Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2015 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00

Toplam

Basım Tarihi : 2015
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Editörler Kurulu

Adem Sözüer
Ayşenur Tütüncü
Halil Akkanat
Yasemin Işıktaç

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Akif Genç
Altan Rençber
Batuhan Baytaz
Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
Fatih Tahiroğlu
Mevlüt Göl
Mustafa Göktürk Yıldız
Selman Dursun
Serdar Talas
Seyit Rasim Doru
Zekeriya Kurşat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2015 Sayı 1

 • Atina’daki Demokrasiden Orta Çağ’a Kadının Dünyası ve Kadın Filozoflar - Rukiye Akkaya Kia
 • Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının “Başvuru Yollarının Tüketilmesi” Ölçütü Açısından Değerlendirilmesi - Hakan Sabri Çelikyay
 • Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi - Selman Dursun, Ali Emrah Bozbayındır
 • Türk Ceza Hukuku Açısından Kısırlaştırma (TCK Md. 101) - Rahime Erbaş
 • Bir Klasik Eser Olarak Carl Schmitt’in “Anayasa Öğretisi” - Ece Göztepe
 • İşe Başlama Bildiriminin Yapılmamasının Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi ve Bunu Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri - Cengizhan Hatipoğlu
 • Türk ve Fransız İdari Yargılama Hukukunda Danıştay Üyelerinin İdari Görev Üstlenmeleri ve Bağımsızlıkları - Faruk Turinay
 • Anayasaların Başlangıç Kısımları - Peri Uran
 • Tabii Hukuk Teorisi Bağlamında Hukukun Etik Karakteri ve Etik (Meriyeti) Geçerliliği - Şahban Yıldırımer
 • Kredi Kartı Sözleşmelerinin Bağlı Tüketici Kredisi Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu - Ayça Akkayan Yıldırım
 • 2005/29/AT Haksız Ticari Uygulamalar Direktifinde Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri ve Uygulama Örnekleri - Mehmet Ali Aksoy
 • Sermaye Şirketleri Hukukunda Vadeli Alacağın Sermaye Olarak Konulması Yasağı - Mehmet Fatih Arıcı
 • Hatır İçin Taşıma - Yasemin Durak, Turan Şahin
 • HMK ve TMK Çerçevesinde Evlat Edinme ve Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davasına İlişkin Bazı Tespitler - Evren Koç
 • Taşıyanın “Fiili Taşıyanın Hata ve İhmallerinden” Doğan Sorumluluğu İle Yararlanabileceği Sorumsuzluk Şartı - Nil Kula Değirmenci
 • Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası -TTK m. 531 Üzerine Düşünceler- - N. Füsun Nomer Ertan
 • Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Işığında Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı - Meliha Sermin Paksoy
 • Avrupa Anayasa Hukuku Metodolojisi Üzerine Düşünceler - Philipp Dann , Volkan Aslan
 • Derinden Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yazımı: Aşamalı Yaklaşım - Hanna Lerner, Elif Eren Koç
 • Özelleştirmeye Anayasal Yaklaşımlar: Neo-Liberal Anayasacılığın Ağırlığı Üzerine Bir İnceleme - David Schneiderman , Umut Koloş
 • Miras Hukukunun Gelişim Süreci: Sosyo-Ekonomik Planda ve Hukuk Politikasında Yaşanan Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Miras Hukukunun Gelişimi Üzerindeki Etkileri - Meliha Sermin Paksoy, Rona Serozan
 • Ahrens, Der Wettbewerbsprozeβ (Haksız Rekabet Davası), Ein Praxishandbuch (=Uygulama Kitabı), 7. Bası, Köln 2013 İsimli Eser ve Türk Haksız Rekabet Hukuku Açısından Düşündürdükleri - Nevhis Deren-Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2015 Sayı 2

 • Gustav Radbruch Düşüncesinde Dönemsel Vurgu Değişimi - Melike Belkıs Aydın
 • 6638 Sayılı Kanun ile PVSK ve CMK’da Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Batuhan Baytaz
 • Devlet Memurluğuna Alınma Şartlarından Biri Olarak Mahkûmiyet - Seyit Rasim Doru
 • Sözleşmeli Personel İstihdamı Üzerine Hukuki Bir İnceleme: KİT Sözleşmeli Personeli Örneği - Mehmet Rauf Karslı
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Mekân Yasakları - Berke Özenç
 • Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmalarına Dair Anayasal Değerlendirme: Başkanlık Sistemindeki ve Parlamenter Sistemdeki Kurumsal Değişkenler - Saadet Yüksel
 • Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış - Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
 • Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Yorumlanması - Işıl Ergeç
 • Kanada ve Türk Hukukunda Milletlerarası Tahkime İlişkin Bazı Hükümlerin Mukayeseli İncelenmesi - Hande Gül KÜÇÜKKAYA
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 1998 Alman Taşıma Hukuku Reformu Işığında Forvarder Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Forvarder Teriminin Karşılığı - Sinan Misili
 • Külli Takip Sisteminin Verimliliğini Arttırma Bakımından Bir Romanist Ülkenin Geçirdiği Değişim: Fransa Örneği ve Türk Hukuku Bakımından Düşündürdükleri - Mert NAMLI
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Uyuşmazlık Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk Modeli - Seda Özmumcu
 • Türk Miras Hukukunda Mirasın Kazanılmasında Halefiyet Türleri ve Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki Yansımaları - A. Elif Ulusu Karataş
 • Hukuk Felsefesi Neye Dairdir? Hukuk Kuramları, Tanımları, Kavramları Ya Da Kavrayışları mı? - Uğur Dinç, Michael D. Bayles
 • Kodifikasyon - Avrupa Ortak Satım Hukuku Arifesinde Kıta Avrupası Deneyimlerinin Değerlendirilmesi- - Reinhard Zimmermann, Ece Baş Süzel, Meliha Sermin Paksoy

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2015 Yılı Aboneliği Sayıları