Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2007 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00

Toplam

Basım Tarihi : 2007
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeleri

Editörler Kurulu

İl Han Özay
Nevhis Deren-Yıldırım
Rona Serozan

Danışma Kurulu

Haluk Kabaalioğlu
Hamdi Mollamahmutoğlu
Köksal Bayraktar
Lale Sirmen
Polat Soyer

Yayın Kurulu

Başak Baysal Erman
Elif Başkaracaoğlu
Emine Yazıcıoğlu
Fulya Eroğlu
İzzet Mert Ertan
R. Barış Erman
Saadet Yüksel
Serdar Talas

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2007 Sayı 1

 • İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri - Taner Ayanoğlu
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Düzenleme Yetkisi ve TAPDK Örneği - Taner Ayanoğlu
 • Geçmişten Bugüne Türk Vergi Yargısı - Cengizhan Hatipoğlu
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Keşif ve Yer Gösterme - Ali Kemal Yıldız
 • Satımda Edim ve Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi - S. İrem Çakırca
 • Ölüm Sonrası Hatırayı Koruma Doktrini Ve Ölüm Sonrası Kişiliğin Korunması Teorisi - Ümit Gezder
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Tek Kişilik Anonim Ortaklık ve Tek Kişilik Limited Ortaklık - Gökmen Gündoğdu
 • Banka Kredi Sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler - İlhan Helvacı
 • Sanayi İşletmelerinde Ticari İşletme Rehni Üzerine - İlhan Helvacı
 • Yoksulluk Nafakası - Azra Arkan Serim
 • Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali - Kübra Yetiş-Şamlı
 • Verginin Hukuka Aykırı Tahsil Edildiğine İlişkin Verilen Yargı Kararları Üzerine İade Edilecek Vergilerde Mükellefin Uğradığı Zararın Giderilmesi ve Bu Konuya İlişkin Bir Danıştay Kararı - Erdem Ateşağaoğlu
 • Kelsen ve Uluslararası Hukuk - Elif Başkaracaoğlu, François Rigaux

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2007 Sayı 2

 • Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi - İrfan Akın
 • İdare Hukukuna ve İdari Yargıya İlişkin Değerlendirmeler –I- - Kahraman Berk
 • Türk Ceza Yasası’nda Terk Suçu (TCK m.97) - Özlem Yenerer Çakmut
 • Teşebbüs Kurumu ve Kıbrıs Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Pervin Aksoy İpekçioğlu
 • Ceza Muhakemesinin Amacı - Hakan Karakehya
 • Osmanlı Modernleşmesi Bağlamında, Osmanlı Devleti’nin Eğitim ve Öğretim Sisteminde Yapılan Değişiklikler (Reformlar) - Cihan Osmanağaoğlu
 • Mahmud Fuad’ın “Fransa’da Bir Mekteb-i Hukuk” Adıyla Yayınlanmış Yazısının Transkripsiyonu - Cihan Osmanağaoğlu
 • Mirasın Paylaşılmasında Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (MK m.652) - Ümit Gezder
 • Anonim Ortaklık ile İşçileri Arasındaki İlişkide Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Durumu - Gökmen Gündoğdu, Hasan Kaplan
 • Denkleştirme ve Tenkis Davalarında Parası Mirasbırakan Tarafından Ödenerek Mirasçılardan Biri Adına Alınan Taşınmazların Durumu - Emrehan İnal
 • Türk Hukukunda İmalatçının Sorumluluğuna Genel Bir Bakış - Zeynep Derya Tarman
 • Miras Sözleşmesindeki İki Taraflı Bağlayıcı Kayıtla Vakıf Kurulması - Göktürk Uyan
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Zaman Çarteri Sözleşmesi - M. Fehmi Ülgener
 • Müteahhidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklarını Üçüncü Şahıslara Devri ve Sonuçları - Mehmet Deniz Yener
 • Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi - Emre Esen
 • İsrail Hukukunun Osmanlı Mirası - Serkan Gölbaşı, Assaf Likhovski
 • Ombudsman – Bugünün Değişen İhtiyaçlarının Karşılanması The Ombudsman- Meeting Today’s Changing Needs - Nilay Arat, Kerstin André

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2007 Yılı Aboneliği Sayıları