Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

168,00

Toplam

Basım Tarihi : 2016
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Akif Genç
Altan Rençber
Barış Demirsatan
Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
F. Pelin Tokcan
Fatih Tahiroğlu
Fethi Gedikli
Gökhan Sümer
Seyit Rasim Doru
Tuba Topçuoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2016 Sayı 1

 • Bütçe Hukukunda Bir Tartışma: Sayıştay'ın Performans Denetimleri Yerindelik Denetimi Sayılır mı? - Ferhat Akbey, Müzeyyen Eroğlu Durkal
 • Friedrich Carl Von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği - Kasım Akbaş
 • Avrupa Birliği Hukukunda Hukukun Genel İlkeleri - Ahmet Burak Bilgin
 • Almanya’da Hukukçuların Zihniyeti, Hukukun Temel Bilimleri ve Hukuk Tarihçiliği Prof. Em. Dr. Dr. H.C. Mult. Michael Stolleis ile Söyleşi - Muhammed İkbal İmamoğlu
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Bazı Değerlendirmeler - Seydi Kaymaz
 • Feminist Perspektiften Hukuk - Ülker Yükselbaba
 • Postmodernizm ve Hukuk - Ülker Yükselbaba
 • Elektronik Tebligat - Ayşe Ece Acar
 • 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmacağı Sorunu - Nejat Aday
 • Geç Ortaya Çıkan Bedensel Zararların Tazmini Taleplerinde Uygulanacak Zamanaşımının Yeni Eğilimler Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Ayça Akkayan Yıldırım
 • Tebliğ Yokluğu - Derya Belgin Güneş
 • Kentsel Dönüşüme İlişkin Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 04.11.2015 Tarihli Kararına İlişkin İnceleme ve Değerlendirmeler - Bilgehan Çetiner
 • Yoksulluk Nafakası - Burçak Çitak
 • Tebligat Kanunu Ek Madde 1’e Göre Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat - Akif Genç
 • Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurusu - Gamze Gümüşkaya
 • İcra ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler - Alper Tunga Küçük
 • Satım Sözleşmelerinde Ayıptan ve Zapttan Sorumsuzluk Anlaşması - M. Tolga Özer
 • Adres Değişikliği Halinde Tebligat - Vildan Peksöz
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunundaki Bazı Boşluklar - Zeynep Özgenç, Kamuran Reçber
 • Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler - Fatih Tahiroğlu
 • Türk Boğazları’ndan Geçiş Yapan Yabancı Ticaret Gemilerin İhtiyati Haczi Sorunu - Fevzi Topsoy
 • Bankacılık Faaliyetlerinde Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Alınan Ücret ve Masraflar İle Bunların İadesi - Alper Uyumaz, İdris Akdağ
 • Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızasına ve Bu Rızanın Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Gereğince Gerçek Kişilerin Taraf Olduğu Kişisel Güvence Verilmesine İlişkin Diğer Sözleşmelerde De Bulunmasına Dair Türk Borçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi - Türker Yalçınduran
 • Hayali Rıza: Ulusarararası Hukuk Kuramında Demokratik Liberalizm - Gerry J Simpson , Berrak B. Dilaver
 • M.S. v. İsveç Davası Hüküm Strazburg 27 Ağustos 1997 (74/1996/693/885) - Seyit Rasim Doru

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2016 Sayı 2

 • İnsan Hakları Hukuku Açısından Dine Hakaret Olgusu - Yusuf Enes Kaya
 • Hukukun Erdemi ve Fuller’ın Ahlakları - O. Vahdet İşsevenler
 • İngiltere’den Türkiye’ye Yapılacak Adli Tebligatın Hukuki Rejimi - Murat Atalı, Ersin ERDOĞAN
 • Alacaklının Temerrüdü mü Haksız Elatma mı? Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2015 Tarihli ve E.2015/983 K. 2015/1638 Sayılı Kararının İncelenmesi - Tuba BİRİNCİ UZUN
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi - Mesut Serdar Çekin
 • Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi - Mesut Serdar Çekin
 • Avusturya Yargı Kararları ve Öğretisi Işığında Finansal Açıdan Aşırı Yük Getiren Kefalet Sözleşmelerinin Ahlaka Aykırılık Denetimi - Ahmet Hakan Dağdelen
 • Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi - Barış Demirsatan
 • Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK m. 27 - H. Kübra Ercoşkun Şenol
 • Anonim Şirket Payı Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması - Mehmet Serkan Ergüne
 • Nişanın Bozulmasında Maddi Tazminat - Mehmet Serkan Ergüne
 • Sınırlı Ayni Haklar Arasında Sıra İlişkisi - Semra Karabacak Furuncı
 • Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış - Seda Özmumcu
 • Volkswagen (VW) Grubu Dizel Arabalarındaki Emisyon Manipülasyonu ve Hukuki Sonuçları - Hamdi Pınar
 • Karşılaştırmalı Hukuk ve Kullanıcıları - Jürgen Basedow, Gökçe Kurtulan
 • Kripto Para Birimi Üstün Vergi Cenneti mi? - Sedef Pelin Gürlek Keleş, Omri Marian
 • Modern Uluslararası Toplumda Hukukçu - Ingo von Münch , Çiğdem Vardar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016 Yılı Aboneliği Sayıları