1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
A.  İş Kazası – Rücuen Tazminat Davaları 5
a. Mevzuat - Genel inceleme 5
b. 7036 sy. İş Mahkemeleri Kanunu 9
c. İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları 11
d. İşverenin sorumluluğunun tespiti 16
e. Zararlandırıcı  olay kavramı 17
f. İş kazalarında zamanaşımı 18
g. Maluliyet 19
B. Sosyal Güvenlik Hukuku  Davalarında  Araştırma  ve İnceleme Esasları 21
a. Maddi tazminat 21
b.  Tazminat  şartları 23
c.  Manevi tazminat 25
d. Kaçınılmazlık Kavramı 26
e. Bilirkişi İncelemesi 28
İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEK DİLEKÇELER
I.  ÖRNEK DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR 35
İŞ KAZASI TESPİTİ DİLEKÇESİ 35
İŞ KAZASI  VE  SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEP 
DİLEKÇESİ 37
MANEVİ VE MADDİ BELİRSİZ TAZMİNAT DAVASI 39
MANEVİ TAZMİNAT CEVAP DİLEKÇESİ 41
HMK 107 VE BİLİRKİŞİ RAPORU UYARINCA EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI DİLEKÇESİ 42
RÜCUEN ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ  I 44
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ II 45
RÜCUEN TAZMİNAT DİLEKÇESİ III 46
RÜCUEN TAZMİNAT DİLEKÇESİ  IV 48
İŞ BAŞMÜFETTİŞİ TARAFINDAN TUTULAN TUTANAK 49
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE  MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ I 51
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ  II 54
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ  III 56
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DİLEKÇESİ  IV 60
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ V 63
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DİLEKÇESİ VI 65
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DİLEKÇESİ VII 67
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DİLEKÇESİ VIII 69
İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ IX 70
İŞ KAZASINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ 72
İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA DAVASINDA CEVAP DİLEKÇESİ 76
II. İŞ MAHKEMESİ TENSİP VE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 78
TENSİP TUTANAĞI I 78
ÖN İNCELEME TENSİP TUTANAĞI  II 80
İHZAR MÜZEKKERESİ 81
HARÇLANDIRMA FORMU 82
RÜCUEN TAZMİNAT - TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ I 83
RÜCUEN TAZMİNAT - TENSİP ZAPTI ÖRNEĞİ II 85
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 88
III. İŞ KAZASIYLA İLGİLİ ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 88
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT I 88
İŞ KAZASI SONUCU MADDİ - MANEVİ TAZMİNAT II 92
YARALAMALI İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT 99
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - EK RAPOR 106
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - EK HESAPLAMA 110
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KUSUR 
ORANI I 115
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT -  KUSUR 
ORANI II 119
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT -   KUSUR ORANI III 124
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KUSUR ORANI IV 130
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KUSUR ORANI V 134
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KUSUR ORANI VI 137
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT VII 141
İŞ KAZASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT VIII 145
KUSUR ORANININ TESPİTİ 149
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT & TAKSİRLE YARALANMAYA 
SEBEP OLMA I 153
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  TAKSİRLE YARALANMAYA SEBEP OLMA II 156
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ ÖZETLER )
A. GÖREVLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 161
B. YETKİYLE  İLGİLİ İÇTİHATLAR 166
C.  ZAMANAŞIMI  İLE  İLGİLİ İÇTİHATLAR 170
D. USÜL VE YARGILAMA İLE  İLGİLİ İÇTİHATLAR 200
EKLER
MEVZUAT
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 339
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 379
III. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 407
IV.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İLE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ 421
YARARLANILAN  KAYNAKLAR 425