Kategoriler

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 1

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 252
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2717-9125
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İSTANBUL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: 1/Sayı: 1/Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

Makaleler 19
Araştırma Makalesi
Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin 190 Sayılı
ILO Sözleşmesi -Aile İçi Şiddet-Çalışma Yaşamı İlişkisi-
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 21
Aile Arabuluculuğunun Felsefesi
Prof. Dr. Selma ÇETİNER 43
Türkiye’de Üretimine Başlanmış Yeni Bombanın Adı Kıdem Tazminatı mı?
Prof. Dr. Berin ERGİN 55
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ 93
Yeni Normal Düzeninde Kamu Yönetimi ve Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM
Av. Alinur DENGİZ, LL.M 135
Joker Filmi ve Suç: Kriminolojide Anomi ve Gerilim Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme
Arş. Gör. M. Gönenç HACALOĞLU 163
Almanya’da Cinsel Suçlarda İfadeye İlişkin Sorunlar ve İfadelerin
İnandırıcılığına Dair Kısa Değerlendirme
Ceyda AYDIN 175

Uzman Görüşleri 185
Dr. Andrew Mango’nun Atatürk’ün Evrenselliği Üzerine Bir
Konuşmasına Sunuş
Prof. Dr. Rona AYBAY 187
Konsolosluk Binasında İşlenen Cinayet:
“Kaşıkçı” Olayı Bazı Gözlemler, Saptamalar ve Düşünceler
Prof. Dr. Rona AYBAY 193
Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti
Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR 205

Karar İncelemesi 227
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun “Su Dolu Pet Şişe Silâh Değildir” Kararı
Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ 229

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 247

GENEL EDİTÖR/EDİTÖR YARDIMCISI

Gülce Erek
M. Gönenç Hacaloğlu
Ural Aküzüm

YAYIN KURULU

Berin Ergin
Fazıl Sağlam
Kerim Atamer
Rona Aybay
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner

HAKEM KURULU

Berin Ergin
Didem Algantürk Light
Erdal Yerdelen
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Rona Aybay
Samim Ünan
Selma Çetiner
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner
Ural Aküzüm

DANIŞMA KURULU

Didem Algantürk Light
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Nur Centel
Nuray Ekşi
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Samim Ünan
Selma Çetiner
Serap Keskin Kiziroğlu
Ş. Haluk Günuğur
Ural Aküzüm
 • Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin 190 Sayılı ILO Sözleşmesi -Aile İçi Şiddet-Çalışma Yaşamı İlişkisi- - Gülsevil Alpagut
 • Aile Arabuluculuğunun Felsefesi - Selma Çetiner
 • Türkiye’de Üretimine Başlanmış Yeni Bombanın Adı Kıdem Tazminatı mı? - Berin Ergin
 • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Gülsün Ayhan Aygörmez
 • Yeni Normal Düzeninde Kamu Yönetimi ve Hukuk - Ural Aküzüm, Alinur Dengiz
 • Joker Filmi ve Suç: Kriminolojide Anomi ve Gerilim Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme - M. Gönenç Hacaloğlu
 • Almanya’da Cinsel Suçlarda İfadeye İlişkin Sorunlar ve İfadelerin İnandırıcılığına Dair Kısa Değerlendirme - Ceyda Aydın
 • Dr. Andrew Mango’nun Atatürk’ün Evrenselliği Üzerine Bir Konuşmasına Sunuş - Rona Aybay
 • Konsolosluk Binasında İşlenen Cinayet: “Kaşıkçı” Olayı Bazı Gözlemler, Saptamalar ve Düşünceler - Rona Aybay
 • Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti - Ş. Haluk Günuğur
 • Yargıtay Ceza Genel Kurulunun “Su Dolu Pet Şişe Silâh Değildir” Kararı - Gülsün Ayhan Aygörmez