Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2017 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

310,00

Toplam

Basım Tarihi : 2017
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.

Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın, kamu hukuku ve özel hukuk ile ilgili yazıları, karar incelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.

Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:

Özel hukuk makaleleri

Kamu hukuku makaleleri

Karar incelemeleri

Yabancı hukuk makalelerinin çevirileri

Yabancı mahkeme kararlarının çevirileri

Eser incelemeler

DANIŞMA KURULU

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

YAYIN KURULU

Barış Demirsatan
Bilgehan Çetiner
Caner Taşatan
Cemil Kaya
F. Pelin Tokcan
Fatih Tahiroğlu
Tuba Topçuoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2017 Sayı 1

 • Ceza Muhakemesinde Hüküm Çesitleri (CMK m. 223) - Elif Bekar
 • Habermas’ın Söylem Etiginde Ahlak ve Hukuk - Muhammet Sait Duran
 • Sınır Dışı Etme Kararı ile İlgili İdare Mahkemesi Kararlarının Kesinliği - Cemil Güner
 • Terörle Mücadelede Devletin Gözetlemesi Karşısında Bireyin Özel Hayatının Gizliliğinin Korunması Hakkının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi (Birleşik Krallık ve Türkiye) - Feyzan Özbay
 • Vergilendirme Sürecinin İdari İşlem Bağlamında İncelenmesi - Onur Özcan
 • Èmile Durkheim’a Göre Toplum, Düzen ve Hukuk: Hukukun ve Cezanın Evrimi - Ülker Yükselbaba
 • Milgram Deneyi: Otorite ve İtaate Dair - Ülker Yükselbaba
 • Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri - Başak Baysal
 • Avusturya Tüketici Kredisi Kanunu Uyarınca Tüketici Kredi İtibarının Değerlendirilmesi - Ahmet Hakan Dağdelen
 • Kooptasyon Uygulamasında Yeni Bir Perspektif Mümkün mü?(TTK m. 363/1’de Öngörüldüğü Haliyle Kooptasyon) - Koray Demir
 • Vakıf Tüzel Kişiliği Bakımından Tescilin İyileştirici Etkisi ve MK m. 103/II Hükmünün İşlevi - Barış Demirsatan
 • Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcunda Temerrüdü - Barış Demirsatan
 • Vasiyet Türleri ve Özellikleri - Esra Eviz
 • Yazılı Şekil Şartının Unsuru Olan İmzanın Elektronik Ekrana Atılmasını Etkisi - Zekeriya Kurşat
 • Mirasçı Atama - Emine Aslı Küçükaydın
 • Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Satış Sözleşmesinde Ayıp Nedeniyle Bedelde İndirim Hakkı - Cemile Turgut

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2017 Sayı 2

 • Mesleki Hareketlerle Suça Yardım Etmenin Cezalandırılabilirliği - Muhammed Demirel
 • Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakkı Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasağı-Danıştay Kararlarından Örnekler ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak) - Mahmut Kaşıkcı
 • Hayat Sigortası Genel Şartları’nın Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygunluğuna İlişkin Bir İnceleme - Evrim Akgün
 • Yargıtay Kararları Işığında Terk İhtarının Boşanma Sebeplerine ve Manevi Tazminat Talebine Etkisi - Tülay Aydın Ünver, Şeyda Dursun Karaahmetoğlu
 • Taşınmaz Malikinin İnşaat Faaliyetleri Sebebiyle Komşu Taşınmaz Maliklerine Karşı Sorumluluğu - Şirin Aydıncık Midyat
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kâr Payı Hakkına İlişkin Bazı Meseleler - M. Halil Çonkar
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Teselsül Karinesinin Müteselsil Kefaletin Şekil Koşuluna Etkisi - Nuri Aziz Midyat
 • Evlat Edinmede Rıza - Didem Özcan
 • SPKn M.24’e İstinaden Ayrılma Hakkını Kullanan Ortak, Ayrıca TTK M.202/2’ye Dayanarak Dava Açabilir mi? - Gökçen Turan
 • Almanya’da Yürürlüğe Giren Ücrette Şeffaflık Kanunu - İrem Yayvak Namlı
 • Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri - Nafiye Yücedağ
 • Pazarlamacının -Ve İşçinin- Taraf Olduğu Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Mahkeme – 7036 Sayılı (Yeni) İş Mahkemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirme - İbrahim Çağrı Zengin
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Reklâmlarda Gereksiz Yere Kötüleme Yasağı - Asuman Yılmaz
 • “Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü” - Davut Dursun

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2017 Yılı Aboneliği Sayıları