Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2006 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00

Toplam

Basım Tarihi : 2006
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeleri

Editörler Kurulu

İl Han Özay
Nevhis Deren-Yıldırım
Rona Serozan

Danışma Kurulu

Haluk Kabaalioğlu
Hamdi Mollamahmutoğlu
Köksal Bayraktar
Lale Sirmen
Polat Soyer

Yayın Kurulu

Başak Baysal Erman
Elif Başkaracaoğlu
Emine Yazıcıoğlu
Fulya Eroğlu
R. Barış Erman
Serdar Talas

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2006 Sayı 1

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2006 Sayı 2

 • Türkiye Futbol Federasyonunun Türk İdare Teşkilatı İçindeki Yeri - Kahraman Berk
 • Kamulaştırma Sürecinde Dava Açma Süresine Örnek Bir Olay - Kahraman Berk
 • Sözleşme Kavramı Açısından Dayanışma-Hınç (Ressentiment) Karşılaştırması - Yasemin Işıktaç
 • Türk Anayasacılığına Hâkim Olan Felsefî Eğilimler - Dadaşhan Celaleddin Kavas
 • Uygarlık, Modernite ve Medeniyet Sözcüklerinin Hukuka Bakan Yüzü - Rukiye Akkaya Kia
 • Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti - Mehmet Tevfik Özcan
 • Kadın Sünneti: Etnomerkezci Önyargılardan Kültürel Dinamikleri Dikkate Alan Bir Yaklaşıma Doğru - Berke Özenç
 • Kamu Yönetiminde Etik ve Türk Kamu Yönetiminde Etik Hakkında Yeni Yasal Düzenlemeler - Cüneyt Yüksel
 • Fransız Borçlar Hukuku Reformuna İlişkin Ön Tasarıya (Avant-Projet de Réforme du Droit des Obligations) Genel Bir Bakış - Başak Baysal
 • Ius Respondendi’ye İlişkin Bazı Görüşler - Seldağ (Güneş) Ceylan
 • Konişmentodan Çarter Partiye Yapılan Atıfla Tahkim Anlaşmasının Kurulması Meselesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki Hükmün Değerlendirilmesi - Duygu Damar
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi - Suat Sarı
 • Taşınmaz Rehni - Rona Serozan
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 12.12.2002 Tarihli Kararının İncelenmesi - Tülay Aydın
 • Devlet Oluşumunun Temeli Olarak Fetihten Rızaya: Ruanda Üzerine Düşünceler - İzzet Mert Ertan, Mahmood Mamdanı
 • Bazı Eleştirel Hukuk Teorilerinin Eleştirisi - Serkan Gölbaşı, Robert W. Gordon
 • Bir Tüzel Kişi Olarak Taht - Ülker Yükselbaba, Frederic W. Maitland

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2006 Yılı Aboneliği Sayıları