Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2008 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00

Toplam

Basım Tarihi : 2008
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Halil Akkanat
M. Tufan Öğüz
Mehmet Semih Gemalmaz
Rona Serozan
Yasemin Işıktaç

Danışma Kurulu

Cumhur Özakman
Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
Haluk Kabaalioğlu
Hamdi Mollamahmutoğlu
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
metin feyzioğlu
Mustafa Akkaya
Oğuz Atalay
Polat Soyer
Serap Helvacı
Şahin Akıncı

Yayın Kurulu

Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
Didem Akalp Demirtabak
Fatih Tahiroğlu
H. Burak Gemalmaz
Mehmet Serkan Ergüne
Mustafa Göktürk Yıldız
Nilay Arat
Serdar Talas
Seyit Rasim Doru
Tülay Aydın Ünver
Zehra Şeker Oğuz
Zekeriya Kurşat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2008 Sayı 1

 • Küreselleşme ve Egemenlik Kavramının Değişmesine Yol Açan Etmenler - Hacer Soykan Adaoğlu
 • Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik - Gökçe Çataloluk
 • Almanya’da Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulaması - Ahmet M. Güneş
 • İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu - Hakan Karakehya
 • Modern Cezalandırma Sistemlerinin Büyük Anlatıları - Hakan Karakehya
 • Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Zina Suçu ve Cezası - Cihan Osmanağaoğlu
 • Türkiye’de Çocukların Evlerini Terkederek Sokakta Yaşamalarında Sorumlular ve Sorumlulukları - Sevgi Usta Sayıta
 • İdarenin Sorumluluğu Üzerine Düşünceler - Hasan Nuri Yaşar
 • Habermas’ın Prosedüralist Hukuk Paradigması, Haklar Sistemi ve Hukuk Devleti - Ülker Yükselbaba
 • İsviçre Federal Mahkemesi’nin Yakınların Manevi Tazminat Taleplerine Uygulanacak Zamanaşımı Süresine İlişkin Bir Kararının İncelenmesi ve Kararda Varılan Sonucun Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi - Arzu Genç Arıdemir
 • Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu Olmasına İlişkin Hukukî Sorunlar - Mehmet Serkan Ergüne
 • Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu - Zekeriya Kurşat
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 9.2.2005 Tarihli Kararının İncelenmesi - Didem Akalp Demirtabak
 • Gönderilenin Yükü Almamasına Rağmen Demoraj (Konteyner İşgaliye) Ücretinden Sorumlu Olduğu Yönündeki Yargıtay Uygulaması Üzerine Karar İncelemesi - Zehra Şeker Oğuz
 • Hukuku Felsefi Olarak Düşünmek - Barkın Asal, Bjarne Melkevik
 • Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar - Tülay Aydın Ünver, Hannes Rösler
 • Hukuk ve Güncel Sorunlar Avrupa Birliği İdare Hukuku/Önsöz - Saadet Yüksel, Francesca Bignami

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2008 Sayı 2

 • Mahkemelerce Ciddi Bulunmayan Anayasaya Aykırılık İddialarının Gerekçeli Olarak Karşılanmaması Sorunu Adil Yargılanma ve Etkili Başvuru Hakkı İlkeleri Bağlamında Konunun İrdelenmesi - Selami Demirkol
 • Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Duruşma - Gamze Gümüşkaya
 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Çevre Hukuku - Ahmet M. Güneş
 • Çağdaş Hukuki Formalizm ve Ernest Weınrıb’in Yaklaşımı - Sercan Gürler
 • Türkiye Demokrasilerin Neresinde? Demokrasi Tiplemeleri Işığında Türkiye Örneğine Yeni Bir Bakış Denemesi - Osman Nuri Özalp
 • Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar (Tck M. 185, 186, 187) - Mustafa Özen
 • AİHM ve Danıştay Kararlarının Ardından Zorunlu Din Dersleri Sorunu - Berke Özenç
 • Kamusal Alan Modelleri ve Bu Modellerin Bağlamları - Ülker Yükselbaba
 • İptal Davalarında (Kişisel) Menfaat İhlalinin Genişlemesi: İktisadi Rekabet - Cemil Kaya
 • Öncelenmiş Borca Aykırılığın Sonuçları - Başak Başoğlu
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Dair Bazı Düşünceler - Sanem Aksoy Dursun
 • Akılcı İlaç Kullanımında Hekimin ve Eczacının Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü - Çağlar Özel, Burcu G. Özcan Büyüktanır
 • Anonim Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Durumu - Ali Paslı
 • Hukuki Pozitivizmin Gelecegi - Gökçe Çataloluk, Eugenio Bulygin
 • Hukuki Pozitivizm Sürdürülebilir Bir Hukuk Kuramı mıdır? - Manuel Atienza, Gökçe Çataloluk
 • John Austin ve Döneminin Alman Hukuk Felsefesi - İzzet Mert Ertan, Andreas B. Schwarz
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire Moghaddas V. Türkiye Davası - Nuray Ekşi
 • Suçlar ve Savunmalar Hakkında Fletcher’in Görüşleri - Elif Bekar, John Gardner

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2008 Yılı Aboneliği Sayıları