Kategoriler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Yıl 2016 Sayı 1

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2016 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 534
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303 – 4375
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Kamu Hukuku
Bütçe Hukukunda Bir Tartışma: Sayıştay'ın PerformansDenetimleri Yerindelik Denetimi Sayılır mı?
Yard. Doç. Dr. Müzeyyen Eroğlu Durkal
Yard. Doç. Dr. Ferhat Akbey
Friedrich Carl Von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği
Yard. Doç. Dr. Kasım Akbaş
Avrupa Birliği Hukukunda Hukukun Genel İlkeleri
Araş. Gör. Dr. Ahmet Burak Bilgin
Almanya’da Hukukçuların Zihniyeti, Hukukun Temel Bilimlerive Hukuk Tarihçiliği Prof. Em. Dr. Dr. H.C. Mult.  Michael Stolleis ile Söyleşi
Öğr. Gör. Muhammed İkbal İmamoğlu
Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf Kanun Yoluna İlişkin BazıDeğerlendirmeler
Doç. Dr. Seydi Kaymaz
Feminist Perspektiften Hukuk
Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba
Postmodernizm ve Hukuk
Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba

Özel Hukuk
Elektronik Tebligat
Araş. Gör. Ayşe Ece Acar
4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmacağı Sorunu
Dr. Nejat Aday
Geç Ortaya Çıkan Bedensel Zararların Tazmini TaleplerindeUygulanacak Zamanaşımının Yeni Eğilimler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan Yıldırım
Tebliğ Yokluğu
Araş. Gör. Derya Belgin Güneş
Kentsel Dönüşüme İlişkin Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin04.11.2015 Tarihli Kararına İlişkin İnceleme ve Değerlendirmeler
Doç. Dr. Bilgehan Çetiner
Yoksulluk Nafakası
Av. Burçak Çitak
Tebligat Kanunu Ek Madde 1’e Göre Bağımsız Bölüm SahiplerineTebligat
Araş. Gör. Akif Genç
Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurusu
Dr. Gamze Gümüşkaya
İcra ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler
Araş. Gör. Alper Tunga Küçük
Satım Sözleşmelerinde Ayıptan ve Zapttan SorumsuzlukAnlaşması
Araş. Gör. M. Tolga Özer
Adres Değişikliği Halinde Tebligat
Araş.Gör. Vildan Peksöz
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunundaki  Bazı Boşluklar
Prof. Dr. Kamuran Reçber
Yard. Doç. Dr. Zeynep Özgenç
Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat ÇıkarmayaYetkili Merciler
Araş. Gör. Fatih Tahiroğlu
Türk Boğazları’ndan Geçiş Yapan Yabancı Ticaret Gemilerinİhtiyati Haczi Sorunu
Yard. Doç. Dr. Fevzi Topsoy
Bankacılık Faaliyetlerinde Tüketicinin Korunması AçısındanHukuka Aykırı Alınan Ücret ve Masraflar İle Bunların İadesi
Yard. Doç. Dr. Alper Uyumaz
Araş. Gör. İdris Akdağ
Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızasına ve Bu Rızanın TürkBorçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Gereğince Gerçek Kişilerin Taraf Olduğu KişiselGüvence Verilmesine İlişkin Diğer Sözleşmelerde De Bulunmasına Dair TürkBorçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Türker Yalçınduran

Çeviri
Hayali Rıza: Ulusarararası Hukuk Kuramında DemokratikLiberalizm
Gerry J Simpson
Çev. Berrak B. Dilaver
M.S. v. İsveç Davası Hüküm Strazburg 27 Ağustos 1997(74/1996/693/885)
Çev: Araş. Gör. Seyit Rasim Doru

Danışma Kurulu

Cumhur Şahin
Hakan Pekcanıtez
İzzet Özgenç
M. Fatih Uşan
Muhammet Özekes
Murat Doğan
Oğuz Atalay
Serap Helvacı
Şahin Akıncı
Turan Yıldırım

Yayın Kurulu

Akif Genç
Altan Rençber
Barış Demirsatan
Bilgehan Çetiner
Cemil Kaya
F. Pelin Tokcan
Fatih Tahiroğlu
Fethi Gedikli
Gökhan Sümer
Seyit Rasim Doru
Tuba Topçuoğlu
 • Bütçe Hukukunda Bir Tartışma: Sayıştay'ın Performans Denetimleri Yerindelik Denetimi Sayılır mı? - Ferhat Akbey, Müzeyyen Eroğlu Durkal
 • Friedrich Carl Von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği - Kasım Akbaş
 • Avrupa Birliği Hukukunda Hukukun Genel İlkeleri - Ahmet Burak Bilgin
 • Almanya’da Hukukçuların Zihniyeti, Hukukun Temel Bilimleri ve Hukuk Tarihçiliği Prof. Em. Dr. Dr. H.C. Mult. Michael Stolleis ile Söyleşi - Muhammed İkbal İmamoğlu
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Bazı Değerlendirmeler - Seydi Kaymaz
 • Feminist Perspektiften Hukuk - Ülker Yükselbaba
 • Postmodernizm ve Hukuk - Ülker Yükselbaba
 • Elektronik Tebligat - Ayşe Ece Acar
 • 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmacağı Sorunu - Nejat Aday
 • Geç Ortaya Çıkan Bedensel Zararların Tazmini Taleplerinde Uygulanacak Zamanaşımının Yeni Eğilimler Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Ayça Akkayan Yıldırım
 • Tebliğ Yokluğu - Derya Belgin Güneş
 • Kentsel Dönüşüme İlişkin Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 04.11.2015 Tarihli Kararına İlişkin İnceleme ve Değerlendirmeler - Bilgehan Çetiner
 • Yoksulluk Nafakası - Burçak Çitak
 • Tebligat Kanunu Ek Madde 1’e Göre Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat - Akif Genç
 • Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurusu - Gamze Gümüşkaya
 • İcra ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler - Alper Tunga Küçük
 • Satım Sözleşmelerinde Ayıptan ve Zapttan Sorumsuzluk Anlaşması - M. Tolga Özer
 • Adres Değişikliği Halinde Tebligat - Vildan Peksöz
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunundaki Bazı Boşluklar - Zeynep Özgenç, Kamuran Reçber
 • Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler - Fatih Tahiroğlu
 • Türk Boğazları’ndan Geçiş Yapan Yabancı Ticaret Gemilerin İhtiyati Haczi Sorunu - Fevzi Topsoy
 • Bankacılık Faaliyetlerinde Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Alınan Ücret ve Masraflar İle Bunların İadesi - Alper Uyumaz, İdris Akdağ
 • Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızasına ve Bu Rızanın Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Gereğince Gerçek Kişilerin Taraf Olduğu Kişisel Güvence Verilmesine İlişkin Diğer Sözleşmelerde De Bulunmasına Dair Türk Borçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi - Türker Yalçınduran
 • Hayali Rıza: Ulusarararası Hukuk Kuramında Demokratik Liberalizm - Gerry J Simpson , Berrak B. Dilaver
 • M.S. v. İsveç Davası Hüküm Strazburg 27 Ağustos 1997 (74/1996/693/885) - Seyit Rasim Doru