Kategoriler

İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

995,00
1.220,00
1.485,00
1.690,00
1.940,00
2.165,00
2.415,00
2.675,00
2.885,00
3.110,00

Toplam

İthalat Mevzuatıı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketinde; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat başta olmak üzere,

İthalat Yönetmeliği,

İthalat Tebliğleri,

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Mevzuat,

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri,

Gümrük Kanunu’nun ithalatla ilgili maddeleri, İthali Yasak Eşya ile ilgili Mevzuat,

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

gibi İthalat Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı,uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kaçakçılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi