Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2010 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

42,00

Toplam

Basım Tarihi : 2010
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Aydın Gülan
Halil Akkanat
Mehmet Semih Gemalmaz
Yasemin Işıktaç

Danışma Kurulu

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Yayın Kurulu

Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
Fatih Tahiroğlu
Mustafa Göktürk Yıldız
Selman Dursun
Serdar Talas
Seyit Rasim Doru
Zekeriya Kurşat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2010 Sayı 1-2

 • Bilim Özgürlüğü - Esra Atalay
 • Johannes Althusius’da Simbiyosis, Halk Egemenliği, Devlet ve Direnme Hakkı - H. Burak Gemalmaz
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. Maddesi Uyarınca İdareye Yapılan Her Yeni Müracaatın Dava Açma Süresini Canlandırması - Cemil Kaya
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçundan Sorumluluk ve Bu Konudaki Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi - Seydi Kaymaz, Ali Emrah Bozbayındır
 • Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu (Ban K. M.158) - Erkan Sarıtaş
 • Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları - Zeynel T. Kangal
 • Medeni ve İdari Yargıda Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi - Cemil Kaya, Recep Akcan
 • Alman Usul Hukukunda Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışı Çözüm Yolları ve Mediation - Abdurrahman Kavasoğlu
 • Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması - Şölen Külahçı Serengil
 • Alman Sağlık Sisteminde Hastaneler ve Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu - Erhan Temel
 • Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması - Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
 • Modern Alman Ceza Muhakemesi Hukukundaki Gelişmeler - Aykut Ersan, Gereon Wolters

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2010 Yılı Aboneliği Sayıları