Kategoriler

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 2

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 462
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2717-9125
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İSTANBUL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: 1/Sayı: 2/Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

Makaleler 271
Araştırma Makalesi
Karşılaştırmalı Hukukta Evlât Edinme
Prof. Dr. Selma ÇETİNER 273
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır mı: İstanbul Sözleşmesi Hükümleri ile Uygulama ve Denetim Mekanizmalarının Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Elif Naz ARIKAN ÇİFTÇİ 295
Sokağa Çıkma Yasağı “Olağan Hukuk Rejiminde” Başvurulabilen Bir Tedbir midir?
Arş. Gör. Ahmet EĞİLMEZ 325
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde “İlave İş” Sorunu: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Oğuzhan USLU 345
Milletlerarası Hukukta Sınıraşan Akiferlerin Yönetimi
Öğr. Gör. Nurçin KÜÇÜKYAZICI 359
Açık Bankacılık Kapsamında Unutulma Hakkına Bakış
Av. Zeynep EKİNCİ 383
New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Esas Bakımından Geçerliliği
Av. Melis SILACI KORKMAZ 415
Hassas Verilerin Korunması Bakımından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
Av. Simay Mukaddes SÖĞÜTOĞLU 433
Geçmişten Günümüze Kadın ve Hakları
Muhammet Tuğrul DURANOĞLU 473
Dil Kullanımı ve Şiddet
Zeynep HESAPDAR 505

Uzman Görüşleri 541
Hukuki, Sosyal, Kültürel Açıdan Darülfünundan Üniversiteye Yolculuğun Atatürk İlkeleri Bağlamında Değerlendirmesi
Prof. Dr. Berin ERGİN 543
Eski ve Yeni Dünya Düzeni (Yunanistan’la Yaşanan İkili Sorunlar ve Bir Tarihi Mektup)
Prof. Dr. Ş. Haluk GÜNUĞUR 615

Sermaye Piyasası Hukuku ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin Şirketleşme, Halka Arz ve Sermaye Artırımı Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM 637

Sempozyum Bildirisi 673
Taşıyanın Sorumluluğunda Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yeni Sorunlar
Prof. Dr. Kerim ATAMER 675

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 707

EDİTÖR YARDIMCISI

Gülce Erek
M. Gönenç Hacaloğlu
Ural Aküzüm

YAYIN KURULU

Berin Ergin
Fazıl Sağlam
Kerim Atamer
Rona Aybay
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner

DANIŞMA KURULU

Berin Ergin
Didem Algantürk Light
Erdal Yerdelen
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Rona Aybay
Samim Ünan
Selma Çetiner
Ş. Haluk Günuğur
Tayfun Akgüner
Ural Aküzüm

HAKEM KURULU

Didem Algantürk Light
Fazıl Sağlam
Gülsevil Alpagut
Gülsün Ayhan Aygörmez
Havva Karagöz
İbrahim Hamdi Yasaman
Kerim Atamer
Mazlum Doğan
Nur Centel
Nuray Ekşi
Orhan Çekiç
Osman Yılmazcan
Samim Ünan
Selma Çetiner
Serap Keskin Kiziroğlu
Ş. Haluk Günuğur
Ural Aküzüm
 • Karşılaştırmalı Hukukta Evlât Edinme - Selma Çetiner
 • İstanbul Sözleşmesi Yaşatır mı: İstanbul Sözleşmesi Hükümleri ile Uygulama ve Denetim Mekanizmalarının Değerlendirilmesi - Elif Naz ARIKAN
 • Sokağa Çıkma Yasağı “Olağan Hukuk Rejiminde” Başvurulabilen Bir Tedbir midir? - Ahmet EĞİLMEZ
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde “İlave İş” Sorunu: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme - Oğuzhan USLU
 • Milletlerarası Hukukta Sınıraşan Akiferlerin Yönetimi - Nurçin KÜÇÜKYAZICI
 • Açık Bankacılık Kapsamında Unutulma Hakkına Bakış - Zeynep EKİNCİ
 • New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Esas Bakımından Geçerliliği - Melis SILACI KORKMAZ
 • Hassas Verilerin Korunması Bakımından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu - Simay Mukaddes SÖĞÜTOĞLU
 • Geçmişten Günümüze Kadın ve Hakları - Muhammet Tuğrul DURANOĞLU
 • Dil Kullanımı ve Şiddet - Zeynep HESAPDAR
 • Hukuki, Sosyal, Kültürel Açıdan Darülfünundan Üniversiteye Yolculuğun Atatürk İlkeleri Bağlamında Değerlendirmesi - Berin Ergin
 • Eski ve Yeni Dünya Düzeni (Yunanistan’la Yaşanan İkili Sorunlar ve Bir Tarihi Mektup) - Prof. Dr. Ş. Haluk GÜNUĞUR
 • Sermaye Piyasası Hukuku ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin Şirketleşme, Halka Arz ve Sermaye Artırımı Süreçlerinin Değerlendirilmesi - Ural Aküzüm
 • Taşıyanın Sorumluluğunda Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yeni Sorunlar - Kerim Atamer